Difference between revisions of "Dual boot with Windows (Slovenský)"

From ArchWiki
Jump to: navigation, search
m
m
Line 33: Line 33:
 
'''sda5'''
 
'''sda5'''
 
         /home - použiť zvyšok miesta na disku (optimálne)
 
         /home - použiť zvyšok miesta na disku (optimálne)
 +
 +
Je dôležité si poznamenať, že 1024 cylinder obmedzuje staršie BIOSy. To znamená, že BIOS nemôže pristupovať k dátam za hranicou 1024-ho cylindra (okolo 8.5GB), takže /boot partícia musí byť 8.5GB (miesto pred Windows partíciou). GParted LiveCD alebo diskový rozdeľovací nástroj zo SystemRescueCd sú užitočné pre presúvanie a zmenu veľkosti partícií.
 +
 +
3. Ak sa inštaluje GRUB, musíte si nastaviť /boot/grub/menu.lst), a uistiť sa, že GRUB sa inštaluje na /boot (alebo root (/) ak nevytvoríte oddelenú partíciu pre /boot). Inštalovaním GRUB na vašu Windows partíciu, môže sposobiť, že Windows nebude bootovať. O tom hovoria 3 ridky na konci súboru, zreťazenie "chainloading" pre bootovanie ostatných OS, môže byť všeobecne odkomentovaný, ak sledujete už hore popísaný postup, ktorý zahrnie windows bootovací bod pripojenia na hd0,0 alebo sda1. Týmto dostanete niečo také:
 +
 +
Poznámka: Uvedené inštrukcie sú v konflikte s inštaláciou GRUB zdokumentované v GRUB#Všeobecné poznámky
 +
pre  inštaláciu bootloadera, ktoré hovoria, že GRUB by sa mal inštalovať na MBR alebo na prvú partíciu
 +
rozpoznanú väčšinou typov BIOSov.
 +
 +
Poznámka: Je tiež možné inštalovať GRUB na MBR (/dev/sda). Toto funguje najlepšie s Windows 7.
 +
 +
# Windows XP
 +
title Windows XP
 +
rootnoverify (hd0,0)
 +
chainloader +1

Revision as of 08:00, 30 March 2012

Tento jednoduchý návod podrobne popisuje rozličné postupy spolu-existencie Arch/Windowsu.

Obsah[skryť]
1 Windows a Arch - duálne bootovanie
2 Duálne bootovanie z viacerých diskov
3 Ostatné prípady
4 Poznámky k /home
5 Použitie Windows boot-loadera
  5.1 Použitie Windows 7 Boot-loadera
  5.2 Použitie Windows 2000/XP Boot-loadera

Windows a Arch - duálne bootovanie

V tomto príklade, nainštalujeme najprv Windows, a potom súčasne GRUB boot-loader s Arch, aby sme povolili duálne bootovanie.

Inštalácia bude štandardná, ale je tu pár vecí, na ktoré treba pamätať:

1. Musíme použiť logické partície z vašich súčasných partícií, pretože naraz súčasne môžu byť iba 4 primárne partície na disk.

2. Zapamätajte si ako sa zapisujú partície s číslami: "sda1, sda2... sda8", poznamenajte si, ktorá partícia patrí ktorému číslu. Napríklad:

sda1

    Windows - 30GB bude postačujúce. Veľa nových hier prekračujúcich 10GB, si vyžaduje ďalšie miesto. 

sda2

    /boot - 100MB je dosť (optimálne) 

sda3

    / - okolo 25GB je vhodné 

sda4

    swap - medzi 1024MB a 4096MB (optimálne) 

sda5

    /home - použiť zvyšok miesta na disku (optimálne)

Je dôležité si poznamenať, že 1024 cylinder obmedzuje staršie BIOSy. To znamená, že BIOS nemôže pristupovať k dátam za hranicou 1024-ho cylindra (okolo 8.5GB), takže /boot partícia musí byť 8.5GB (miesto pred Windows partíciou). GParted LiveCD alebo diskový rozdeľovací nástroj zo SystemRescueCd sú užitočné pre presúvanie a zmenu veľkosti partícií.

3. Ak sa inštaluje GRUB, musíte si nastaviť /boot/grub/menu.lst), a uistiť sa, že GRUB sa inštaluje na /boot (alebo root (/) ak nevytvoríte oddelenú partíciu pre /boot). Inštalovaním GRUB na vašu Windows partíciu, môže sposobiť, že Windows nebude bootovať. O tom hovoria 3 ridky na konci súboru, zreťazenie "chainloading" pre bootovanie ostatných OS, môže byť všeobecne odkomentovaný, ak sledujete už hore popísaný postup, ktorý zahrnie windows bootovací bod pripojenia na hd0,0 alebo sda1. Týmto dostanete niečo také:

Poznámka: Uvedené inštrukcie sú v konflikte s inštaláciou GRUB zdokumentované v GRUB#Všeobecné poznámky 
pre inštaláciu bootloadera, ktoré hovoria, že GRUB by sa mal inštalovať na MBR alebo na prvú partíciu 
rozpoznanú väčšinou typov BIOSov.
Poznámka: Je tiež možné inštalovať GRUB na MBR (/dev/sda). Toto funguje najlepšie s Windows 7.
# Windows XP
title Windows XP
rootnoverify (hd0,0)
chainloader +1