Difference between revisions of "User:Dracorp/sandbox/Offline upgrade"

From ArchWiki
Jump to: navigation, search
(Jednokrotny proces)
(Jednokrotny proces)
Line 52: Line 52:
 
Na czas aktualizacji warto utworzyć alias i użyć jednej zmienne:
 
Na czas aktualizacji warto utworzyć alias i użyć jednej zmienne:
 
{{bc|1=
 
{{bc|1=
alias pacman-off='sudo pacman -b $CHROOT/var/lib/pacman --config $CHROOT/etc/pacman.conf --cachedir $CHROOT/var/cache/pacman/pkg --logfile $CHROOT/var/log/pacman/pacman.log'
+
alias pacman-off='sudo pacman -b $CHROOT/var/lib/pacman \
 +
--config $CHROOT/etc/pacman.conf \
 +
--cachedir $CHROOT/var/cache/pacman/pkg \
 +
--logfile $CHROOT/var/log/pacman/pacman.log'
 
CHROOT=/home/piecia/Arch/host_offline
 
CHROOT=/home/piecia/Arch/host_offline
 
}}
 
}}
Line 65: Line 68:
 
}}
 
}}
  
Następnie kopiujemy zawartość katalogu ~/Arch/host_offline/var/{cache/pkg,lib/pacman/sync} na komputer '''host_offline''' i wykonujemy polecenie {{ic|pacman -Su}} na '''host_offline'''.
+
Następnie kopiujemy zawartość katalogu ''~/Arch/host_offline/var/{cache/pkg,lib/pacman/sync}'' na komputer '''host_offline''' i wykonujemy polecenie {{ic|pacman -Su}} na '''host_offline'''.
  
 
== AUR ==
 
== AUR ==

Revision as of 14:31, 18 March 2013

Aktualizacja systemu bez dostępu do internetu

Poniższy artykuł opisze proces zaktualizowania systemu na komputerze bez dostępu do internetu. Zostanie opisany proces aktualizacji pakietów dostępnych ze standardowych repozytoriów jak i z AUR.

Dla uproszczenia dalszego procesu zakładamy, że mamy dwie maszyny:

  • host_offline - maszyna bez dostępu do internetu
  • host_online - maszyna z dostępem do internetu

Na przemian

Na początku należy zaktualizować listę dostępnych pakietów, normalnie realizowane przez polecenie pacman -Sy. Pobieramy bazy pakietów z host_online z katalogu /var/lib/pacman/sync lub bezpośrednio z serwerów:

Dla i686:

Dla x86_64:

Note: Zasadniczo wystarczą same pliki *.db

Oczywiście należy powyższą listę dostosować do repozytoriów które są wyszczególnione w /etc/pacman.conf. Pliki *.db kopiujemy do /var/lib/pacman/sync/ na host_offline i nadpisujemy stare. Następnie musimy pobrać adresy URL pakietów do aktualizacji (host_offline):

pacman -Sup --noconfirm > lista_pakietów

Mając powyższą listę, pobieramy pakiety na host_line:

wget -i lista_pakietów

A same pakiety kopiujemy do katalogu /var/cache/pacman/pkg/ na host_offline i wykonujemy polecenie pacman -Su. Ewentualnie można od razu zainstalować pakiety np. z pendrive'a pacman -U ./*.xz.

Jednokrotny proces

W tym sposobie "aktualizacja" oprogramowania odbędzie się od razu na maszynie host_online, bez naprzemiennego zmieniania maszyn.

Na początku należy przygotować "środowisko" do pracy. Kopiujemy z host_offline:

  • plik /etc/pacman.conf
  • katalog /var/lib/pacman

do np. katalogu ~/Arch/host_offline na komputerze host_online.

Na czas aktualizacji warto utworzyć alias i użyć jednej zmienne:

alias pacman-off='sudo pacman -b $CHROOT/var/lib/pacman \
--config $CHROOT/etc/pacman.conf \
--cachedir $CHROOT/var/cache/pacman/pkg \
--logfile $CHROOT/var/log/pacman/pacman.log'
CHROOT=/home/piecia/Arch/host_offline
Note: Brak lepszego pomysłu, a pacman musi być użyty z uprawnieniami roota. Zawsze można użyć yaourtAUR.
Note: Powyższe ustawienia można zweryfikować poprzez dodanie opcji -v do polecenia pacman-off
Note: Można jeszcze zmodyfikować ścieżkę do katalogu gpg: --gpgdir $CHROOT/etc/pacman.d/gnupg.

Przystępujemy do aktualizacji systemu:

$ pacman-off -Sy
$ pacman-off -Suw

Następnie kopiujemy zawartość katalogu ~/Arch/host_offline/var/{cache/pkg,lib/pacman/sync} na komputer host_offline i wykonujemy polecenie pacman -Su na host_offline.

AUR

Zobacz także