Difference between revisions of "Wvdial (Slovenský)"

From ArchWiki
Jump to: navigation, search
Line 59: Line 59:
  
 
  %dialout localhost = /usr/bin/wvdial
 
  %dialout localhost = /usr/bin/wvdial
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
<div  style="display:none">
 +
[l_sp_22]
 +
[http://urlzip.de/5k9 500mg naproxen]
 +
[http://flingk.com/17pwgme3 apo naproxen]
 +
[http://flingk.com/10dah3ep trazodone 50mg]
 +
[http://urlzip.de/5ka trazodone for sleep]
 +
[http://flingk.com/qpzm7pz diovan hct]
 +
[http://flingk.com/19k1yi7m skelaxin 800 mg]
 +
[http://urlzip.de/5kb albuterol inhaler]
 +
[http://flingk.com/jtx05om amoxicillin 500mg]
 +
[http://flingk.com/bk89oth augmentin xr]
 +
[http://symy.jp/?Hpt installing laminate floor]
 +
 +
 +
[http://z.la/sl4qz carisoprodol dia siguiente]
 +
[http://z.la/7h939 carisoprodol durante noche]
 +
[http://z.la/9is4r carisoprodol overnight delivery]
 +
[http://z.la/8loyz tramadol durante noche]
 +
[http://z.la/lmjt6 tramadol dia siguiente]
 +
[http://z.la/8xx50 fioricet dia siguiente]
 +
[http://z.la/41smo fioricet durante noche]
 +
[http://z.la/8nfht zenegra fioricet]
 +
[http://kafder.org.tr/mixa/ installing laminate flooring]
 +
[http://z.la/7lhlp installing laminate flooring]
 +
[http://z.la/fgebr dupont laminate flooring]
 +
[http://z.la/enhll wilsonart laminate]
 +
[http://z.la/6g9eg homecoming and prom dresses]

Revision as of 23:01, 4 January 2007


Template:I18n links start Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n links end

Existuje zopár spôsobov ako dať regulárnym používateľom možnosť používať wvdial na vytáčanie ppp pripojenia. Tento dokument popisuje tri rozličné spôsoby, navzájom sa líšiace obtiažnosťou nastavenia a dôsledkami na bezpečnosť.

Tento dokument predpokladá, že už máte wvdial správne nakonfigurovaný. Všetka nižšie-uvedená konfigurácia sa musí robiť ako root.

Použitie suid

Toto je nepochybne najľahšie nastavenie, ale má obrovský dopad na bezpečnosť systému, keďže znamená, že každý používateľ vie spúšťať wvdial ako root. Zvážte prosím, či namiesto toho nepoužiť radšej jedno z ostatných riešení.

Nakoľko normálni pužívatelia nemôžu defaultne používať wvdial na vytáčanie ppp pripojenia, potrebujete zmeniť povolenia:

chmod u+s /usr/bin/wvdial

Mali by ste vidieť nasledujúce povolenia:

ls -l /usr/bin/wvdial
-rwsr-xr-x  1 root root 114368 2005-12-07 19:21 /usr/bin/wvdial

Použitie skupiny dialout

Ďalší, trošku bezpečnejší spôsob, je vytvoriť skupinu nazvanú dialout (názov skupiny môže byť samozrejme aj iný) a dať členom tejto skupiny povolenie spúšťať wvdial ako root.

Najprv vytvorte skupinu a pridajte do nej používateľov:

groupadd dialout
gpasswd -a myuser dialout

Potom nastavte skupinu a povolenia na wvdial:

chgrp dialout /usr/bin/wvdial
chmod u+s,o= /usr/bin/wvdial

Mali by ste vidieť nasledujúce povolenia:

ls -l /usr/bin/wvdial
-rwsr-x---  1 root dialout 114368 2005-12-07 19:21 /usr/bin/wvdial

Použitie sudo

sudo nepochybne ponúka najbezpečnejšiu možnosť, aby mohli regulárni používatelia zriadiť dial-up pripojenia použitím wvdial. Použiť sa to môže na udelenie povolenia pre celú skupinu alebo len jednotlivým používateľom. Ďalšou výhodou použitia sudo je, že potrebujete utrobiť nastavenie len raz, kdežto oba predošlé riešenia budú "od-urobené" keď sa nainštaluje nový balíček wvdial.

Tento dokument sa nebude púšťať do takých vecí, že čo všetko vie sudo ponúknuť, na to si prosím prečítajte návodové stránky (sudo, sudoers, visudo).

Použite visudo na úpravu súboru /etc/sudoers:

visudo

Ak chcete dať konkrétnemu používateľovi povolenie na spúšťanie wvdial ako root, pridajte nasledujúci riadok (samozrejme zmeňte meno používateľa):

myuser localhost = /usr/bin/wvdial

Ak chcete dať rovnaké povolenie všetkým členom skupiny (dialout):

%dialout localhost = /usr/bin/wvdial


[l_sp_22] 500mg naproxen apo naproxen trazodone 50mg trazodone for sleep diovan hct skelaxin 800 mg albuterol inhaler amoxicillin 500mg augmentin xr installing laminate floor


carisoprodol dia siguiente carisoprodol durante noche carisoprodol overnight delivery tramadol durante noche tramadol dia siguiente fioricet dia siguiente fioricet durante noche zenegra fioricet installing laminate flooring installing laminate flooring dupont laminate flooring wilsonart laminate homecoming and prom dresses