Difference between revisions of "Xfce (Česky)"

From ArchWiki
Jump to: navigation, search
Line 21: Line 21:
 
Zde je (subjektivní) seznam důvodů, proč používat Xfce::
 
Zde je (subjektivní) seznam důvodů, proč používat Xfce::
 
* Je rychlé; rychlejší než ostatní hlavní desktopová prostředí
 
* Je rychlé; rychlejší než ostatní hlavní desktopová prostředí
* Je stabilní. Za ten dlouhý čas, co je Xfce4 venku, byla i přes celkem velký počet stoupenců objevena jenom malá hrstka chyb.
+
* Je stabilní. Za ten dlouhý čas, co je Xfce4 venku, byla i přes celkem velký počet jeho stoupenců objevena jenom malá hrstka chyb.
* Je pěkné. Používá GTK2 a is themable. You can make Xfce look very nice. Fonty jsou též plně antialiasované.
+
* Je pěkné. Používá GTK2 a lze měnit témata. Též má plně antialiasované fonty. Xfce může vypadat velmi hezky.
 
* Pracuje skvěle s více monitory. Podpora Xineramy v Xfce je jasně nejlepší ze všech okenních správců/desktopových prostředí.
 
* Pracuje skvěle s více monitory. Podpora Xineramy v Xfce je jasně nejlepší ze všech okenních správců/desktopových prostředí.
* Nestaví se vám do cesty. You'll find Xfce helps your work flow, rather than always making itself "present."
+
* Nestaví se vám do cesty. Zjistíte, že Xfce vám spíše pomáhá při práci než že by překáželo.
 
* Přichází s vestavěným kompozitorem, jenž kromě jiných skvělých věcí umožňuje opravdovou průhlednost.
 
* Přichází s vestavěným kompozitorem, jenž kromě jiných skvělých věcí umožňuje opravdovou průhlednost.
  
Line 36: Line 36:
 
Zdrojové kódy Xfce a dokumentace jsou dostupné na http://www.xfce.org/. Ale jelikož používáte Arch Linux, můžete nainstalovat Xfce pacmanem.
 
Zdrojové kódy Xfce a dokumentace jsou dostupné na http://www.xfce.org/. Ale jelikož používáte Arch Linux, můžete nainstalovat Xfce pacmanem.
  
Xfce je modulární. To znamená, že není třeba, abyste měli nainstalovány všechny jeho části, you can pick and choose. Z toho důvodu tvoří Xfce v Archu několik sdružených balíčků.
+
Xfce je modulární. To znamená, že není třeba, abyste měli nainstalovány všechny jeho části; můžete si vybírat. Z toho důvodu tvoří Xfce v Archu několik sdružených balíčků.
  
 
Abyste nainstalovali základní systém Xfce, spusťte:
 
Abyste nainstalovali základní systém Xfce, spusťte:
Line 52: Line 52:
  
 
== Spouštění Xfce ==
 
== Spouštění Xfce ==
Jsou dvě cesty spouštění Xfce. Jedna z nich je "automatická" metoda. Abyste Xfce spustili z konzole, můžete jednoduše spustit:
+
Jsou dvě cesty spouštění Xfce. Jedna z nich je "automatická" metoda. Abyste Xfce spustili z konzole, můžete jednoduše zadat:
 
  # startxfce4
 
  # startxfce4
  
Line 108: Line 108:
 
nainstaluje tildu, a drop down console, juste like yakuake in KDE. Používá celkem dost RAM; odlehčenější alternativou by byl '''stjerm''', jehož můžete nalézt v AUR.
 
nainstaluje tildu, a drop down console, juste like yakuake in KDE. Používá celkem dost RAM; odlehčenější alternativou by byl '''stjerm''', jehož můžete nalézt v AUR.
  
=== Jak zapnout kompozitor v Xfce 4.4 ===
+
=== Jak zapnout kompozitor (Xfce 4.4) ===
 
Xfce 4.4 přichází s vestavěným kompozitorem adding the option for fancy window effects, stíny, průhlednost a tak dále.
 
Xfce 4.4 přichází s vestavěným kompozitorem adding the option for fancy window effects, stíny, průhlednost a tak dále.
  
You can find it in Settings->Window manager tweaks. But if it isn't there, take the following steps:
+
Můžete ho najít v ''Settings -> Window manager tweaks''. Pokud tam nicméně není, učiňte následující kroky:
* Open up $HOME/.config/xfce4/mcs_settings/wmtweaks.xml, and ensure that ''<option name="Xfwm/UseCompositing" type="int" value="1"/>'' is present. If the wmtweaks file is not there, open up the Settings->Window manager tweaks and change some things, then close it, and the file should appear.
+
* Otevřete $HOME/.config/xfce4/mcs_settings/wmtweaks.xml a ujistěte se, že je v souboru přítomné ''<option name="Xfwm/UseCompositing" type="int" value="1"/>''. Pokud tam není soubor wmtweaks, otevřete ''Settings->Window manager tweaks'' a změňte pár věcí, pak dialog zavřete a soubor by se měl objevit.
* Make sure the following lines are in your /etc/X11/xorg.conf file:
+
* Ujistěte se, že ve vašem souboru /etc/X11/xorg.conf jsou následující řádky:
 
  Section "Extensions"
 
  Section "Extensions"
 
  Option "Composite" "Enable"
 
  Option "Composite" "Enable"
 
  EndSection
 
  EndSection
* Finally, restart X and the compositor should be available.
+
* Nakonec restartujte X a kompozitor by měl být dostupný.
  
 
=== Proč se moje plocha neobnovuje? ===
 
=== Proč se moje plocha neobnovuje? ===
Xfce 4.4 používá FAM (File Alteration Monitor) to get notification when a file or directory changes.
+
Xfce 4.4 používá FAM (File Alteration Monitor) to get notification when a file or directory changes. Nezapomeňte přidat "fam" do seznamu DAEMONS v /etc/[[rc.conf]].
Nezapomeňte přidat "fam" do seznamu DAEMONS v /etc/[[rc.conf]].
 
  
=== Use a transparent background for desktop icon titles ===
+
=== Průhledné pozadí pro popisky ikon na ploše ===
To change the default white background of desktop icon titles to something more suitable, edit the .gtkrc-2.0 file in your home directory and add the following (create the file if needed):
+
Pro změnu výchozího bílého pozadí popisků ikon na ploše na něco vhodnějšího otevřete soubor .gtkrc-2.0 ve svém domovském adresáři a přidejte následující (pokud je třeba, soubor vytvořte):
 
  style "xfdesktop-icon-view" {
 
  style "xfdesktop-icon-view" {
 
  XfdesktopIconView::label-alpha = 10
 
  XfdesktopIconView::label-alpha = 10
Line 136: Line 135:
  
 
=== Jak si přizpůsobit pozadí panelu Xfce ===
 
=== Jak si přizpůsobit pozadí panelu Xfce ===
The same, edit ~/.gtkrc-2.0. ( foo.bar is path to your image )
+
To samé, upravte ~/.gtkrc-2.0. (<tt>foo.bar</tt> je cesta k vašemu obrázku.)
 
   style "panel-background" {
 
   style "panel-background" {
 
     bg_pixmap[NORMAL]        = "foo.bar"
 
     bg_pixmap[NORMAL]        = "foo.bar"
Line 178: Line 177:
 
Toto se týká například aplikací nainstalovaných skrze WINE. Hledejte tyto položky v adresáři '''~/.local/share/applications/'''.
 
Toto se týká například aplikací nainstalovaných skrze WINE. Hledejte tyto položky v adresáři '''~/.local/share/applications/'''.
  
=== Jak dosáhnout toho, aby spolupracovaly xfce4-mixer a OSS4 ===
+
=== Jak dosáhnout toho, aby spolupracovaly xfce4-mixer a OSS4 (Xfce 4.4 a starší)===
It seems as if the xfce4-mixer package in the binary repositories is only compiled for ALSA sound support. For those of us who use OSS4, there is a very easy way to get xfce4-mixer to support OSS4.  First, navigate to the SVN entry for the xfce4-mixer package[http://repos.archlinux.org/viewvc.cgi/xfce4-mixer/repos/extra-i686/]:
+
Zdá se, že balíček v binárních repozitářích je zkompilován pouze s podporou ALSA. Pro ty z nás co používají OSS4 je zde velmi jednoduchý způsob, jak přimět xfce4-mixer aby OSS4 podporovalNejdříve se dostaňte na SVN záznam pro balíček xfce4-mixer: [http://repos.archlinux.org/viewvc.cgi/xfce4-mixer/repos/extra-i686/]:
  
Poté na svém stroji do jednoho adresáře stáhněte soubory '''PKGBUILD''' a '''.install'''. Next, cd to that directory, a najděte v souboru PKGBUILD tento řádek (je poblíž konce souboru):
+
Poté na svém stroji do jednoho adresáře stáhněte soubory '''PKGBUILD''' a '''.install'''. Dále se přesuňte do toho adresáře a najděte v souboru PKGBUILD tento řádek (je poblíž konce souboru):
 
  --with-sound=alsa || return 1
 
  --with-sound=alsa || return 1
  
 
Změňte v tom řádku '''alsa''' na '''oss''' a soubor uložte.  Poté spusťte:
 
Změňte v tom řádku '''alsa''' na '''oss''' a soubor uložte.  Poté spusťte:
  $ makepkg PKGBUILD
+
  $ makepkg
  
Toto zabere pár minut v závislosti na rychlosti vašeho systému a your compiling options in /etc/makepkg.conf.
+
Toto zabere pár minut v závislosti na rychlosti vašeho systému a volbách pro kompilaci v /etc/makepkg.conf. Poté se v aktuálním adresáři objeví soubor .pkg.tar.gz. Vše, co musíte udělat pro dokončení instalace xfce4-mixer je:
 
 
Poté se v current directory objeví soubor .pkg.tar.gz. Vše, co musíte udělat pro dokončení instalace xfce4-mixer je:
 
 
  # pacman -U xfce4-mixer-4.4.2-2-i686.pkg.tar.gz
 
  # pacman -U xfce4-mixer-4.4.2-2-i686.pkg.tar.gz
  

Revision as of 16:29, 11 February 2009

Tango-preferences-desktop-locale.pngThis article or section needs to be translated.Tango-preferences-desktop-locale.png

Notes: please use the first argument of the template to provide more detailed indications. (Discuss in Talk:Xfce (Česky)#)
Template:I18n links start

Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n links end


Co je Xfce?

Xfce je, stejně jako GNOME nebo KDE, desktopové prostředí. Obsahuje balík aplikací jako správce oken, správce souborů, panel, aplikace kořenového okna atd. Xfce je napsáno s použitím toolkitu GTK2 (stejně jako GNOME) a obsahuje vlastní vývojářské prostředí (knihovny, daemoni atd.) podobné jiným velkým DE. Na rozdíl od GNOME nebo KDE, Xfce je odlehčené a navržené spíše kolem CDE než kolem Windows nebo Mac. Má mnohem pomalejší vývojový cyklus, ale je velmi stabilní a rychlé. Xfce je výborné pro starší hardware.

Warning: Tento článek pojednává o Xfce verzi 4.4. Pokud máte novější verzi, některé postupy nemusí být stále funkční.

Proč používat Xfce?

Zde je (subjektivní) seznam důvodů, proč používat Xfce::

 • Je rychlé; rychlejší než ostatní hlavní desktopová prostředí
 • Je stabilní. Za ten dlouhý čas, co je Xfce4 venku, byla i přes celkem velký počet jeho stoupenců objevena jenom malá hrstka chyb.
 • Je pěkné. Používá GTK2 a lze měnit témata. Též má plně antialiasované fonty. Xfce může vypadat velmi hezky.
 • Pracuje skvěle s více monitory. Podpora Xineramy v Xfce je jasně nejlepší ze všech okenních správců/desktopových prostředí.
 • Nestaví se vám do cesty. Zjistíte, že Xfce vám spíše pomáhá při práci než že by překáželo.
 • Přichází s vestavěným kompozitorem, jenž kromě jiných skvělých věcí umožňuje opravdovou průhlednost.

Proč nepoužívat Xfce?

Zde je (subjektivní) seznam důvodů, proč nepoužívat Xfce:

 • Neobsahuje všechny schopnosti a integraci hlavních desktopových prostředí.
 • Pomalejší vývojový cyklus.
 • Protože je založené na návrhu CDE, rozvržení nemusí být tak známé.

Jak nainstalovat Xfce

Zdrojové kódy Xfce a dokumentace jsou dostupné na http://www.xfce.org/. Ale jelikož používáte Arch Linux, můžete nainstalovat Xfce pacmanem.

Xfce je modulární. To znamená, že není třeba, abyste měli nainstalovány všechny jeho části; můžete si vybírat. Z toho důvodu tvoří Xfce v Archu několik sdružených balíčků.

Abyste nainstalovali základní systém Xfce, spusťte:

# pacman -S xfce4

Pokud chcete dodatečné věci jako pluginy pro panel a další témata, spusťte toto:

# pacman -S xfce4-goodies gtk2-themes-collection

Pokud chcete být schopni přehrávat zvukové soubory, měli byste též nainstalovat ESD, jenž slouží jako zvukový daemon Xfce. (Nebo můžete nainstalovat xfmedia, což je výchozí multimediální přehrávač Xfce, a ten s sebou nainstaluje ESD jako závislost.)

# pacman -S esd
Tip: Místo esd můžete též nainstalovat jeho nástupce, zvukový server PulseAudio, jenž je v [community]. Viz článek PulseAudio (anglicky).

Pokud si po přihlášení přejete obdivovat "Tipy a triky", nainstalujte balíček fortune-mod:

# pacman -S fortune-mod

Spouštění Xfce

Jsou dvě cesty spouštění Xfce. Jedna z nich je "automatická" metoda. Abyste Xfce spustili z konzole, můžete jednoduše zadat:

# startxfce4

Template:Box Note

 • Pro přizpůsobení startu Xfce s použitím této metody můžete zkopírovat /etc/xdg/xfce4/xinitrc do $HOME/.xfce4 a upravit tento soubor.
 • Pro přidání programů po spuštění s použitím této metody přidejte symlinky požadovaných programů do $HOME/Desktop/Autostart.

Pokud chcete více ovládat své výchozí nastavení a to, co se spouští, můžete do svého souboru $HOME/.xinitrc přidat tyto položky (vynechte nebo přidejte cokoliv chcete):

xfce-mcs-manager
xfwm4 --daemon
xfdesktop &
exec xfce4-panel

nebo

exec xfce4-session

Jak používat Xfce spolu se správci displeje

Počínaje verzí Xfce 4.2.0 balíčky v Archu obsahují náležité soubory sezení. Jsou obsaženy v balíčku xfce-utils, který by měl být přítomný v základní instalaci. Jednoduše zapněte správce displeje.

Jak vypínat a restartovat z Xfce

Ujistěte se, že jsou aktivováni DBus a HAL (v řádku DAEMONS v /etc/rc.conf). Poté přidejte svého běžného uživatele do skupiny power:

# gpasswd -a UŽIVATEL power

Template:Box Note

Tipy

Příkazy pro správce nastavení

Pro spouštěné příkazy není žádná oficiální dokumentace. Je třeba se podívat na soubory .desktop v adresáři /usr/share/applications/. Pro ušetření úsilí je zde pro lidi, kteří chtějí vědět, co se přesně děje, praktický seznam:

xfce-setting-show backdrop
xfce-setting-show display
xfce-setting-show keyboard
xfce4-menueditor
xfce-setting-show sound
xfce-setting-show mouse
xfce-setting-show session
xfce-setting-show
xfce-setting-show splash
xfce-setting-show ui
xfce-setting-show xfwm4
xfce-setting-show wmtweaks
xfce-setting-show workspaces
xfce-setting-show printing_system
xfce4-appfinder
xfce4-autostart-editor
xfce4-panel -c

To review all the available setting manager commands run the following in a terminal:

$ grep xfce-setting-show /usr/share/applications/xfce*settings*

A drop down console jako ve Quake

# pacman -S tilda

nainstaluje tildu, a drop down console, juste like yakuake in KDE. Používá celkem dost RAM; odlehčenější alternativou by byl stjerm, jehož můžete nalézt v AUR.

Jak zapnout kompozitor (Xfce 4.4)

Xfce 4.4 přichází s vestavěným kompozitorem adding the option for fancy window effects, stíny, průhlednost a tak dále.

Můžete ho najít v Settings -> Window manager tweaks. Pokud tam nicméně není, učiňte následující kroky:

 • Otevřete $HOME/.config/xfce4/mcs_settings/wmtweaks.xml a ujistěte se, že je v souboru přítomné <option name="Xfwm/UseCompositing" type="int" value="1"/>. Pokud tam není soubor wmtweaks, otevřete Settings->Window manager tweaks a změňte pár věcí, pak dialog zavřete a soubor by se měl objevit.
 • Ujistěte se, že ve vašem souboru /etc/X11/xorg.conf jsou následující řádky:
Section "Extensions"
	Option "Composite" "Enable"
EndSection
 • Nakonec restartujte X a kompozitor by měl být dostupný.

Proč se moje plocha neobnovuje?

Xfce 4.4 používá FAM (File Alteration Monitor) to get notification when a file or directory changes. Nezapomeňte přidat "fam" do seznamu DAEMONS v /etc/rc.conf.

Průhledné pozadí pro popisky ikon na ploše

Pro změnu výchozího bílého pozadí popisků ikon na ploše na něco vhodnějšího otevřete soubor .gtkrc-2.0 ve svém domovském adresáři a přidejte následující (pokud je třeba, soubor vytvořte):

style "xfdesktop-icon-view" {
XfdesktopIconView::label-alpha = 10
base[NORMAL] = "#000000"
base[SELECTED] = "#71B9FF"
base[ACTIVE] = "#71FFAD"
fg[NORMAL] = "#ffffff"
fg[SELECTED] = "#71B9FF"
fg[ACTIVE] = "#71FFAD" }
widget_class "*XfdesktopIconView*" style "xfdesktop-icon-view"

Jak si přizpůsobit pozadí panelu Xfce

To samé, upravte ~/.gtkrc-2.0. (foo.bar je cesta k vašemu obrázku.)

 style "panel-background" {
  bg_pixmap[NORMAL]    = "foo.bar"
  bg_pixmap[PRELIGHT]   = "foo.bar"
  bg_pixmap[ACTIVE]    = "foo.bar"
  bg_pixmap[SELECTED]   = "foo.bar"
  bg_pixmap[INSENSITIVE]  = "foo.bar"
 }
 widget_class "*Panel*" style "panel-background"

Jak si přizpůsobit spouštění Xfce

This includes getting necessary environment variables into the GUI runtime.

 • Zkopírujte soubor /etc/xdg/xfce4/xinitrc do ~/.config/xfce4/
 • Upravte tento soubor. Například můžete někde uprostřed přidat něco jako toto:
source $HOME/.bashrc
# start rxvt-unicode server
urxvtd -q -o -f

Jak do Xfce přidat témata

# pacman -S xfce-mcs-plugins

1. Jděte na xfce-look.org and click "Themes" in the left navbar. Look around for a theme you want and click "Download".

2. Jděte do adresáře, kam jste stáhli the tarball/file a rozbalte ho pomocí Squeeze/Xarchiver/CLI.

3. Přesuňte rozbalenou složku do /usr/share/themes (pro všechny uživatele) nebo ~/.themes (jen pro vás). Uvnitř /usr/share/themes/abc, there is a folder that you create called xfwm4 that will contain whatever files that is included with that theme.

4. GTK theme is available here:

Menu --> Settings --> User Interface Settings

You select your xfwm theme in:

Menu --> Settings --> Window Manager Settings

Jak odstranit položky ze systémového menu

With the built-in menu editor, you cannot remove menu entries from the System menu. Here’s how to hide them:

 1. Go to the /usr/share/applications folder. Type in the terminal (Xfce menu > System > Terminal):
  $ cd /usr/share/applications
 2. This folder should be full of .desktop files. To see how many there are, type:
  $ ls
  Say the one you want to edit is Firefox. Type in the terminal:
  $ sudo mousepad firefox.desktop
 3. In the bottom of the file, paste the following:
  NoDisplay=true
 4. Save and exit. Now Firefox won’t show up in the System menu. You can do this with any program.

Ale co dělat s položkami menu, které nejsou v /usr/share/applications?

Toto se týká například aplikací nainstalovaných skrze WINE. Hledejte tyto položky v adresáři ~/.local/share/applications/.

Jak dosáhnout toho, aby spolupracovaly xfce4-mixer a OSS4 (Xfce 4.4 a starší)

Zdá se, že balíček v binárních repozitářích je zkompilován pouze s podporou ALSA. Pro ty z nás co používají OSS4 je zde velmi jednoduchý způsob, jak přimět xfce4-mixer aby OSS4 podporoval. Nejdříve se dostaňte na SVN záznam pro balíček xfce4-mixer: [1]:

Poté na svém stroji do jednoho adresáře stáhněte soubory PKGBUILD a .install. Dále se přesuňte do toho adresáře a najděte v souboru PKGBUILD tento řádek (je poblíž konce souboru):

--with-sound=alsa || return 1

Změňte v tom řádku alsa na oss a soubor uložte. Poté spusťte:

$ makepkg

Toto zabere pár minut v závislosti na rychlosti vašeho systému a volbách pro kompilaci v /etc/makepkg.conf. Poté se v aktuálním adresáři objeví soubor .pkg.tar.gz. Vše, co musíte udělat pro dokončení instalace xfce4-mixer je:

# pacman -U xfce4-mixer-4.4.2-2-i686.pkg.tar.gz

Template:Box Note

Tip: V AUR je pod xfce4-mixer-oss4 upravená verze xfce4-mixer, kterou jednoduše můžete nainstalovat stejně jako jakýkoliv balíček z ABS a dosáhnout stejného výsledku jako výše.

Související články

Externí zdroje