Xorg (Česky)

From ArchWiki
Revision as of 16:13, 8 July 2010 by Warriant (talk | contribs) (Updated translation... Progress around 40% Namísto těch sraček, co tu byly.)
Jump to navigation Jump to search

This template has only maintenance purposes. For linking to local translations please use interlanguage links, see Help:i18n#Interlanguage links.


Local languages: Català – Dansk – English – Español – Esperanto – Hrvatski – Indonesia – Italiano – Lietuviškai – Magyar – Nederlands – Norsk Bokmål – Polski – Português – Slovenský – Česky – Ελληνικά – Български – Русский – Српски – Українська – עברית – العربية – ไทย – 日本語 – 正體中文 – 简体中文 – 한국어


External languages (all articles in these languages should be moved to the external wiki): Deutsch – Français – Română – Suomi – Svenska – Tiếng Việt – Türkçe – فارسی

Template:Article summary start Template:Article summary text Template:Article summary heading Template:Article summary wiki Template:Article summary wiki Template:Article summary wiki Template:Article summary end Xorg je veřejná open-source implementace systému X window verze 11. Jelikož je Xorg nejpopulárnější volbou mezi uživateli Linuxu, jeho všudypřítomnost vedla k tomu, že se stal základním předpokladem pro provozování grafických aplikací a byl tak masově adoptován většinou distribucí. Pro více informací viz článek Xorg na Wikipedii nebo můžete navštívit stránky Xorg (anglicky).

Tango-preferences-desktop-locale.pngThis article or section needs to be translated.Tango-preferences-desktop-locale.png

Notes: please use the first argument of the template to provide more detailed indications. (Discuss in Talk:Xorg (Česky)#)

Contents

Instalace

Nejprve plně zaktualizujte svůj systém:

# pacman -Syu

Poté můžete nainstalovat skupinu Xorg

# pacman -S xorg

Od verze 1.8 Xorg-server nevyžaduje pro přístup k hardwaru HAL. Udev dokáže detekovat váš hardware sám o sobě.

Nezapomeňte nainstalovat evdev.

# pacman -S xf86-input-evdev

HAL můžete bez problémů odstranit z démonů v Template:Filename, ale pouze pokud nemáte v systému žádnou jinou aplikaci, která by na něm byla závislá. Z Template:Filename se navíc stalo Template:Filename.

Používání Template:Codeline pro generaci Template:Filename je zavrhováno ze dvou důvodů:

 • Od verze 1.8 xorg-server používá namísto jednotného souboru xorg.conf vícero konfiguračních souborů v /etc/X11/xorg.conf.d
 • Template:Filename je z většiny zavrhnut, i když je zpracováván Xorg-serverem během jeho inicializace.

Udev by měl být schopen detekovat váš hardware bez problémů. Pro případ, kdy by mohl nastat nějaký problém, můžete nainstalovat celou skupinu xorg-input-drivers.

Xorg-server můžete spustit příkazem startx, který byste ovšem měli používat pouze tehdy, pokud jste správně zeditovali soubor Template:Filename.

Note: V případě, že používáte desktopové prostředí (GNOME, KDE atp.), je doporučováno používat správce displeje (KDM, GDM atp.), jenž se postará o aplikace a knihovny, které by měly být předem nahrány.

Zkratka Ctrl+Alt+Bksp, která restartovala Xorg-server, byla z výchozího nastavení Xorg odstraněna. Můžete použít Ctrl+Alt+F1 pro přepnutí do virtuálního terminálu a zastavit činnost Xorg odtud.

Note: V hlavních desktopových prostředích (KDE, GNOME, Xfce4) je v korespondujícím nástroji pro konfiguraci klávesnice volba, pomocí které můžete tuto zkratku povolit (pro každého uživatele zvlášť).

Konfigurace

Konfigurační soubory se nacházejí v Template:Filename.

Měli byste mít soubor Template:Filename, který spravuje klávesnici, myš, touchpad a dotykové obrazovky. Můžete vytvářet nové konfigurační soubory, přičemž jejich názvy musí začínat na XX- (kde XX je číslo) a končit příponou .conf. Načítány jsou postupně v pořadí od nejnižšího čísla.

Touchpad//Synaptics

Pokud máte laptop, možná budete muset nainstalovat ovladač pro touchpad.

# pacman -S xf86-input-synaptics

Po instalaci naleznete v Template:Filename soubor Template:Filename. Můžete tedy v souboru Template:Filename zakomentovat//smazat "InputClass" týkající se vašeho touchpadu.

Grafická karta a ovladače

Výchozí ovladač grafické karty je Vesa. Dokáže pracovat s většinou chipsetů, nicméně pokud chcete grafickou akceleraci, budete muset nainstalovat a používat ovladač specifický pro vaši konkrétní grafickou kartu.

Nejdříve najděte odkaz na svoji kartu v:

$ lspci | grep VGA

Poté nainstalujte ovladač příslušný k dané kartě. Tyto soubory můžete vyhledat spuštěním následujícího příkazu:

# pacman -Ss xf86-video

Uživatelé karet Nvidia

Během instalace proprietárního ovladače od Nvidie se nainstaluje do vaší složky Template:Filename konfigurační soubor (se jménem Template:Filename). Ten umožní Xorg nahrát kýžený ovladač při startu.

Warning: Template:Codeline již není nadále potřeba, tento příkaz je zavrhován, protože vytváří soubor Template:Filename. Pokud jste ztratili svůj konfigurační soubor pro Nvidie, jenž se nacházel v Template:Filename, jenoduše přeinstalujte svůj ovladač.

Nastavení monitoru

Karty Nvidia

Template:Codeline nezaktualizuje vaše soubory v Template:Filename, nýbrž vytvoří soubor Template:Filename.

Na začátek

Nejprve vytvořte nový konfigurační soubor, například Template:Filename.

# nano /etc/X11/xorg.conf.d/10-monitor.conf

Zkopírujte a vložte do něj následující kód.

Section "Monitor"
  Identifier  "Monitor0"
EndSection

Section "Device"
  Identifier  "Device0"
  Driver    "vesa" #Zvolte ovladač použitý pro tento monitor
EndSection

Section "Screen"
  Identifier  "Screen0" #Odkaz na sekce Monitor a Device
  Device    "Device0"
  Monitor    "Monitor0"
  DefaultDepth 16 #Zvolte hloubku (16||24)
  SubSection "Display"
    Depth   16
    Modes   "1024x768_75.00" #Zvolte rozlišení
  EndSubSection
EndSection

Více monitorů/Dual screen

Warning: Template:Codeline a Template:Codeline jsou uživatelsky přívětivé nástroje, nicméně vytváří Template:Filename, jenž je postupně zatracován.

Abyste získali dvojí obrazovku, musíte upravit předešle vytvořený soubor Template:Filename. Přidejte pro každý monitor jednu sekci Monitor, Device a Screen a nakonec přidejte sekci ServerLayout pro jejich správu.

Section "ServerLayout"
  Identifier   "DualSreen"
  Screen    0 "Screen0"
  Screen    1 "Screen1" RightOf "Screen0" #Screen1 napravo od Screen0
  Option     "Xinerama" "1" #Pro přesun oken mezi obrazovkami
EndSection

Section "Monitor"
  Identifier   "Monitor0"
  Option     "Enable" "true" 
EndSection

Section "Monitor"
  Identifier   "Monitor1"
  Option     "Enable" "true"
EndSection

Section "Device"
  Identifier   "Device0"
  Driver     "nvidia"
  Screen     0
EndSection

Section "Device"
  Identifier   "Device1"
  Driver     "nvidia"
  Screen     1
EndSection

Section "Screen"
  Identifier   "Screen0"
  Device     "Device0"
  Monitor    "Monitor0"
  DefaultDepth  24
  Option     "TwinView" "0"
  SubSection "Display"
    Depth     24
    Modes     "1280x800_75.00"
  EndSubSection
EndSection

Section "Screen"
  Identifier   "Screen1"
  Device     "Device1"
  Monitor    "Monitor1"
  DefaultDepth  24
  Option     "TwinView" "0"
  SubSection "Display"
    Depth     24
  EndSubSection
EndSection

TwinView

Chcete pouze jednu velkou obrazovku namísto dvou. Změňte argument pro TwinView na 1.

Option "TwinView" "1"
Více než jedna grafická karta

Musíte určit příslušný správný ovladač a vložit BusID svých grafických karet.

Section "Device"
  Identifier   "Screen0"
  Driver     "nvidia"
  BusID      "PCI:0:12:0"
EndSection

Section "Device"
  Identifier   "Screen1"
  Driver     "radeon"
  BusID      "PCI:1:0:0"
EndSection

Pro získání BusID:

$ lspci | grep VGA
01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation G96 [GeForce 9600M GT] (rev a1) 

Zde je BusID 1:0:0.

Vypnutí přídávání zařízení za běhu (hot plugging)

Od verze 1.8 Xorg-server pro detekci zařízení používá udev. Následující řádky udev vypnou.

Section "ServerFlags"
  Option "AutoAddDevices" "False"
EndSection
Note: Tímto vypnete hot plugging v Xorg pro všechna vstupní zařízení a navrátíte se ke stejnému chování jako ve verzi Xorg-server 1.4. Je mnohem vhodnější nechat udev zkonfigurovat vaše zařízení. Proto není vypínání hot pluggingu doporučeno! Viz Xorg Input Hotplugging (anglicky)

InputClass

Převzato z https://fedoraproject.org/wiki/Input_device_configuration

InputClass je nový druh konfigurační sekce, která není specifická pro jedno zařízení, nýbrž se týká jisté třídy zařízení, včetně zařízení přidávaných za běhu. Sekce InputClass je omezena specifikovanými shodami (matches) — aby se pro určité vstupní zařízení aplikovala, všechna kritéria musí být pro dané zařízení splněna. Příklad sekce InputClass následuje níže:

Section "InputClass"
  Identifier   "touchpad catchall"
  MatchIsTouchpad "on"
  Driver      "synaptics"
EndSection

Pokud je tento úryvek přítomný v souboru Template:Filename nebo v některém ze souborů v xorg.conf.d, k jakémukoliv touchpadu přítomném v systému je přiřazen ovladač synaptics. Kvůli pořadí nahrávání (alfanumerické řazení úryvků v xorg.conf.d) přepisuje nastavení určené volbou Driver jakoukoliv předešlou volbu ovladače — čím obecnější je třída, tím dříve by měla být uvedena. Výchozí úryvek dodávaný s balíčkem xorg-x11-drv-Xorg je Template:Filename a aplikuje na všechna zařízení ovladač evdev.

Volby Match určují, na která zařízení lze danou sekci aplikovat. Aby nastala shoda s nějakým zařízením, musí být splněna všechna kritéria určená Match řádky. Tyto jsou podporovány následující (s příklady):

Příklad uživatelem specifikované konfigurace:

Section "InputClass"
  Identifier   "lasermouse slowdown"
  MatchIsPointer "on"
  MatchProduct  "Lasermouse"
  MatchVendor  "LaserMouse Inc."
  Option     "ConstantDeceleration" 20
EndSection

Tato sekce by se shodovala s ukazovacím zařízením "Lasermouse" od "Lasermouse Inc." a aplikovala by na tomto zařízení konstantní zpomalení 20.

Některá zařízení mohou být použita X serverem, i když by ve skutečnosti být neměla. Tato zařízení lze nakonfigurovat, aby byla ignorována:

Section "InputClass"
  Identifier   "V X není potřeba mít akcelerometry"
  MatchProduct  "accelerometer"
  Option     "Ignore" "on"
EndSection

Ukázkové konfigurace

Následující podsekce popisují ukázkové konfigurace pro běžně používané konfigurační volby. Měli byste vědět, že pokud používáte desktopové prostředí, jako GNOME nebo KDE, volby nastavené v xorg.conf mohou být po přihlášení přepsány nastaveními konkrétního uživatele.

Example: Wheel Emulation (for a Trackpoint)

If you own a Computer with a Trackpoint (a Thinkpad for example) you can add the following to the Template:Filename to use the middle Button to emulate a mouse wheel:

Section "InputClass"
  Identifier   "Wheel Emulation"
  MatchIsPointer "on"
  MatchProduct  "TrackPoint"
  Option     "EmulateWheelButton" "2"
  Option "EmulateWheel" "on"
EndSection

For full support of TrackPoints (including horizontal scrolling) you can use the following:

Section "InputClass"
  Identifier	"Trackpoint Wheel Emulation"
  MatchProduct	"TPPS/2 IBM TrackPoint|DualPoint Stick|Synaptics Inc. Composite TouchPad / TrackPoint|ThinkPad USB Keyboard with TrackPoint|USB Trackpoint pointing device"
  MatchDevicePath	"/dev/input/event*"
  Option		"EmulateWheel"		"true"
  Option		"EmulateWheelButton"	"2"
  Option		"Emulate3Buttons"	"false"
  Option		"XAxisMapping"		"6 7"
  Option		"YAxisMapping"		"4 5"
EndSection
Example: Tap-to-click

Tap-to-click can be enabled in the mouse configuration dialog (in the touchpad tab) but if you need tapping enabled at gdm already, the following snippet does it for you:

Section "InputClass"
  Identifier "tap-by-default"
  MatchIsTouchpad "on"
  Option "TapButton1" "1"
EndSection
Example: Keyboard layout and model on Acer 5920G Laptop

Keyboard model and layout may be set in the file Template:Filename or any other .conf file in the same directory.

Note that a list of keyboard layouts and models can be found in Template:Filename

Section "InputClass"
  Identifier       "Keyboard Defaults"
  MatchIsKeyboard    "yes"
  Option         "XkbLayout" "be"
  Option         "XkbModel" "acer_laptop"
EndSection

Display Size and DPI

Q: How does the Xorg servers calculate DPI?
A: The DPI of the X server is determined in the following manner:

 1. The -dpi command line option has highest priority.
 2. If this is not used, the DisplaySize setting in the X config file is used to derive the DPI, given the screen resolution.
 3. If no DisplaySize is given, the monitor size values from DDC are used to derive the DPI, given the screen resolution.
 4. If DDC does not specify a size, 75 DPI is used by default.

In order to get correct dots per inch (DPI) set, the display size must recognized or set. Having the correct DPI is especially necessary where fine detail is required (like font rendering). Previously manufacturers tried to create a standard for 96 DPI (an 10.3" diagonal monitor would be 800x600, a 13.2" monitor 1024x768). Now days screens can be of any number of DPI and this may not match horizontal and vertically. To be able to set the DPI the Xorg server attempts to auto-detect your monitor's physical screen size through the graphic card with DDC. When the Xorg server knows the physical screen size, it will be able to set the correct DPI depending on resolution size.

To see if your display size and DPI are detected/calculated correctly:

$ xdpyinfo | grep dimensions
$ xdpyinfo | grep "dots per inch"

Check that the dimensions match your display size. If the Xorg server is not able to correctly calculate the screen size, it will default to 75x75 DPI and you will have to calculate it yourself.

If you have specifications on the physical size of the screen, they can be entered in the Xorg configuration file so that the proper DPI is calculated:

Section "Monitor"
  Identifier "Monitor0"
  DisplaySize 286 179  # In millimeters
EndSection

If you do not have specifications for horizontal and physical screen width and height (most specifications these days only list by diagonal size), you can use the monitors native resolution (or aspect ratio) and diagonal length to calculate the horizontal and vertical physical dimensions. Using the Pythagorean theorem on a 13.3" diagonal length screen with a 1280x800 native resolution (or 16:10 aspect ratio):

echo 'scale=5;sqrt(1280^2+800^2)' | bc # 1509.43698

This will give the pixel diagonal length and with this value you can discover the physical horizontal and vertical lengths (and convert it to millimeters):

echo 'scale=5;(13.3/1509)*1280*25.4' | bc # 286.43072
echo 'scale=5;(13.3/1509)*800*25.4' | bc  # 179.01920
Note: This calculation works for most monitor sizes, however there is the seldom cheaper monitor that may compress aspect ratio (e.g 16:10 aspect resolution to a 16:9 monitor) if this is the case you should measure you screen size manually.

DPI can be set too if you only plan to use one resolution:

Section "Monitor"
  Identifier "Monitor0"
  Option  "DPI" "96 x 96"
EndSection

If for some odd reason that the nvidia drivers don't set the correct DPI, you can turn off auto-detection:

Option  "UseEdidDpi" "false"

For RandR compliant drivers, you can set it by:

xrandr --dpi 96

You can add that command to your Template:Filename to have the DPI settings applied when you start X manually.

Keyboard settings

Xorg may fail to detect your keyboard correctly. This might give problems with your keyboard layout or keyboard model not being set correctly.

To see a full list of keyboard models, layouts, variants and options, open:

/usr/share/X11/xkb/rules/xorg.lst

To set the keymap for the current Xorg session:

# setxkbmap dvorak
Setting Keyboard Layout With Hot-Plugging

To permanently change your keyboard layout, add the following to xorg.conf:

Section "InputClass"
  Identifier       "Keyboard Defaults"
  MatchIsKeyboard	  "yes"
  Option	      "XkbLayout" "dvorak"
EndSection

Note that this is in an InputClass Section and not the InputDevice section for the keyboard.

Setting Keyboard Layout Without Hot-Plugging (deprecated)
Note: Changing the keyboard layout through this method requires disabling input hot-plugging.

To change the keyboard layout, use the XkbLayout option in the keyboard InputDevice section. For example, if you have a keyboard with English (Great Britain) layout, your keyboard InputDevice section might look similar to this:

Section "InputDevice"
  Identifier   "Keyboard0"
  Driver     "kbd"
  Option "XkbLayout" "gb"
EndSection

To change the keyboard model, use the XkbModel option in the keyboard InputDevice section. For example, if you have a Microsoft Wireless Multimedia Keyboard:

Option "XkbModel" "microsoftmult"
Switching Between Keyboard Layouts

To be able to easily switch keyboard layouts, modify the Options used in either of the above two methods. For example, to switch between a US and a Swedish layout using the Caps Lock key, use:

Option "XkbLayout" "us, se"
Option "XkbOptions" "grp:caps_toggle"

This is mainly useful if you run a Desktop Environment which does not take care of keyboard layouts for you.

Disable mousekeys Permanently

To disable the mousekeys permanently and prevent Shift+NumLock or Shift+Alt+NumLock to enable, edit:

/usr/share/X11/xkb/compat/complete

and comment out:

augment "mousekeys"
augment "accessx(full)"

DPMS

DPMS (Display Power Management Signaling) is a technology that allows power saving behaviour of monitors when the computer is not in use. This will allow you to have you monitors automatically go into standby after a predefined period of time. See: DPMS

Proprietary drivers

If you wish to use third-party graphics drivers, do check that the X server runs successfully. Xorg should run smoothly without official drivers, which are typically needed only for advanced features such as 3D-accelerated rendering for games, dual-screen setups, and TV-out. Refer to the NVIDIA and ATI for help with driver installation.

Fonts

There some tips for setting up fonts in Font Configuration.

Sample xorg.conf Files

Anyone who has an Xorg.conf file written up that works, go ahead and post a link to it here for others to look at. Please do not in-line the entire configuration file; upload it somewhere else and link.
Please post input hotplugging configurations only, otherwise note that your config is not using input hotplugging. (Xorg 1.8 = udev)

- Sample One: xorg.conf & xorg.conf.d/10-evdev.conf

This is a sample configuration file using xorg.conf.d/10-evdev.conf for the keyboard layouts:
Note: The "InputDevice" sections are commented out, because 10-evdev.conf is taking care of them.

xorg.conf: http://pastebin.com/raw.php?i=EuSKahkn
xorg.conf.d/10-evdev.conf: http://pastebin.com/raw.php?i=4mPY35Mw>

Running Xorg

HAL starts dbus automatically. But if you have removed HAL from your DAEMONS array, you should add dbus instead:

 DAEMONS=(syslog-ng dbus network netfs crond)

If you need to start dbus manually, run

# /etc/rc.d/dbus start

Finally, start Xorg:

$ startx

or

$ xinit
Note: If you just installed Xorg, there is an empty .xinitrc file in your $HOME that you need to either delete or edit in order for X to start properly. If you do not do this X will show a blank screen with what appears to be no errors in your Xorg.0.log. Simply deleting it will get it running with a default X environment.

The default X environment is rather bare, and you will typically seek to install window managers or desktop environments to supplement X. A list of suitable options is present in Common Applications#Window Managers (WM).

If a problem occurs, then view the log at Template:Filename. Be on the lookout for any lines beginning with Template:Codeline which represent errors, and also Template:Codeline which are warnings that could indicate other issues.

Tips and tricks

X startup (/usr/bin/startx) tweaking

For X's option reference see:

$ man Xserver

The following options have to be appended to the variable Template:Codeline in the Template:Filename file:

 • Enable deferred glyph loading for 16 bit fonts:
-deferglyphs 16

Note: If you start X with kdm, the startx script does not seem to be executed. X options must be appended to the variable Template:Codeline or Template:Codeline in the Template:Filename file. By default kdm options are:

 ServerArgsLocal=-nolisten tcp
 ServerCmd=/usr/bin/X

Virtual X session

To start another X session in for example CTRL + ALT + F8 you need to type this on a console:

xinit /path/to/wm -- :1

Change "/path/to/wm" to your window manager start file or to your login manager like gdm, kdm and slim.

Nested X session

To run a nested session of another desktop environment:

$ /usr/bin/Xnest :1 -geometry 1024x768+0+0 -ac -name Windowmaker & wmaker -display :1

This will launch a Window Maker session in a 1024 by 768 window within your current X session.

Troubleshooting

Common problems

If Xorg will not start, or the screen is completely black, the keyboard and mouse is not working, etc., first take these simple steps:

 • Check the log file: Template:Codeline
 • Install input driver (keyboard, mouse, joystick, tablet, etc...):
 # pacman -S xf86-input-evdev
 • Finally, search for common problems in ATI, Intel and NVIDIA articles.

Ctrl-Alt-Backspace doesn't work

There are two ways of restoring Template:Keypress+Template:Keypress+Template:Keypress; with and without input-hotplugging. Using hot-plugging is recommended.

With input hot-plugging

In most situations, using user-specific configuration might be preferred over system-wide.

Note: On GNOME, this system-wide setting has no effect. Every user must go to System -> Preferences -> Keyboard -> Layouts -> Options [button] -> Key sequence to kill the X server [expand with triangle on left]. Then check Ctrl + Alt + Backspace option.
System-wide

Add

Option "XkbOptions" "terminate:ctrl_alt_bksp"

to InputClass as so:

Section "InputClass"
  Identifier     "Keyboard Defaults"
  MatchIsKeyboard	"yes"
  Option       "XkbOptions" "terminate:ctrl_alt_bksp"
EndSection
User-specific

Another way is to add the following line to Template:Filename

setxkbmap -option terminate:ctrl_alt_bksp
Note: If you use a login/display manager like (K/G/X)DM or Slim, you will need to run the above setxkbmap command around your WM/DE's login time. ~/.config/autostart is usually respected for such (using .desktop files). It also works in ~/.bashrc.

Without input hot-plugging

New Xorg disables zapping with Template:Keypress+Template:Keypress+Template:Keypress by default. You can enable it by adding the following line to Template:Filename,

Option "XkbOptions" "terminate:ctrl_alt_bksp" 

to Template:Codeline section for keyboard.

Apple keyboard issues

See: Apple Keyboard

Touchpad tap-click issues

See: Synaptics

Extra mouse buttons not recognized

See: Get All Mouse Buttons Working

X clients started with "su" fail

If you are getting "Client is not authorized to connect to server", try adding the line:

session    optional    pam_xauth.so

to Template:Filename. Template:Codeline will then properly set environment variables and handle Template:Codeline keys.

Missing libraries

 • Error message: "libX... does not exist"

In most cases, all you need to do is take the name of the library (e.g., Template:Filename), convert it all to lowercase, remove the extension, and install it:

# pacman -S libxau

Packages fail to build; missing X11 includes

Reinstall the packages xproto and libx11:

# pacman -S xproto libx11

Program requests "font '(null)'"

 • Error message: "unable to load font `(null)'."

Some programs only work with bitmap fonts. Two major packages with bitmap fonts are available, xorg-fonts-75dpi and xorg-fonts-100dpi. You do not need both; one should be enough. To find out which one would be better in your case, try this:

$ xdpyinfo | grep resolution

and use what is closer to you (75 or 100 instead of XX)

# pacman -S xorg-fonts-XXdpi

Frame-buffer mode problems

If X fails to start with the following log messages,

(WW) Falling back to old probe method for fbdev
(II) Loading sub module "fbdevhw"
(II) LoadModule: "fbdevhw"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/linux//libfbdevhw.so
(II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
    compiled for 1.6.1, module version=0.0.2
    ABI class: X.Org Video Driver, version 5.0
(II) FBDEV(1): using default device

Fatal server error:
Cannot run in framebuffer mode. Please specify busIDs for all framebuffer devices

uninstall fbdev:

# pacman -R xf86-video-fbdev

DRI with Matrox cards stops working

If you use a Matrox card and DRI stops working after upgrading to Xorg, try adding the line:

Option "OldDmaInit" "On"

to the Device section that references the video card in xorg.conf.

Recovery: disabling Xorg before GUI login

If Xorg is set to boot up automatically and for some reason you need to prevent it from starting up before the login/display manager appears (if Template:Filename is wrongly configured and Xorg does not recognize your mouse or keyboard input, for instance), you can accomplish this task with two methods.

 • From the grub menu, you can specify the runlevel in the kernel line by adding a number to the end of the kernel line specifying the run level you want. The following example sets the run level to 3:
 kernel /boot/vmlinuz26 root=/dev/disk/by-uuid/..ro 3
 • If you have not only a faulty Template:Filename to make Xorg unusable, but you have also set the grub menu wait time to zero, or cannot otherwise use grub to prevent Xorg from booting, you can use the Arch live CD. Boot up the live CD and login as root. You need a mount point, such as Template:Filename, and you need to know the name of the partition you want to mount.
You can use the command,
 # fdisk -l
to see your partitions. Usually, the one you want will be resembling Template:Filename. Then, to mount this to Template:Filename, use
 # mount /dev/sda1 /mnt
Then your file-system will show up under Template:Filename. So your Template:Filename file, for example, would be in Template:Filename. From here you can delete the Template:Codeline module to prevent Xorg from booting up normally, or make any other necessary changes.

See also