User:Dracorp/sandbox/Offline upgrade

From ArchWiki
< User:Dracorp‎ | sandbox
Revision as of 10:17, 15 March 2013 by Dracorp (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Aktualizacja systemu bez dostępu do internetu

Poniższy artykuł opisze proces zaktualizowania systemu na komputerze bez dostępu do internetu. Zostanie opisany proces aktualizacji pakietów dostępnych ze [standardowych repozytoriów|Official Repositories] jak i z [AUR].

Zobacz także

[Category:Package management] [Category:Arch User Repository]