Xorg (Polski)

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search

Tango-preferences-desktop-locale.pngThis article or section needs to be translated.Tango-preferences-desktop-locale.png

Notes: please use the first argument of the template to provide more detailed indications. (Discuss in Talk:Xorg (Polski)#)

Template:I18n links start Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n links end

Xorg jest dostępną publicznie, open source'ową intempletacja X11 X Windows system. (Zobacz: Xorg w Wikipedi (ang.) albo X.org (ang.) po więcej szczegółów). Ogólnie, jeśli chcesz GUI do Archa, to znaczy, że chcesz xorg.Ważne!: Możliwe, że będziesz również chciał zobaczyć nowszy artykuł o instalacji i konfiguracji Xorg7.

Instalacja Xorg

Zanim zaczniesz upewnij się, że:

 1. pacman jest skonfigurowany i ma ściągnięte najnowsze listy plików z serwera
 2. zamknąłeś inny X Server, jeśli taki włączałeś. By to zrobić naciśnij kombinacje klawiszy: ctrl+alt+backspace
 3. zrobiłeś sobie notatki o swojej karcie graficznej i sterownikach do niej (np. Nvidia, ATI itd.)


Instalowanie xorg jest proste:

# pacman -S xorg

Jeśli wszystko poszło dobrze, wydaj polecenie xorgconfig aby utworzyć plik xorg.conf.

Konfiguracja xorg

Zanim włączysz xorg musisz go skonfigurować tak by poprawnie rozpoznawał twoją kartę graficzną, monitor, mysz i klawiaturę. Można to zrobić na kilka sposobów.


xorgconfig

Aby włączyć xorgconfig:

xorgconfig

To utworzy nowy plik xorg.conf.


Odpowiedz na pytania, a program wygeneruje plik dla Ciebie. Uważaj jednak na pytanie o twoją mysz. Standardowo według xorgconfig mysz zlokalizowana jest w /dev/mouse. Powinnieneś podać /dev/input/mice. Jeśli tego nie zrobisz możesz spodziewać się, że X będzie się zacinał przy starcie.

Program nie jest zbyt dobry, ale robi dobrą bazę, którą możesz potem uzupełnić ręcznie o potrzebne rzeczy.

hwd

hwd jest narzędziem specjalnie dla społeczności Archa. Najogólniej jest to program który wykrywa twój hardware. Ma też inne fajne zastosowania. Jednym z nich jest właśnie konfigurowanie X servera. hwd jest dużo bardziej przyjazny niż xorgconf, nie trzeba niczego podawać. Wszystko wykrywane jest automatycznie.

Przede wszystkim musisz zainstalować hwd:

pacman -S hwd


Następnie uruchom hwd (jako root) podając parametr -x, który mówi hwd aby wygenrować plik xorg.conf

hwd -x

Nie spowoduje to nadpisania już istniejącego pliku konfigurującego xord. Zamiast tego tworzy nowy plik /etc/X11/xorg.conf.hwd (można również było podać parametr -xa który by od razu nadpisał plik xorg.conf). By go użyć musisz mu ręcznie zmienić nazwę:

mv xorg.conf.hwd xorg.conf

Jeśli masz już wygenerowany plik xorg.conf, dobrym pomysłem było by, zrobienie kopii zapasowej przed jego nadpisaniem.

Xorg -configure

You can also use

Xorg -configure
or
X -configure

nvidia-xconfig

nVidia users can also use

nvidia-xconfig

when they have official nvidia drivers installed.

Edycja xorg.conf

Możesz edytować konfigurację po jej automatycznym wygenerowaniu. Aby otworzyć plik w twoim ulubionym edytorze, takim jak Vim (potrzebujesz uprawnień administratora):

vim /etc/X11/xorg.conf

Jeżeli chcesz korzystać z rolki w myszce, przeczytaj How to set up mouse scroll wheel.

Ustawienia Monitora

W zależności od twojego sprzętu, Xorg może nie wykryć poprawnie możliwości twojego monitora bądź jeżeli zechcesz użyć innej rodzielczośći niż ustawiona automatycznie. Poniższe ustawienia są określone w sekcji Monitor:

Synchronizacja Pozioma

HorizSync 28-64

Częstotliwość Odświeżania

VertRefresh 60

Poniższe ustawinia są określone w sekcji Screen:

Głębokość Kolorów

Depth 24

Rozdzielczość

Modes "1280x1024" "1024x768" "800x600"

Rozmiar Ekranu/DPI

Powinieneś ustawić rzeczywisty rozmiar ekranu twojego monitora. Jest to bardzo ważne dla serwera X aby wybrać prawidłowe DPI zgodnie z rozdzielczością monitora. W sekcji "Monitor" wpisz rozmiar ekranu w mm:

Section "Monitor"
 Identifier   "Monitor0"
  ...
 DisplaySize 336 252 # 96 DPI @ 1280x960
  ...
EndSection

Wzór do obliczenia wartości DisplaySize to (szerokość ekranu)*25.4/dpi oraz (wysokość ekranu)*25.4/dpi. Na przykład, jeżeli uruchamiasz serwer X w rozdzielczośći 1024x768 i chcesz ustawić dpi na 96, użyj 1024*25.4/96 oraz 768*25.4/96.

# calc: (x|y)pixels * 25.4 / dpi
# DisplaySize 168 126 # 96 DPI @ 640x480
# DisplaySize 210 157 # 96 DPI @ 800x600
# DisplaySize 269 201 # 96 DPI @ 1024x768
# DisplaySize 302 227 # 96 DPI @ 1152x864
# DisplaySize 336 252 # 96 DPI @ 1280x960
# DisplaySize 336 269 # 96 DPI @ 1280x1024 (non 4:3 aspect)
# DisplaySize 420 315 # 96 DPI @ 1600x1200

Rezultaty mogą być sprawdzone poprzez wydanie następującego polecenia, które powinno zwrócić wartość 96x96 dots per inch

xdpyinfo | grep resolution

Układ Klawiatury

Aby zmienić układ klawiatury na inny niż domyślny amerykański, użyj opcji XkbLayout w sekcji InputDevice. Na przykład:

Option "XkbLayout" "pl"


Automatycznie wygenerowany plik xorg.conf może niestety sprawiać problemy. Jeżeli nie możesz przełączyć się na tty1 poprzez wciśnięcie CTRL ALT + F1 lub nie możesz wprowadzić znaku £ (funt), sprawdź czy poniższe linie znajdują się w pliku konfiguracyjnym /etc/X11/xorg.conf:

Option "XkbLayout" "uk"     #"uk" nie jest faktycznie istniejącym układem, sprawdź w /usr/share/X11/xkb/symbols/
                 #aby uzyskać listę wszystkich układów.
Option "XkbRules"  "xfree86"  #powinno być "xorg"
Option "XkbVariant" "nodeadkeys" #Ta linia, również może być przyczyną opisanych problemów, spróbuj ją odkomentować.

Proprietary Drivers

If you wish to use 3rd party graphics drivers, do check first that the X server runs ok first. Xorg should run smoothly without official drivers, they are typically only needed for advanced features such as 3D accelerated rendering for games, dual-screen setups, and TV-out. See How to install NVIDIA driver for help with the nVidia drivers or ATI Radeon & Kernel 2.6 for ATI drivers.

Fonts

There some tips for setting up fonts in XOrg Font Configuration.

Running Xorg

This is done simply by typing:

startx

The default X environment is rather bare, and you will typically seek to install window managers or desktop environments to supplement X.

If a problem occurs, then view the log at /var/log/Xorg.0.log. Be on the lookout for any lines beginning with (EE) which represent errors, and also (WW) which are warnings that could indicate other issues.

*Please Note* Using startx requires a ~/.xinitrc file, so that X knows what to run when it starts. Your best option is to copy /etc/skel/.xinitrc to your home directory and edit it. Comment out the 'exec' lines you don't want, and add or uncomment one for the WM you want to use.

In addition, you can also install twm and xterm (via pacman) which will be used as a fallback if ~/.xinitrc does not exist. You probably don't want to use twm

X startup (/usr/X11R6/bin/startx) tweaking

for X's option reference see

man Xserver

The following options have to be appended to the variable "defaultserverargs" in the /usr/X11R6/bin/startx file.

prevent X from listening on tcp:

-nolisten tcp

getting rid of the gray weave pattern while X is starting and let X set a black root window:

-br

enable deferred glyph loading for 16 bit fonts:

-deferglyphs 16

Links

See also:

External Links: