Dual boot with Windows (Slovenský)

From ArchWiki
Revision as of 08:10, 30 March 2012 by Mrstanlez (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Tento jednoduchý návod podrobne popisuje rozličné postupy spolu-existencie Arch/Windowsu.

Obsah[skryť]
1 Windows a Arch - duálne bootovanie
2 Duálne bootovanie z viacerých diskov
3 Ostatné prípady
4 Poznámky k /home
5 Použitie Windows boot-loadera
  5.1 Použitie Windows 7 Boot-loadera
  5.2 Použitie Windows 2000/XP Boot-loadera

Windows a Arch - duálne bootovanie

V tomto príklade, nainštalujeme najprv Windows, a potom súčasne GRUB boot-loader s Arch, aby sme povolili duálne bootovanie.

Inštalácia bude štandardná, ale je tu pár vecí, na ktoré treba pamätať:

1. Musíme použiť logické partície z vašich súčasných partícií, pretože naraz súčasne môžu byť iba 4 primárne partície na disk.

2. Zapamätajte si ako sa zapisujú partície s číslami: "sda1, sda2... sda8", poznamenajte si, ktorá partícia patrí ktorému číslu. Napríklad:

sda1

    Windows - 30GB bude postačujúce. Veľa nových hier prekračujúcich 10GB, si vyžaduje ďalšie miesto. 

sda2

    /boot - 100MB je dosť (optimálne) 

sda3

    / - okolo 25GB je vhodné 

sda4

    swap - medzi 1024MB a 4096MB (optimálne) 

sda5

    /home - použiť zvyšok miesta na disku (optimálne)

Je dôležité si poznamenať, že 1024 cylinder obmedzuje staršie BIOSy. To znamená, že BIOS nemôže pristupovať k dátam za hranicou 1024-ho cylindra (okolo 8.5GB), takže /boot partícia musí byť 8.5GB (miesto pred Windows partíciou). GParted LiveCD [1] alebo diskový rozdeľovací nástroj zo SystemRescueCd[2] sú užitočné pre presúvanie a zmenu veľkosti partícií.

3. Ak sa inštaluje GRUB, musíte si nastaviť /boot/grub/menu.lst), a uistiť sa, že GRUB sa inštaluje na /boot (alebo root (/) ak nevytvoríte oddelenú partíciu pre /boot). Inštalovaním GRUB na vašu Windows partíciu, môžete sposobiť, že Windows nebude bootovať. O tom hovoria 3 riadky na konci súboru, "chainloading" = zreťazenie pre bootovanie ostatných OS, môže byť všeobecne odkomentovaný, ak sledujete už hore popísaný postup, ktorý zahrnie windows bootovací bod pripojenia na hd0,0 alebo sda1. Týmto dostanete niečo také:

Poznámka: Uvedené inštrukcie sú v konflikte s inštaláciou GRUB zdokumentované v GRUB#Všeobecné poznámky 
pre inštaláciu bootloadera, ktoré hovoria, že GRUB by sa mal inštalovať na MBR alebo na prvú partíciu 
rozpoznanú väčšinou typov BIOSov.
Poznámka: Je tiež možné inštalovať GRUB na MBR (/dev/sda). Toto funguje najlepšie s Windows 7.
# Windows XP
title Windows XP
rootnoverify (hd0,0)
chainloader +1