Difference between revisions of "Yaourt (Polski)"

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search
(update interlanguage links (https://github.com/lahwaacz/wiki-scripts/blob/master/update-interlanguage-links.py))
(Redirect to AUR helpers)
 
Line 1: Line 1:
[[Category:Polski]]
+
#REDIRECT: [[AUR helpers]]
[[Category:Package management (Polski)]]
 
[[Category:Arch User Repository (Polski)]]
 
[[ar:Yaourt]]
 
[[cs:Yaourt]]
 
[[de:Yaourt]]
 
[[en:Yaourt]]
 
[[es:Yaourt]]
 
[[fa:Yaourt]]
 
[[fr:Yaourt]]
 
[[it:Yaourt]]
 
[[ja:Yaourt]]
 
[[pt:Yaourt]]
 
[[ru:Yaourt]]
 
[[sr:Yaourt]]
 
[[tr:Yaourt]]
 
[[uk:Yaourt]]
 
[[zh-cn:Yaourt]]
 
[[zh-tw:Yaourt]]
 
==Wprowadzenie==
 
 
 
Yaourt jest tekstowym menadżerem pakietów. Jego główną zaletą jest to, iż umożliwia on zarówno korzystanie z gotowych paczek za pomocą Pacmana, jak i automatyczne kompilowanie programów z AUR.
 
 
 
==Instalacja==
 
 
 
Na początek potrzebujemy zainstalować grupę pakietów base-devel:
 
 
 
# pacman -S {{grp|base-devel}}
 
 
 
Następnie należy skorzystać z [[Arch_User_Repository_(Polski)|Arch User Repository]] lub dodać do pliku {{ic|/etc/pacman.conf}} francuskie repozytoria:
 
 
 
* dla i686
 
[archlinuxfr]
 
SigLevel = Never
 
Server = http://repo.archlinux.fr/i686}}
 
 
 
* dla x86_64
 
 
 
[archlinuxfr]
 
SigLevel = Never
 
Server = http://repo.archlinux.fr/x86_64
 
 
 
Teraz wystarczy, że odświeżymy lokalną bazę pakietów i zainstalujemy pakiet Pacmanem:
 
 
 
# pacman -Sy yaourt
 
 
 
==Opcje==
 
 
 
yaourt -h                                Pomoc
 
yaourt -v                                Informacje o wersji Yaourt
 
yaourt ... --noconfirm                    Wyłączenie potwierdzenia polecenia
 
yaourt --stats                            Statystyki o pakietach i repozytoriach
 
yaourt -S ...                            Instalacja pakietu - także z AUR
 
yaourt -Sb ...                            Budowanie pakietu ze źródła
 
yaourt -Sc ...                            Czyszczenie pamięci podręcznej Pacmana
 
yaourt -Sd ...                            Wyłączenie sprawdzania zależności podczas instalacji
 
yaourt -Sf ...                            Wymuszanie instalacji pakietu
 
yaourt -Sg ...                            Wyświetlenie wszystkich pakietów w grupie
 
yaourt -Si ...                            Informacje o wybranym pakiecie
 
yaourt -Sl ...                            Wyświetlenie wszystkich pakietów wchodzących w skład wybranego repozytorium
 
yaourt -S ... --ignore <nazwa_pakietu>    Ignorowanie wybranych pakietów podczas instacji
 
yaourt -Su                                Aktualizacja zainstalowanych pakietów z repozytorium
 
yaourt -Su --aur                          Aktualizacja zainstalowanych pakietów z repozytorium i AUR
 
yaourt -Sud                              Wyłączenie sprawdzania zależności podczas aktualizacji
 
yaourt -Suf                              Wymuszanie aktualizacji ignorując konflikty pakietów
 
yaourt -Su --ignore <nazwa_pakietu>      Aktualizacja zainstalowanych pakietów oprócz tych wybranych
 
yaourt -Sy                                Synchronizacja lokalnej bazy pakietów z repozytorium
 
yaourt -Su                                Reinstalacja wszystkich pakietów oznaczonych jako "nowsze niż te znajdujące się w repozytorium
 
yaourt -Qe,                       
 
yaourt -Qd,                              Wyszukiwanie pakietów jako zależności dla innych
 
yaourt -Qt                                Wyszukiwanie pakietów nie wymaganych przez inne
 
yaourt -Qdt                              Wyszukiwanie niepotrzebnych zależności
 
yaourt -Qet                       
 
yaourt -Qg ...                            Wyświetlenie wszystkich zainstalowanych pakietów z wybranej grupy
 
yaourt -Qi ...                            Informacje o wybranym i zainstalowanym pakiecie
 
yaourt -Ql ...                   
 
yaourt -Qs ...                            Wyszukiwanie pakietu już zainstalowanego
 
yaourt -Sq --depends <nazwa_pakietu>      Wyświetlenie wszystkich zależności wybranego pakietu
 
yaourt -Sq --conflicts <nazwa_pakietu>    Wyświetlenie wszystkich konfliktów z wybranym pakietem
 
yaourt -Sq --provides <nazwa_pakietu>   
 
yaourt -C                                Zarządzanie plikami .pacsave/.pacnew
 
yaourt -Cc                                Usuwanie wszystkich .pacsave/.pacnew
 
yaourt -Cd                                Czyszczenie bazy Pacmana (także stare repozytoria)
 
yaourt -Sc                                Usuwanie starych pakietów z pamięci podręcznej Pacmana
 
yaourt -Scc                              Usuwanie wszystkich pakietów z pamięci podręcznej Pacmana
 
yaourt -R <nazwa_pakietu>                Odinstalowanie pakietu
 
yaourt -Rc ...                            Odinstalowanie pakietu i jego zależności
 
yaourt -Rns ...                            Odinstalowanie pakietu i jego zależności
 
yaourt -Rdd ...                            Odinstalowanie pakietu bez sprawdzania zależności 
 
yaourt -Rk ... 
 
yaourt -B <ściezka do archiwum>          Kopia zapasowa bazy Pacmana
 
 
 
==Powerpill & Yaourt==
 
 
 
Jeśli chcesz korzystać zarówno z mozliwości Yaourt oraz Powerpill, musisz zmienić ustawienia tego w pierwszego w pliku /etc/yaourtrc, aby wyglądało to nastepująco:
 
File: /etc/yaourtrc
 
 
 
# PacmanBin /usr/bin/powerpill
 
 
 
==Zobacz również==
 
 
 
[http://archlinux.fr/yaourt-en Strona projektu]
 

Latest revision as of 14:33, 31 January 2016

Redirect to: