Difference between revisions of "Xorg (Polski)"

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search
(Blanked the page)
Line 1: Line 1:
[[Category:Polski]]
 
[[Category:General (Polski)]]
 
{{i18n|Xorg}}
 
  
== Wstęp ==
 
Xorg, czyli inaczej serwer X to nic innego jak graficzny interfejs użytkownika (GUI). Linux, oprócz zarządzania systemem za pomocą tekstu wprowadzanego za pomocą klawiatury, umożliwia pracę w trybie graficznym. Jeżeli chcemy z nich korzystać konieczny jest właśnie Xorg, który odpowiada za ich pracę.
 
 
=== Instalacja Xorg ===
 
Na początek upewnij się, że system jest zaktualizowany:
 
# pacman -Syu
 
Aby zainstalować Xorg, wydajemy polecenie:
 
# pacman -S xorg xf86-input-evdev
 
W przypadku laptopa:
 
# pacman -S xorg xf86-input-evdev xf86-input-synaptics
 
Aby zainstalować wsparcie dla myszki i klawiatury:
 
# pacman -S xf86-input-mouse xf86-input-keyboard
 
Aby zainstalować pakiet Mesa (zawiera takie narzędzia, jak: glxgears, glxinfo):
 
# pacman -S mesa
 
 
=== Konfiguracja Xorg ===
 
Od wersji Xorg 1.8 X serwer używa <code>udev</code> zamiast <code>hal</code> do wykrywania urządzeń wejściowych i konfiguracji InputClass. Konfiguracja znajduje się w katalogu {{filename|/etc/X11/xorg.conf.d/}} i w zasadzie nie wymaga ingerencji użytkownika.
 
{{Note| Aktualna wersja Xorg skutecznie automatycznie wykrywa większość sprzętu bez wcześniejszej konfiguracji. Ze względu na te ulepszenia, zaleca się rozpocząć bez pliku xorg.conf i nanosić własne zmiany tylko w razie potrzeby. Zaleca się stosowanie xorg.conf tylko wtedy, gdy powstają problemy z konfiguracją lub jeśli chcemy dodatkowych ustawień.}}
 
 
Jeżeli posiadasz wersję Xorg<1.8 lub z jakiś względów potrzebujesz pliku {{filename|/etc/X11/xorg.conf}}, poniżej opisana jest jego konfiguracja.
 
 
Konfiguracja pliku {{filename|/etc/X11/xorg.conf}} podzielona jest na następujące sekcje:
 
ServerLayout        # Ogólny układ
 
Screen              # Konfiguracja obrazu/ekranu
 
Device              # Konfiguracja karty graficznej
 
Monitor              # Konfiguracja monitora
 
InputDevice          # Konfiguracja urządzeń wejściowych
 
Files                # Ścieżki do katalogów/plików np. czcionek
 
DRI                  # Konfiguracja DRI
 
Module              # Konfiguracja modułów
 
ServerFlags          # Konfiguracja flag
 
 
Aby uzyskać kompletne informacje na temat składni pliku konfiguracyjnego xorg.conf:
 
# man xorg.conf
 
 
Automatyczną konfigurację {{filename|/etc/X11/xorg.conf}} wykonujemy w trybie tekstowym (Ctrl+Alt+F1):
 
* Zakańczamy sesję, np. dla środowiska GNOME (jako root):
 
# /etc/rc.d/gdm stop
 
* Konfigurujemy plik xorg.conf:
 
# Xorg -configure
 
Spowoduje to utworzenie pliku {{filename|/root/xorg.conf.new}}, który możemy przetestować poprzez wydanie polecenia:
 
# X -config /root/xorg.conf.new
 
*Jeśli wszystko uruchamia się bez problemu, przenosimy plik do {{filename|/etc/x11/}}:
 
# cp /root/xorg.conf.new /etc/X11/xorg.conf
 
* Teraz wystarczy wylogować się z konta root'a, zalogować się na swoje konto i uruchomić sesję.
 
 
W przypadku nie używania pliku konfiguracyjnego {{filename|/etc/X11/xorg.conf}}, domyślna konfiguracja Xorg'a zawarta jest w pliku {{filename|/var/log/Xorg.0.log}} pomiędzy wierszami:
 
(==) --- Start of built-in configuration ---
 
i
 
(==) --- End of built-in configuration ---
 
 
== Informacje końcowe ==
 
Szczegółowy opis konfiguracji Xorg zawarty są w artykule [[Xorg]].
 

Revision as of 10:33, 29 June 2010