Difference between revisions of "Yaourt (Українська)"

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search
(update interlanguage links (https://github.com/lahwaacz/wiki-scripts/blob/master/update-interlanguage-links.py))
(Redirect to AUR helpers)
 
Line 1: Line 1:
{{Lowercase title}}
+
#REDIRECT: [[AUR helpers]]
[[Category:Package management (Українська)]]
 
[[ar:Yaourt]]
 
[[cs:Yaourt]]
 
[[de:Yaourt]]
 
[[en:Yaourt]]
 
[[es:Yaourt]]
 
[[fa:Yaourt]]
 
[[fr:Yaourt]]
 
[[it:Yaourt]]
 
[[ja:Yaourt]]
 
[[pl:Yaourt]]
 
[[pt:Yaourt]]
 
[[ru:Yaourt]]
 
[[sr:Yaourt]]
 
[[tr:Yaourt]]
 
[[zh-cn:Yaourt]]
 
[[zh-tw:Yaourt]]
 
Yaourt ('''Y'''et '''A'''n'''O'''ther '''U'''ser '''R'''epository '''T'''ool) це обгортка для pacman, яка підтримується спільнотою [http://archlinux.fr/yaourt archlinux.fr]. Крім роботи з бінарними пакетами з репозиторіїв вона надає доступ до [[Arch_User_Repository_(Українська)]], дозволяє автоматичну компіляцію та інсталяцію пакетів з тисяч PKGBUILDів що знаходяться в [[Arch_User_Repository_(Українська)]]. Синтаксис що використовується в yaourt є ідентичним синтаксису pacman, що не тільки звільняє користувачів від необхідності вивчення абсолютно нового методу підтримки системи, а також надає нові можливості. Yaourt вдосконалює можливості і простоту pacman завдяки додаванню ще більшої кількості корисних особливостей і забезпечує приємний, кольоровий вивід, інтерактивний режим пошуку і багато іншого.
 
 
 
{{Warning|Yaourt - неофіційний скрипт, який не підтримується розробниками Arch Linux.}}
 
 
 
==Встановлення==
 
Спочатку потрібно встановити залежність {{AUR|package-query}}, а потім сам пакет {{AUR|yaourt}}. Оскільки ці два пакети є в AUR, їх необхідно встановити офіційним методом інсталяції непідтримуваних пакетів який описаний у статті [[Arch_User_Repository_(Українська)]].
 
 
 
Також можна скористатись інструкцією з [http://archlinux.fr/yaourt-en archlinux.fr], в даному випадку необхідно щоб була встановлена група пакунків "base-devel", якщо встановлена 64-бітна версія Arch Linux також треба встановити групу "multilib-devel":
 
 
 
wget https://aur.archlinux.org/packages/package-query/package-query.tar.gz
 
tar zxvf package-query.tar.gz
 
cd package-query
 
makepkg -si
 
cd ..
 
wget https://aur.archlinux.org/packages/yaourt/yaourt.tar.gz
 
tar zxvf yaourt.tar.gz
 
cd yaourt
 
makepkg -si
 
cd ..
 
 
 
Важливо зрозуміти що означає "непідтримуваний пакет", можна скористатись цією можливістю щоб дізнатись які саме операції [[Помічники AUR]], такі як yaourt, здійснюють автоматично.
 
 
 
{{Tip|yaourt також доступний у кількох [[неофіційних репозиторіях]], включаючи ''[archlinuxfr]''.}}
 
{{Note|Будь ласка, повідомляєте про баги на [http://bugs.archlinux.fr archlinux.fr bugtracker].}}
 
 
 
==Налаштування проксі-сервера==
 
 
 
Якщо доступ до інтернету здійснюється через проксі-сервер, необхідно встановити змінні середовища {{ic|http_proxy}} і {{ic|https_proxy}} в своєму {{ic|~/.bashrc}} (встановлення лише {{ic|http_proxy}} не дозволить завантажувати пакети з AUR):
 
$ export http_proxy='<nowiki>http://proxy.hostname.com:port</nowiki>'
 
$ export https_proxy='<nowiki>https://proxy.hostname.com:port</nowiki>'
 
 
 
Більше дізнатись можна прочитавши довідкову сторінку {{ic|curl}}.
 
 
 
[[sudo]] не підтримує такі змінні середовища як {{ic|http_proxy}}, тобто якщо використовується sudo , необхідно додати:
 
Defaults env_keep += "http_proxy"
 
Defaults env_keep += "https_proxy"
 
Defaults env_keep += "ftp_proxy"
 
до {{ic|/etc/sudoers}}.
 
{{Warning|Набагато безпечніше не редагувати {{ic|/etc/sudoers}} напряму, а використовувати {{ic|visudo}}.}}
 
 
 
==Використання yaourt==
 
 
 
Можна встановлювати пакети (включно із пакетами з [[AUR]]) командою
 
 
 
{{bc|$ yaourt ''ім'я_пакета''}}
 
Щоб оновити систему включно із пакетами з [[AUR]] потрібно виконати:
 
{{bc|$ yaourt -Syua}}
 
 
 
==Приклади==
 
 
 
Пошук і встановлення пакета:
 
{{bc|$ yaourt <шаблон пошуку>}}
 
Синхронізація баз даних, оновлення пакетів, пошук і оновлення AUR і devel (всі пакети, що базуються на cvs, svn, git, bzr(...)-версіях):
 
{{bc|$ yaourt -Syua --devel }}
 
Збір пакету з вихідного коду:
 
{{bc|$ yaourt -Sb <назва пакету>}}
 
Перевірка, зміна, об'єднання або видалення *.pac* файлів:
 
{{bc|$ yaourt -C}}
 
Отримання PKGBUILD (підтимує розділені пакети):
 
{{bc|$ yaourt -G <назва пакету>}}
 
Зібрати і експортувати пакет з вихідним кодом до каталогу:
 
{{bc|$ yaourt -Sb --export <каталог> <пакет>}}
 
Створити резервну копію баз даних:
 
{{bc|$ yaourt -B}}
 
Відновлення з резервної копії:
 
{{bc|$ yaourt -Q --backupfile <резервна копія>}}
 
 
 
Дивись також: [[Pacman]] і [[Pacman tips]].
 
 
 
==Усунення неполадок==
 
 
 
===Yaourt двічі заптує пароль===
 
Якщо в {{ic|sudo}}виключений таймер введення паролю за допомогою додавання
 
Defaults timestamp_timeout=0
 
до {{ic|/etc/sudoers}}, yaourt буде запитувати пароль двічі кожного разу коли буде здійснюватись операція що вимагає прав root. Щоб запобігти цьому потрібно додати:
 
SUDONOVERIF=1
 
до {{ic|/etc/yaourtrc}} або до {{ic|~/.yaourtrc}}
 
 
 
===Yaourt "заморожує" / дуже сповільнює систему===
 
Здебільшого проблема виникає в системах з невеликим розміром RAM або маленькою областю swap. Yaourt використовує за замовчування для компіляції пакетів /tmp, який зберігається в оперативній пам'яті оскільки це tmpfs. Змінити розташування можна в  {{ic|/etc/yaourtrc}} (розкоментувати рядок "TMPDIR = ") вказавши необхідний шлях.
 
 
 
==Зовнішні посилання==
 
* [http://www.archlinux.fr/yaourt-en/ сторінка yaourt]
 

Latest revision as of 14:35, 31 January 2016

Redirect to: