Zsh (Česky)

From ArchWiki
Revision as of 17:34, 10 January 2010 by Pointone (talk | contribs) (remove from English category)
Jump to: navigation, search

Template:I18n links start Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n links end Zsh je mocný shell se kterým je možno pracovat jako s interaktivním shellem i jako se interpretrem skriptovacího jazyka. Je sice kompaktibilní se shellem Bash, nabízí však další možnosti jako:

  • Rychlost
  • Vylepšené doplňování klávesou TAB
  • Vzlepšený globbing
  • Vylepšená práce s poli
  • Plně přizpůsobitelný

Zsh Faq nabízí více důvodů proč používat Zsh.

Instrukce pro instalaci

Než začneš, zjisti který shell právě používáš:

$ echo $SHELL

Instalace

Pro instalaci Zsh balíku, spusť:

# pacman -S zsh

Před nastavením Zsh jako impliticní shell se ujisti jestli byl nainstalován korektně jeho spuštěním např. v okně xtermu nebo tty:

$ zsh

Pokud instalace proběhla hladne, měl by jsi teď vidět neznámý prompt, zatím prostě napiš:

$ exit

Nastavení Zsh jako implicitní shell

Pro změnu uživatelského implicitního shellu bez rootovských oprávnění se používá příkaz chsh. Příkaz chsh lze použít pro změnu implicitního shellu bez rootovských oprvávnění jen pokud je shell uveden v souboru Template:Filename. Pokud jsi Zsh instaloval použitím pacmana, Zsh již by měl mít odpovídající záznam v Template:Filename.

Pro pokračování potřebuješ znát plnou cestu k Zsh, proto spusť:

$ which zsh

Změn implicitní shelll pro práve přihlášeného uživatele:

$ chsh -s /bin/zsh

Alternativní cesta ke změně shellu vede přes příkaz usermod. Nevýhodou této metody je potřeba mít k pc rootovský přístup. Více uživatelských účtů může být změněno rychle jako root, použitím příkazu usermod nebo chsh.

Změna implicitního shellu pro více uživatelů použitím příkazu usermod:

# usermod -s /bin/zsh uzivatel

Změna implicitního shellu pro více uživatelů použitím příkazu chsh:

# chsh -s /bin/zsh username
Note: Je třeba se odhlásit a přihlaásit zpět pokud chceš začít používat Zsh hned.

Po opětovném přihlášení si můžeš ověřit, zda je Zsh opravdu tvým implicitním shellem:

$ echo $SHELL

Pokud nemáš rootovská práva a Zsh není zapsán v souboru Template:Filename ale i přesto by jsi rád používal Zsh jako implicitní shell, přejdi na tento záznam ve Zsh FAQ.

Konfigurace

Prestože je Zsh použitelný 'out of the box', skoro určitě nebude nastavený tak jak by sis přál. Kvůli velkému množství možných nastavení dostupných v Zsh se může vytváření konfiguračního souboru stát časově velice náročnou záležitostí.

Dále je přiložený ukázkový konfigurační soubor, poskytuje několik základních nastavení. Pokud chceš použít tento konfigurační soubor, ulož jej jako Template:Filename ve svém domovském adresáři. Poté jej již můžeš upravovat bez potřeby odhlašování se tímto příkazem:

$ source ~/.zshrc

Ukázkový .zshrc

Tady je základní Template:Filename, který by měl být pro začátek dostačující:

Template:File

/etc/zprofile

Stejně jako Template:Filename, který používá Bash, tento soubor je pro globální nastavení Zsh + je to dobré místo pro pouštění skriptů z Template:Filename a nastavování proměnných prostředí jako např. $PATH. Při nastavování $PATH atd. v Template:Filename a používání login manažeru jako např. kdm, můžeš zjistit že tyto nastavení nebyly přebrány okením manažerem, zatímco používají Template:Filename.

Obecně řečeno, můžes skopírovat Template:Filename do Template:Filename.

Ukázková konfigurace:

Template:File

Template:Poznámka

Doplňování příkazů

Asi nejpůsobivější funkcí Zshellu jsou jeho rozšířené schopnosti doplňování. Přinejmenším budeš chtít povolit automatické doplňování ve tvém Template:Filename. Pro povolení automatického doplňování, přidej následující:

Template:File

Pro automatické doplňování obohacené o možnost výběru kurzorovými šipkami přidej toto: Template:File

Nastavení kláves

Zsh nečte obsah souboru Template:Filename, který říká co který příkaz zaslaný emulátorem terminálu znamená. Pro povolení standardních kláves, přidej něco jako toto:

Template:File

Výzvy příkazového řádku

Tady je rychlý a jednoduchý způsob jak nastavit barevnou výzvu příkazového řádku. Ujisti se že výzva je nastavena na autoload ve tvém Template:Filename. Toho může být dosáhnuto přídáním:

Template:File

Nyní si můžeš vypsat dostupné výzvy příkazového řádku:

$ prompt -l

To try one of the commands that is listed, use the command prompt followed by the name of the prompt you like. For example, to use the "walters" prompt, you would enter:

$ prompt walters

Rozšířený .zshrc

Tohle je ukázka rozšířeného Template:Filename:

Template:File

Je zde mnoho dalších možností jak si upravit chování Zsh, zjevně příliš mnoho pro probírání zde, podívej se na Zsh manuál pro více informací.

Ukázkové .zshrc soubory

Zde je seznam Template:Filename souborů. Klidně přidej svůj vlastní:

Povolení Unicode (zastaralé)

Template:Poznámka

The latest versions of Zsh support unicode characters. To enable it, just rebuild the package with the Arch Build System. Poslední verze Zsh podporují unicode znaky. Pro jejich povolení znovu sestvat balík s pomocí Arch Build System.

A přidej volbu --enable-multibyte do:

Template:File

Odinstalace

Pro případ že se rozhodneš, že Zsh není shell pro tebe a budeš se chtít vrátit Bashi. Nejprve musíš změnit tvůj implicitní shell na Bash.

Následuj, Zsh#Nastavení Zsh jako implicitní shell pro změnu shellu zpět na Bash, jen nahraď Zsh Bashem.

Nyní můžeš bezpečně odstranit balík Zsh.

Warning: Pokud nedodržíš předchozí instrukce, může se vyrojit spousta problémů.

Pokud jsi nenásledoval instrukce viz výše, stále ještě můžeš změnt implicitní shell zpět na Bash pomocí editace /etc/passwd jako root. Ukázka:

z:

uzivatel:x:1000:1000:Full Name,,,:/home/username:/bin/zsh

na:

uzivatel:x:1000:1000:Full Name,,,:/home/username:/bin/bash

Zdroje


  • IRC kanál: #zsh at irc.freenode.org