Xorg (Polski)

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search

Tango-preferences-desktop-locale.pngThis article or section needs to be translated.Tango-preferences-desktop-locale.png

Notes: please use the first argument of the template to provide more detailed indications. (Discuss in Talk:Xorg (Polski)#)

Template:I18n links start Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n links end

Xorg jest dostępną publicznie, open source'ową intempletacja X11 X Windows system. (Zobacz: Xorg w Wikipedi (ang.) albo X.org (ang.) po więcej szczegółów). Ogólnie, jeśli chcesz GUI do Archa, to znaczy, że chcesz xorg.Ważne!: Możliwe, że będziesz również chciał zobaczyć nowszy artykuł o instalacji i konfiguracji Xorg7.

Instalacja Xorg

Zanim zaczniesz upewnij się, że:

 1. pacman jest skonfigurowany i ma ściągnięte najnowsze listy plików z serwera
 2. zamknąłeś inny X Server, jeśli taki włączałeś. By to zrobić naciśnij kombinacje klawiszy: ctrl+alt+backspace
 3. zrobiłeś sobie notatki o swojej karcie graficznej i sterownikach do niej (np. Nvidia, ATI itd.)


Instalowanie xorg jest proste:

# pacman -S xorg

Jeśli wszystko poszło dobrze, wydaj polecenie xorgconfig aby utworzyć plik xorg.conf.

Konfiguracja xorg

Zanim włączysz xorg musisz go skonfigurować tak by poprawnie rozpoznawał twoją kartę graficzną, monitor, mysz i klawiaturę. Można to zrobić na kilka sposobów.


xorgconfig

Aby włączyć xorgconfig:

xorgconfig

To utworzy nowy plik xorg.conf.


Odpowiedz na pytania, a program wygeneruje plik dla Ciebie. Uważaj jednak na pytanie o twoją mysz. Standardowo według xorgconfig mysz zlokalizowana jest w /dev/mouse. Powinnieneś podać /dev/input/mice. Jeśli tego nie zrobisz możesz spodziewać się, że X będzie się zacinał przy starcie.

Program nie jest zbyt dobry, ale robi dobrą bazę, którą możesz potem uzupełnić ręcznie o potrzebne rzeczy.

hwd

hwd jest narzędziem specjalnie dla społeczności Archa. Najogólniej jest to program który wykrywa twój hardware. Ma też inne fajne zastosowania. Jednym z nich jest właśnie konfigurowanie X servera. hwd jest dużo bardziej przyjazny niż xorgconf, nie trzeba niczego podawać. Wszystko wykrywane jest automatycznie.

Przede wszystkim musisz zainstalować hwd:

pacman -S hwd


Następnie uruchom hwd (jako root) podając parametr -x, który mówi hwd aby wygenrować plik xorg.conf

hwd -x

Nie spowoduje to nadpisania już istniejącego pliku konfigurującego xorg. Zamiast tego tworzy nowy plik /etc/X11/xorg.conf.hwd (można również było podać parametr -xa który by od razu nadpisał plik xorg.conf). By go użyć musisz mu ręcznie zmienić nazwę:

mv xorg.conf.hwd xorg.conf

Jeśli masz już wygenerowany plik xorg.conf, dobrym pomysłem było by, zrobienie kopii zapasowej przed jego nadpisaniem.

Xorg -configure

Możesz również użyć:

Xorg -configure
or
X -configure

nvidia-xconfig

Użytkownicy kart nVidia mogą skorzystać z:

nvidia-xconfig

jeżeli mają zainstalowane oficjalne sterowniki nvidia .

Edycja xorg.conf

Możesz edytować konfigurację po jej automatycznym wygenerowaniu. Aby otworzyć plik w twoim ulubionym edytorze, takim jak Vim (potrzebujesz uprawnień administratora):

vim /etc/X11/xorg.conf

Jeżeli chcesz korzystać z rolki w myszce, przeczytaj How to set up mouse scroll wheel.

Ustawienia Monitora

W zależności od twojego sprzętu, Xorg może nie wykryć poprawnie możliwości twojego monitora bądź jeżeli zechcesz użyć innej rodzielczośći niż ustawiona automatycznie. Poniższe ustawienia są określone w sekcji Monitor:

Synchronizacja Pozioma

HorizSync 28-64

Częstotliwość Odświeżania

VertRefresh 60

Poniższe ustawinia są określone w sekcji Screen:

Głębokość Kolorów

Depth 24

Rozdzielczość

Modes "1280x1024" "1024x768" "800x600"

Rozmiar Ekranu/DPI

Powinieneś ustawić rzeczywisty rozmiar ekranu twojego monitora. Jest to bardzo ważne dla serwera X aby wybrać prawidłowe DPI zgodnie z rozdzielczością monitora. W sekcji "Monitor" wpisz rozmiar ekranu w mm:

Section "Monitor"
 Identifier   "Monitor0"
  ...
 DisplaySize 336 252 # 96 DPI @ 1280x960
  ...
EndSection

Wzór do obliczenia wartości DisplaySize to (szerokość ekranu)*25.4/dpi oraz (wysokość ekranu)*25.4/dpi. Na przykład, jeżeli uruchamiasz serwer X w rozdzielczośći 1024x768 i chcesz ustawić dpi na 96, użyj 1024*25.4/96 oraz 768*25.4/96.

# calc: (x|y)pixels * 25.4 / dpi
# DisplaySize 168 126 # 96 DPI @ 640x480
# DisplaySize 210 157 # 96 DPI @ 800x600
# DisplaySize 269 201 # 96 DPI @ 1024x768
# DisplaySize 302 227 # 96 DPI @ 1152x864
# DisplaySize 336 252 # 96 DPI @ 1280x960
# DisplaySize 336 269 # 96 DPI @ 1280x1024 (non 4:3 aspect)
# DisplaySize 420 315 # 96 DPI @ 1600x1200

Rezultaty mogą być sprawdzone poprzez wydanie następującego polecenia, które powinno zwrócić wartość 96x96 dots per inch

xdpyinfo | grep resolution

Układ Klawiatury

Aby zmienić układ klawiatury na inny niż domyślny amerykański, użyj opcji XkbLayout w sekcji InputDevice. Na przykład:

Option "XkbLayout" "pl"


Automatycznie wygenerowany plik xorg.conf może niestety sprawiać problemy. Jeżeli nie możesz przełączyć się na tty1 poprzez wciśnięcie CTRL ALT + F1 lub nie możesz wprowadzić znaku £ (funt), sprawdź czy poniższe linie znajdują się w pliku konfiguracyjnym /etc/X11/xorg.conf:

Option "XkbLayout" "uk"     #"uk" nie jest faktycznie istniejącym układem, sprawdź w /usr/share/X11/xkb/symbols/
                 #aby uzyskać listę wszystkich układów.
Option "XkbRules"  "xfree86"  #powinno być "xorg"
Option "XkbVariant" "nodeadkeys" #Ta linia, również może być przyczyną opisanych problemów, spróbuj ją odkomentować.

Oficjalne Sterowniki

Jeżeli chcesz używać sterowników do grafiki trójwymiarowej, przede wszystkim sprawdź czy serwer X działa poprawnie. Xorg powinien działać bezproblemowo bez oficjalnych sterowników, ponieważ są one przeważnie wykorzystywane tylko do zaawansowanych działań, takich jak generownie grafiki trójwymiarowej w grach, ustawieniach dual-screen , oraz Wyjścia TV. Zobacz Jak zainstalować sterowniki NVIDIA dla sterowników nVidia lub ATI Radeon & Kernel 2.6 dla sterowników ATI.

Czcionki

Kilka wskazówek, jak skonfigurować czcionki znajdziesz w Xorg-konfiguracja czcionek.

Uruchamianie Xorg

Xorg uruchamiamy prostym poleceniem:

startx

Standardowe środowisko X jest w zasadzie "gołe", typową czynnością jest więc zainstalowanie menedżera okien lub całego środowiska graficznego jako dodatek do serwera X.

Jeżeli wystąpią problemy, zajrzyj do: /var/log/Xorg.0.log. Zwróć szczególną uwagę na linie zaczynające się od (EE), które przedstawiają błędy, oraz (WW) przedstawiające ostrzeżenia mogące wskazywać inne przydatne informacje.

*Ważne* Używanie polecenia startx wymaga pliku ~/.xinitrc, aby X wiedział co uruchomić kiedy startuje. Najlepszym rozwiązaniem jest skopiowanie /etc/skel/.xinitrc do twojego katalogu domowego i wyedytowanie go. Zakomentuj linie z 'exec', których nie chcesz używać i dodaj lub odkomentuj te które wskazują na WM, który ma występować jako domyślny.

Dodatkowo, możesz również zainstalować twm i xterm (za pomocą pacman), które będą użyte jeżeli ~/.xinitrc nie istnieje. Prawdopodobnie, nie chcesz używać twm

Startowanie X (/usr/X11R6/bin/startx) Podkręcanie

Więcej informacji na temat opcji serwera X otrzymasz wpisując:

man Xserver

Następujące opcje muszą być przypisane do zmiennej "defaultserverargs" w pliku /usr/X11R6/bin/startx.

Nie pozwalaj serwerowi X na nasłuchiwanie portu tcp:

-nolisten tcp

getting rid of the gray weave pattern while X is starting and let X set a black root window:

-br

enable deferred glyph loading for 16 bit fonts:

-deferglyphs 16

Odsyłacze

Zobacz również:

Dodatkowe odsyłacze: