Difference between revisions of "Very Secure FTP Daemon (Česky)"

From ArchWiki
Jump to: navigation, search
(Created page with "Category:Networking (English) Category:HOWTOs (English) {{i18n|Very Secure FTP Daemon}} '''vsftpd''' (Very Secure FTP Daemon) je lehký, stabilní a bezpečný FTP serve...")
 
(update templates)
(10 intermediate revisions by 5 users not shown)
Line 1: Line 1:
[[Category:Networking (English)]]
+
[[Category:Networking (Česky)]]
[[Category:HOWTOs (English)]]
+
[[en:Very Secure FTP Daemon]]
{{i18n|Very Secure FTP Daemon}}
+
[[es:Very Secure FTP Daemon]]
 
+
[[it:Very Secure FTP Daemon]]
 +
[[ru:Very Secure FTP Daemon]]
 +
[[zh-CN:Very Secure FTP Daemon]]
 +
{{out of date}}
 
'''vsftpd''' (Very Secure FTP Daemon) je lehký, stabilní a bezpečný FTP server pro UNIX-like systémy.
 
'''vsftpd''' (Very Secure FTP Daemon) je lehký, stabilní a bezpečný FTP server pro UNIX-like systémy.
  
Line 9: Line 12:
 
  # pacman -S vsftpd
 
  # pacman -S vsftpd
  
Připojení povolíte modifikací souboru {{Filename|/etc/hosts.allow}}:
+
Připojení povolíte modifikací souboru {{ic|/etc/hosts.allow}}:
 
  # Povolit všechna připojení
 
  # Povolit všechna připojení
 
  vsftpd: ALL
 
  vsftpd: ALL
Line 18: Line 21:
 
  # /etc/rc.d/vsftpd start
 
  # /etc/rc.d/vsftpd start
  
Pokud chcete spustit vsftpd při startu počítače, přidejte ho do pole DAEMONS v souboru {{Filename|/etc/rc.conf}}.
+
Pokud chcete spustit vsftpd při startu počítače, přidejte ho do pole DAEMONS v souboru {{ic|/etc/rc.conf}}.
  
 
Pokud chcete použít vsftpd s xinetd následujte postup napsaný níže.
 
Pokud chcete použít vsftpd s xinetd následujte postup napsaný níže.
  
 
== Konfigurace ==
 
== Konfigurace ==
Většiny nastavení docílíte editací souboru {{Filename|/etc/vsftpd.conf}}. Soubor je dobře zdokumentovaný, a proto tato sekce poukazuje pouze na některé důležité změny. Pro všechny možnosti a dokumentaci můžete použít man vsftpd.conf (5).
+
Většiny nastavení docílíte editací souboru {{ic|/etc/vsftpd.conf}}. Soubor je dobře zdokumentovaný, a proto tato sekce poukazuje pouze na některé důležité změny. Pro všechny možnosti a dokumentaci můžete použít man vsftpd.conf (5).
  
 
=== Povolení uploadu ===
 
=== Povolení uploadu ===
Pokud chcete povolit změny na souborovém systému, jako například při uploadu, {{Codeline|WRITE_ENABLE}} musíte nastavit na YES v souboru {{Filename|/etc/vsftpd.conf}}:
+
Pokud chcete povolit změny na souborovém systému, jako například při uploadu, {{ic|WRITE_ENABLE}} musíte nastavit na YES v souboru {{ic|/etc/vsftpd.conf}}:
 
  write_enable=YES
 
  write_enable=YES
  
 
=== Přihlašování lokálních uživatelů ===
 
=== Přihlašování lokálních uživatelů ===
Pro povolení přihlašování uživatelů v souboru {{Filename|/etc/passwd}} nastavte tento řádek v souboru {{Filename|/etc/vsftpd.conf}}:
+
Pro povolení přihlašování uživatelů v souboru {{ic|/etc/passwd}} nastavte tento řádek v souboru {{ic|/etc/vsftpd.conf}}:
 
  local_enable=YES
 
  local_enable=YES
  
 
=== Anonymní přihlašování ===
 
=== Anonymní přihlašování ===
Tyto řádky v souboru {{Filename|/etc/vsftpd.conf}} určují, zda se anonymní uživatelé mohou přihlásit:
+
Tyto řádky v souboru {{ic|/etc/vsftpd.conf}} určují, zda se anonymní uživatelé mohou přihlásit:
 
  anonymous_enable=YES # Povolí anonymní přihlášení
 
  anonymous_enable=YES # Povolí anonymní přihlášení
 
  no_anon_password=YES # Nevyžadovat heslo k anonymnímu přihlášení
 
  no_anon_password=YES # Nevyžadovat heslo k anonymnímu přihlášení
 
  anon_max_rate=30000  # Maximální rychlost přenosu anonymními uživateli v bytech za sekundu
 
  anon_max_rate=30000  # Maximální rychlost přenosu anonymními uživateli v bytech za sekundu
  
=== Chroot jail ===
+
=== Prostředí chroot ===
One can set up a chroot environment which prevents the user from leaving its home directory. To enable this, add the following lines to {{Filename|/etc/vsftpd.conf}}:
+
Je možné nastavit prostředí chroot, které uživatelům zamezí opouštění jejich domovského adresáře. Pro povolení zapište následující řádky do souboru {{ic|/etc/vsftpd.conf}}:
 
  chroot_list_enable=YES
 
  chroot_list_enable=YES
 
  chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_list
 
  chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_list
The {{Codeline|chroot_list_file}} variable specifies the file which contains users that are jailed.
+
Proměnná {{ic|chroot_list_file}} udává soubor se seznamem uživatelů, kteří jsou uzavřeni do prostředí chroot.
  
For a more restricted environment, one can specify the line:
+
Pro ještě přísnější nastavení můžete použít tyto řádky:
 
  chroot_local_user=YES
 
  chroot_local_user=YES
This will make local users jailed by default. In this case, the file specified by {{Codeline|chroot_list_file}} lists users that are '''not''' in a chroot jail.
+
Toto nastavení v základu uzavře lokální uživatele fo prostředí chroot. V tomto případě, soubor udaný proměnnou {{ic|chroot_list_file}} obsahuje seznam uživatelů, kteří '''nejsou''' uzavřeni do prostředí chroot.
  
 
=== Zamezení přihlašování uživatelů ===
 
=== Zamezení přihlašování uživatelů ===
Je možné zamezit uživatelům přístup k FTP serveru přidáním 2 řádek do souboru {{Filename|/etc/vsftpd.conf}}:
+
Je možné zamezit uživatelům přístup k FTP serveru přidáním 2 řádek do souboru {{ic|/etc/vsftpd.conf}}:
 
  userlist_enable=YES
 
  userlist_enable=YES
 
  userlist_file=/etc/vsftpd.user_list
 
  userlist_file=/etc/vsftpd.user_list
{{Codeline|chroot_list_file}} nyní určuje uživatele, kteří se nesmí přihlásit.
+
{{ic|chroot_list_file}} nyní určuje uživatele, kteří se nesmí přihlásit.
  
 
Pokud chcete naopak pouze některým uživatelům povolit přístup, přidejte řádek:
 
Pokud chcete naopak pouze některým uživatelům povolit přístup, přidejte řádek:
 
  userlist_deny=NO
 
  userlist_deny=NO
Soubor určený na řádku {{Codeline|chroot_list_file}} pak obsahuje uřivatele, kteří se mohou přihlásit.
+
Soubor určený na řádku {{ic|chroot_list_file}} pak obsahuje uřivatele, kteří se mohou přihlásit.
  
 
=== Omezení připojení ===
 
=== Omezení připojení ===
Můžete omezit rychlost přenosu dat, počet klientů a počet připojení na jednu IP adresu pro lokální uživatele, přidáním těchto řádek do souboru {{Filename|/etc/vsftpd.conf}}:
+
Můžete omezit rychlost přenosu dat, počet klientů a počet připojení na jednu IP adresu pro lokální uživatele, přidáním těchto řádek do souboru {{ic|/etc/vsftpd.conf}}:
 
  local_max_rate=1000000 # Maximální rychlost přenosu dat v bytech za sekundu
 
  local_max_rate=1000000 # Maximální rychlost přenosu dat v bytech za sekundu
 
  max_clients=50        # Maximální počet klientů, kteří mohou být připojeni
 
  max_clients=50        # Maximální počet klientů, kteří mohou být připojeni
Line 66: Line 69:
  
 
=== Použití xinetd ===
 
=== Použití xinetd ===
Pokud chcete použít vsftpd s xinetd, přidejte následující řádky do souboru {{Filename|/etc/xinetd.d/vsftpd}}:
+
Pokud chcete použít vsftpd s xinetd, přidejte následující řádky do souboru {{ic|/etc/xinetd.d/vsftpd}}:
 
<pre>
 
<pre>
 
service ftp
 
service ftp
Line 80: Line 83:
 
</pre>
 
</pre>
  
Tyto volby by měly být nastaveny v souboru {{Filename|/etc/vsftpd.conf}}:
+
Tyto volby by měly být nastaveny v souboru {{ic|/etc/vsftpd.conf}}:
 
  tcp_wrappers=YES        # Použít tcp_wrappers ke správě připojení. Poté povolit v hosts.allow
 
  tcp_wrappers=YES        # Použít tcp_wrappers ke správě připojení. Poté povolit v hosts.allow
 
  pam_service_name=vsftpd
 
  pam_service_name=vsftpd
  
Poté se ujistěte, že je vsftpd povolen pro IP adresy, které se mají připojovat k serveru, v souboru {{Filename|/etc/hosts.allow}}:
+
Poté se ujistěte, že je vsftpd povolen pro IP adresy, které se mají připojovat k serveru, v souboru {{ic|/etc/hosts.allow}}:
 
<pre>
 
<pre>
 
vsftpd: ALL
 
vsftpd: ALL
 
</pre>
 
</pre>
  
Nakonec přidejte xinetd do pole DAEMONS v souboru {{Filename|/etc/rc.conf}}. Není třeba přidávat vsftpd, neboť bude spuštěn utilitou xinetd kdykoliv bude třeba.
+
Nakonec přidejte xinetd do pole DAEMONS v souboru {{ic|/etc/rc.conf}}. Není třeba přidávat vsftpd, neboť bude spuštěn utilitou xinetd kdykoliv bude třeba.
  
 
Pokud při připojování k serveru dostáváte chybová hlášení jako toto:
 
Pokud při připojování k serveru dostáváte chybová hlášení jako toto:
 
  500 OOPS: cap_set_proc
 
  500 OOPS: cap_set_proc
Je třeba přidat ''capability'' do pole MODULES= v souboru {{Filename|/etc/rc.conf}}.
+
Je třeba přidat ''capability'' do pole MODULES= v souboru {{ic|/etc/rc.conf}}.
  
 
Po přejití na verzi 2.1.0 můžete dostávát během připojování chybová hlášení jako toto:
 
Po přejití na verzi 2.1.0 můžete dostávát během připojování chybová hlášení jako toto:
Line 108: Line 111:
 
Používání virtuálních uživatelů přináší výhodu v nevyžadování reálného uživatelského účtu v systému. Keeping the environment in a container is of course a more secure option.
 
Používání virtuálních uživatelů přináší výhodu v nevyžadování reálného uživatelského účtu v systému. Keeping the environment in a container is of course a more secure option.
  
A virtual users database has to be created by first making a simple text file like this:
+
Pro vytvoření databáze uživatelů, je nejdříve třeba vytvořit jednoduchý textový soubor, jako například tento:
  user1
+
  uživatel1
  password1
+
  heslo1
  user2
+
  uživatel2
  password2
+
  heslo2
Include as many virtual users as you wish according to the structure in the example. Save it as logins.txt; the file name does not have any significance. Next step depends on Berkeley database system, which is included in the core system of Arch. As root create the actual database with the help of the logins.txt file, or what you chose to call it:
+
Vložte kolik virtuálních uživatelů potřebujete, jen je třeba zachovat strukturu souboru. Seznam uložte jako logins.txt; na názvu souboru nezáleží. Další krok závisí na databázovém systému Berkeley, který je zahrnutý v základním systému Arch. Jako uživatel root vytvořte databázi ze souboru login.txt (nebo jak jste ho pojmenovali):
 
  # db_load -T -t hash -f logins.txt /etc/vsftpd_login.db
 
  # db_load -T -t hash -f logins.txt /etc/vsftpd_login.db
It is recommended to restrict permissions for the now created {{Filename|vsftpd_login.db}} file:
+
Je vhodné omezit oprávnění k nově vzniklému souboru {{ic|vsftpd_login.db}}:
 
  # chmod 600 /etc/vsftpd_login.db
 
  # chmod 600 /etc/vsftpd_login.db
{{Warning|Be aware that stocking passwords in plain text is not safe. Don't forget to remove your temporary file with {{codeline|rm logins.txt}}.}}
+
{{Warning|Ukládání hesel v čistém textu není bezpečné, proto nezapomeňte smazat dočasný soubor tímto příkazem {{ic|rm logins.txt}}.}}
PAM should now be set to make use of vsftpd_login.db. To make PAM check for user authentication create a file named ftp in the {{Filename|/etc/pam.d/}} directory with the following information:
+
Nyní je třeba zajistit aby PAM byl schopný uživatele identifikovat podle vsftpd_login.db. K docílení tohoto stavu je třeba vytvořit soubor s názvem ftp v adresáři {{ic|/etc/pam.d/}}, který obsahuje tyto volby:
 
  auth required pam_userdb.so db=/etc/vsftpd_login crypt=hash  
 
  auth required pam_userdb.so db=/etc/vsftpd_login crypt=hash  
 
  account required pam_userdb.so db=/etc/vsftpd_login crypt=hash
 
  account required pam_userdb.so db=/etc/vsftpd_login crypt=hash
{{Note|We use /etc/vsftpd_login without .db extension in PAM-config!}}
+
{{Note|Při nastavování PAM je použit /etc/vsftpd_login bez přípony .db!}}
Now it is time to create a home for the virtual users. In the example {{Filename|/srv/ftp}} is decided to host data for virtual users, which also reflects the default directory structure of Arch. First create the general user virtual and make {{Filename|/srv/ftp}} its home:
+
Dále je třeba vytvořit domovské adresáře pro virtuální uživatele. Pro příklad můžete použít adresář {{ic|/srv/ftp}} pro hosting dat virtuálních uživatelů. Tento příklad také respektuje základní adresářovou strukturu systému Arch. Nejdříve tedy vytvořte uživatele virtual a učiňte {{ic|/srv/ftp}} jeho domovským adresářem:
 
  # useradd -d /srv/ftp virtual
 
  # useradd -d /srv/ftp virtual
Make virtual the owner:
+
Učiňte uživatele virtual vlastníkem:
 
  # chown virtual:virtual /srv/ftp
 
  # chown virtual:virtual /srv/ftp
Configure vsftpd to use the created environment by editing /etc/vsftpd.conf. These are the necessary settings to make vsftpd restrict access to virtual users, by user-name and password, and restrict their access to the specified area {{Filename|/srv/ftp}}:
+
Nastavte vsftpd, aby využíval právě vytvořené prostředí, v souboru /etc/vsftpd.conf. Toto je nezbytné nastavení, které omezí přístup pouze na virtuální uživatele, kteří se boudou moci přihlásit pod svým uživatelským jménem a heslem a omezí jejich přístup pouze na adresář {{ic|/srv/ftp}}:
 
  anonymous_enable=NO
 
  anonymous_enable=NO
 
  local_enable=YES
 
  local_enable=YES
Line 133: Line 136:
 
  guest_username=virtual
 
  guest_username=virtual
 
  virtual_use_local_privs=YES
 
  virtual_use_local_privs=YES
If the xinetd method is used start the service. You should now only be allowed to login by user-name and password according to the made database.
+
Pokud je použita metoda, kdy xinetd spouští službu, vsftpd by měl povolit přístup pouze po přihlášení kombinací uživatelského jména a hesla, která byla definována v databázi.
  
 
==== Přidání soukromých adresářů pro virtuální uživatelské účty ====
 
==== Přidání soukromých adresářů pro virtuální uživatelské účty ====
Line 141: Line 144:
 
  # chown virtual:virtual /srv/ftp/user?/
 
  # chown virtual:virtual /srv/ftp/user?/
  
Poté přidejte následující řádky do souboru {{Filename|/etc/vsftpd.conf}}:
+
Poté přidejte následující řádky do souboru {{ic|/etc/vsftpd.conf}}:
 
  local_root=/srv/ftp/$USER
 
  local_root=/srv/ftp/$USER
 
  user_sub_token=$USER
 
  user_sub_token=$USER

Revision as of 10:08, 7 December 2013

zh-CN:Very Secure FTP Daemon

Tango-view-refresh-red.pngThis article or section is out of date.Tango-view-refresh-red.png

Reason: please use the first argument of the template to provide a brief explanation. (Discuss in Talk:Very Secure FTP Daemon (Česky)#)

vsftpd (Very Secure FTP Daemon) je lehký, stabilní a bezpečný FTP server pro UNIX-like systémy.

Instalace

Vsftpd je začleněn do oficiálního repozitáře. Instalovat můžete např. pomocí utility pacman:

# pacman -S vsftpd

Připojení povolíte modifikací souboru /etc/hosts.allow:

# Povolit všechna připojení
vsftpd: ALL
# Omezit na určený rozsah IP adres
vsftpd: 10.0.0.0/255.255.255.0

Server můžete spustit tímto skriptem:

# /etc/rc.d/vsftpd start

Pokud chcete spustit vsftpd při startu počítače, přidejte ho do pole DAEMONS v souboru /etc/rc.conf.

Pokud chcete použít vsftpd s xinetd následujte postup napsaný níže.

Konfigurace

Většiny nastavení docílíte editací souboru /etc/vsftpd.conf. Soubor je dobře zdokumentovaný, a proto tato sekce poukazuje pouze na některé důležité změny. Pro všechny možnosti a dokumentaci můžete použít man vsftpd.conf (5).

Povolení uploadu

Pokud chcete povolit změny na souborovém systému, jako například při uploadu, WRITE_ENABLE musíte nastavit na YES v souboru /etc/vsftpd.conf:

write_enable=YES

Přihlašování lokálních uživatelů

Pro povolení přihlašování uživatelů v souboru /etc/passwd nastavte tento řádek v souboru /etc/vsftpd.conf:

local_enable=YES

Anonymní přihlašování

Tyto řádky v souboru /etc/vsftpd.conf určují, zda se anonymní uživatelé mohou přihlásit:

anonymous_enable=YES # Povolí anonymní přihlášení
no_anon_password=YES # Nevyžadovat heslo k anonymnímu přihlášení
anon_max_rate=30000 # Maximální rychlost přenosu anonymními uživateli v bytech za sekundu

Prostředí chroot

Je možné nastavit prostředí chroot, které uživatelům zamezí opouštění jejich domovského adresáře. Pro povolení zapište následující řádky do souboru /etc/vsftpd.conf:

chroot_list_enable=YES
chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_list

Proměnná chroot_list_file udává soubor se seznamem uživatelů, kteří jsou uzavřeni do prostředí chroot.

Pro ještě přísnější nastavení můžete použít tyto řádky:

chroot_local_user=YES

Toto nastavení v základu uzavře lokální uživatele fo prostředí chroot. V tomto případě, soubor udaný proměnnou chroot_list_file obsahuje seznam uživatelů, kteří nejsou uzavřeni do prostředí chroot.

Zamezení přihlašování uživatelů

Je možné zamezit uživatelům přístup k FTP serveru přidáním 2 řádek do souboru /etc/vsftpd.conf:

userlist_enable=YES
userlist_file=/etc/vsftpd.user_list

chroot_list_file nyní určuje uživatele, kteří se nesmí přihlásit.

Pokud chcete naopak pouze některým uživatelům povolit přístup, přidejte řádek:

userlist_deny=NO

Soubor určený na řádku chroot_list_file pak obsahuje uřivatele, kteří se mohou přihlásit.

Omezení připojení

Můžete omezit rychlost přenosu dat, počet klientů a počet připojení na jednu IP adresu pro lokální uživatele, přidáním těchto řádek do souboru /etc/vsftpd.conf:

local_max_rate=1000000 # Maximální rychlost přenosu dat v bytech za sekundu
max_clients=50     # Maximální počet klientů, kteří mohou být připojeni
max_per_ip=2      # Maximální počet připojení na jednu IP adresu

Použití xinetd

Pokud chcete použít vsftpd s xinetd, přidejte následující řádky do souboru /etc/xinetd.d/vsftpd:

service ftp
{
    socket_type       = stream
    wait          = no
    user          = root
    server         = /usr/sbin/vsftpd
    log_on_success += HOST DURATION
    log_on_failure += HOST
    disable         = no
}

Tyto volby by měly být nastaveny v souboru /etc/vsftpd.conf:

tcp_wrappers=YES    # Použít tcp_wrappers ke správě připojení. Poté povolit v hosts.allow
pam_service_name=vsftpd

Poté se ujistěte, že je vsftpd povolen pro IP adresy, které se mají připojovat k serveru, v souboru /etc/hosts.allow:

vsftpd: ALL

Nakonec přidejte xinetd do pole DAEMONS v souboru /etc/rc.conf. Není třeba přidávat vsftpd, neboť bude spuštěn utilitou xinetd kdykoliv bude třeba.

Pokud při připojování k serveru dostáváte chybová hlášení jako toto:

500 OOPS: cap_set_proc

Je třeba přidat capability do pole MODULES= v souboru /etc/rc.conf.

Po přejití na verzi 2.1.0 můžete dostávát během připojování chybová hlášení jako toto:

500 OOPS: could not bind listening IPv4 socket

V předešlých verzích stačilo nechat tyto řádky zakomentované:

# Toto použijte k nastavení vsftpd do samostatného módu nebo vsftpd bude fungovat s (x)inetd
# listen=YES

V této verzi, a nejspíše i v budoucích, je třeba explicitně nastavit vsftpd, aby neběžel v samostatném módu:

# Toto použijte k nastavení vsftpd do samostatného módu nebo vsftpd bude fungovat s (x)inetd
listen=NO

Tipy a triky

PAM s virtuálními uživatelskými účty

Používání virtuálních uživatelů přináší výhodu v nevyžadování reálného uživatelského účtu v systému. Keeping the environment in a container is of course a more secure option.

Pro vytvoření databáze uživatelů, je nejdříve třeba vytvořit jednoduchý textový soubor, jako například tento:

uživatel1
heslo1
uživatel2
heslo2

Vložte kolik virtuálních uživatelů potřebujete, jen je třeba zachovat strukturu souboru. Seznam uložte jako logins.txt; na názvu souboru nezáleží. Další krok závisí na databázovém systému Berkeley, který je zahrnutý v základním systému Arch. Jako uživatel root vytvořte databázi ze souboru login.txt (nebo jak jste ho pojmenovali):

# db_load -T -t hash -f logins.txt /etc/vsftpd_login.db

Je vhodné omezit oprávnění k nově vzniklému souboru vsftpd_login.db:

# chmod 600 /etc/vsftpd_login.db
Warning: Ukládání hesel v čistém textu není bezpečné, proto nezapomeňte smazat dočasný soubor tímto příkazem rm logins.txt.

Nyní je třeba zajistit aby PAM byl schopný uživatele identifikovat podle vsftpd_login.db. K docílení tohoto stavu je třeba vytvořit soubor s názvem ftp v adresáři /etc/pam.d/, který obsahuje tyto volby:

auth required pam_userdb.so db=/etc/vsftpd_login crypt=hash 
account required pam_userdb.so db=/etc/vsftpd_login crypt=hash
Note: Při nastavování PAM je použit /etc/vsftpd_login bez přípony .db!

Dále je třeba vytvořit domovské adresáře pro virtuální uživatele. Pro příklad můžete použít adresář /srv/ftp pro hosting dat virtuálních uživatelů. Tento příklad také respektuje základní adresářovou strukturu systému Arch. Nejdříve tedy vytvořte uživatele virtual a učiňte /srv/ftp jeho domovským adresářem:

# useradd -d /srv/ftp virtual

Učiňte uživatele virtual vlastníkem:

# chown virtual:virtual /srv/ftp

Nastavte vsftpd, aby využíval právě vytvořené prostředí, v souboru /etc/vsftpd.conf. Toto je nezbytné nastavení, které omezí přístup pouze na virtuální uživatele, kteří se boudou moci přihlásit pod svým uživatelským jménem a heslem a omezí jejich přístup pouze na adresář /srv/ftp:

anonymous_enable=NO
local_enable=YES
chroot_local_user=YES
guest_enable=YES
guest_username=virtual
virtual_use_local_privs=YES

Pokud je použita metoda, kdy xinetd spouští službu, vsftpd by měl povolit přístup pouze po přihlášení kombinací uživatelského jména a hesla, která byla definována v databázi.

Přidání soukromých adresářů pro virtuální uživatelské účty

Nejdříve vytvořte složky pro uživatele:

# mkdir /srv/ftp/user1
# mkdir /srv/ftp/user2
# chown virtual:virtual /srv/ftp/user?/

Poté přidejte následující řádky do souboru /etc/vsftpd.conf:

local_root=/srv/ftp/$USER
user_sub_token=$USER

Další zdroje