VMware/Installing Arch as a guest (Nederlands)

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search

Tango-preferences-desktop-locale-modified.pngThe translation of this article or section does not reflect the original text.Tango-preferences-desktop-locale-modified.png

Reason: reason: English is not my native language (Discuss in Talk:VMware/Installing Arch as a guest (Nederlands)#)

Dit artikel behandeld de installatie van Arch Linux in virtuele machine binnen een VMware omgeving zoals bijvoorbeeld VMware ESX, VMware Workstation/Fusion en VMware Player.

Note: Niet elke beschreven functionaliteit is van toepassing op elk van deze VMware producten, filesharing is bijvoorbeeld geen feature van VMware ESX.

VMware Tools versus Open-VM-Tools

De VMware Tools voor Linux zijn er in 2 verschillende vormen: de officiele VMware Tools en de Open-VM-Tools. Waarbij de VMware Tools zijn gebaseerd op een stable snapshot van de Open-VM-Tools. De Open-VM-Tools bevatten meer dan ook meer experimentele code en features. De officiele VMware Tools zijn niet beschikbaar voor Arch Linux.

Oorspronkelijk leverden de VMware Tools betere drivers voor netwerk en storage, aangevuld met functionaliteit voor o.a. tijd-synchronisatie. Echter sinds geruime tijd zijn de drivers voor de netwerk-adapter en de scsi-adapter standaard onderdeel van de Linux kernel, en zijn de tools alleen benodig voor de extra features en voor de “oude” vmxnet netwerkkaart.

Open-VM-Tools modules

De open-vm-tools-modules package bevat de volgende modules:

 • vmblock: kernel filesystem module, maakt het mogelijk om in VMware Workstation/Fusion drag&drop van bestanden te doen tussen het host-systeem en de virtuele machine.
 • vmhgfs: kernel filesystem module, maakt het mogelijk om in VMware Workstation/Fusion directories te delen tussen het het host-systeem en de virtuele machine.
 • vmsync: experimentele filesystem sync driver, maakt het mogelijk om filesystem quiescing te doen bij het maken van backups en snapshots
 • vmci: virtual machine communication interface, high performance interface tussen virtuele machines op dezelfde host en tussen virtuele machines en de host.
 • vsocket: onderdeel van vmci
 • vmxnet: driver voor oude vmxnet netwerk-adapter

Open-VM-Tools utilities

Bij de open-vm-tools worden de volgende utilities meegeleverd:

 • vmtoolsd: service verantwoordelijk voor virtual machine status report
 • vmware-check-vm: tool om te controleren of een utility op een fysieke of virtuele machine gestart is
 • vmware-xferlogs: Dump logging/debugging informatie naar de virtual machine logfile
 • vmware-toolbox-cmd: tool om virtuele machine informatie te krijgen van de host zoals bijv. statistieken.

Installatie Open-VM-Tools

Installeer de open-vm-tools package van de [community]: repository:

pacman -S open-vm-tools

en start deze met:

rc.d start open-vm-tools

Om de tools te starten tijdens het boot proces van Arch Linux, voeg deze dan toe aan de DAEMONS area in het rc.conf bestand.

DAEMONS=( ... open-vm-tools ... )

Tijdsynchronisatie

Tijdsynchronisatie configuratie is in een virtuele machine belangrijk: er kunnen sneller afwijkingen ontwijkingen ontstaan in een virtuele machine dan in een fysieke machine. Dit komt in belangrijke mate doordat dat de cpu gedeeld wordt door meer dan 1 virtuele machine.

Er zijn 2 manieren om tijdsychronisatie te regelen: de host als bron of een externe NTP server als bron.

Wanneer je de host als bron gebruikt (bijvoorbeeld de ESX server) dan kan dit met behulp van het commando:

vmware-toolbox-cmd timesync enable

Xorg configuratie

Note: Om Xorg te gebruiken in een virtuele machine is minimaal 32MB VGA memory benodigd, en de VMware hardware versie moet > 8 zijn, versie 7 werkt niet meer

Installeer de volgende benodigdheden:

pacman -S xf86-input-vmmouse xf86-video-vmware xf86-video-vesa svga-dri

Voeg de vmwgfx module toe aan de MODULES array in rc.conf.

MODULES = (... vmwgfx ...)

Maak het /etc/X11/xorg.conf.d/20-gpudriver.conf

Section "Device"
    Identifier "Card0"
    Driver   "vmware"
EndSection

Een reboot is hierna vereist.

Paravirtual SCSI-Adapter

De paravirtual scsi-adapter kan, doordat er minder overhead is, in ESX een behoorlijke performance winst opleveren.

Je kunt deze als volgt gebruiken: open het mkinitcpio.conf bestand en voeg in de MODULES array het volgende toe:

MODULES = (... vmw_pvscsi …)

En voer dan het volgende commando uit:

mkinitcpio -p linux

Zet de virtuele machine uit en pas vervolgens het type scsi-adapter aan naar: “VMware Paravirtual”. De bijbehorende waarschuwing kun je veilig negeren.