Udev (Česky)

From ArchWiki
Revision as of 07:27, 7 May 2010 by Warriant (talk | contribs) (Some added translated parts)
Jump to navigation Jump to search

This template has only maintenance purposes. For linking to local translations please use interlanguage links, see Help:i18n#Interlanguage links.


Local languages: Català – Dansk – English – Español – Esperanto – Hrvatski – Indonesia – Italiano – Lietuviškai – Magyar – Nederlands – Norsk Bokmål – Polski – Português – Slovenský – Česky – Ελληνικά – Български – Русский – Српски – Українська – עברית – العربية – ไทย – 日本語 – 正體中文 – 简体中文 – 한국어


External languages (all articles in these languages should be moved to the external wiki): Deutsch – Français – Română – Suomi – Svenska – Tiếng Việt – Türkçe – فارسی

Úvod

"udev je správce zařízení pro linuxová jádra ze série 2.6. Jeho primární úkol je správa souborů zařízení v Template:Filename. Je to následník devfs a hotplugu, což znamená, že se kromě adresáře Template:Filename stará i o veškeré akce v uživatelském prostoru během přidávání a odebírání zařízení, včetně nahrávání firmware." Zdroj: Wikipedia

udev nahrazuje funkcionalitu balíčků Template:Codeline a Template:Codeline.

udev nahrává jaderné moduly souběžně, čímž může urychlit boot systému. Jeho nevýhoda je nicméně ta, že pokaždé nenahrává moduly v tom samém pořadí, a to může způsobovat potíže se zvukovými a síťovými kartami (pokud jich máte více). Pro podrobnosti vizte níže.

O automatickém nahrávání modulů

udev nebude nehrávat žádné moduly, pokud není v souboru Template:Filename povoleno Template:Codeline. V případě, že automatické nahrávání povolené nemáte, musíte moduly nahrávat manuálně jejich vložením do seznamu Template:Codeline v souboru Template:Filename. Výčet potřebných modulů si můžete nechat generovat příkazem Template:Codeline.

O pravidlech pro udev

Pravidla pro udev patří do Template:Filename; názvy souborů musí končit na Template:Filename.

Pokud se chcete naučit psát pravidla pro udev, vizte Writing udev rules (anglicky).

Pro získání seznamu všech atributů nějakého zařízení, jenž můžete použít pro psaní pravidel:

# udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n [název zařízení])

Nahraďte [název zařízení] za zařízení přítomné v systému, jako např. '/dev/sda' nebo '/dev/ttyUSB0'.

Jakmile vytvoříte nová nebo upravíte stávající pravidla pro udev, můžete použít následující příkaz pro restartování systému udev. Zařízení připojitelná za běhu, jakými jsou např. USB zařízení, budete muset pravděpodobně pro uplatnění nových pravidel připojit znovu.

# udevadm control restart

Řešení problémů

Vypínání automatického nahrávání modulů za pomoci boot parametru load_modules

Pokud na bootovací řádek jádra přidáte Template:Codeline, udev přeskočí veškeré automatické nahrávání. Tato možnost vám poskytuje pojistné lanko, za které můžete zatáhnout, když se něco pokazí. Pokud udev nahraje problematický modul, který způsobí zatuhnutí vašeho systému nebo něco obdobně příšerného, můžete automatické nahrávání tímto parametrem přeskočit a onen výbojný modul zakázat.

Zakazování modulů

V ojedinělých případech se Udev může splést a nahrát špatné moduly. Tomu můžete předejít zakázáním oněch modulů. Jakmile je zakážete, Udev je už nikdy nebude nahrávat. Ani při bootu ani později, když je přijata událost připojení některého zařízení za běhu (tj. např. když zasunete do USB portu flash disk).

Abyste zakázali nějaký modul, napište před něj do pole Template:Codeline v souboru Template:Filename výkřičník:

MODULES=(!moduleA !moduleB)

Známé problémy s hardwarem

Zařízení BusLogic mohou být rozbitá a způsobit během startu zamrznutí systému

Toto je bug v jádře a zatím pro něj nebyla poskytnuta žádná oprava.

Čtečky PCMCIA karet nejsou brány jako vyměnitelná zařízení

Aby k nim získal backend halu pmount přístup, přidejte je do souboru Template:Filename.

Známé problémy s automatickým nahráváním

Moduly frekvence CPU

Současná metoda detekce rozličných řadičů frekvence CPU je nevhodná, takže byla prozatím z procesu automatického nahrávání vynechána. Pokud chcete využívat škálování frekvence CPU, nahrajte příslušný modul explicitně v poli Template:Codeline v souboru Template:Filename.

Problémy se zvukem / Některé moduly se nenahrávají automaticky

Někteří uživatelé našli příčinu problému ve starých záznamech v souboru Template:Codeline. Zkuste onen soubor pročistit a zkuste to znova.

Další zdroje