awesome (Čeština)

From ArchWiki
(Redirected from Awesome (Česky))
Jump to navigation Jump to search

Tango-preferences-desktop-locale-modified.pngThe translation of this article or section does not reflect the original text.Tango-preferences-desktop-locale-modified.png

Reason: Last updated in 2008 (Discuss in Talk:Awesome (Čeština)#)

Úvod

Poznámka: tento text se vztahuje k awesome 3.x. Konfigurační soubory v této verzi NEJSOU zpětně kompatibilní s verzí 2.x, a proto pokud jste nějaké měli, bude potřeba je přepsat.

Awesome (překl. děsivý, strašlivý, strašně dobrý) je dlaždicový správce oken, který vyniká především tím, že je malý, snadno rozšiřitelný a vysoce konfigurovatelný. Tím se stává ideálním nástrojem pro pokročilejší uživatele nebo vývojáře, kteří dávají přednost nenáročným manažerům, které si mohou přizpůsobit k obrazu svému. Ruku v ruce s tím ovšem jde nutnost vynaložit větší úsilí při jeho nastavení.

Instalace

Standardní

Awesome je dostupný ve standardním repozitáři [community]:

# pacman -S awesome

Zdrojové kódy

Zdrojové kódy awesome jsou uloženy v git repozitáři, čili pokud si přejete kompilovat ručně, tak klonovat:

$ git clone git://git.naquadah.org/awesome.git

a následně se řídit instrukcemi v README, nebo můžete využít awesome-gitAUR z AUR:

$ yaourt -S awesome-git

Spouštění

Pokud používáte správce přihlašování, tak si awesome přidejte do jeho nastavení (dobrou kombinací k awesome je SLiM). V opačném případě vložte

exec awesome

do startovacího skriptu, který používáte (~/.xinitrc).

Pokud ještě s awesome (nebo jiným dlaždicovým manažerem) nemáte zkušenosti, pak vězte, že velmi intenzivně využívá klávesových zkratek. Proto je vhodné si je nejprve nastudovat z konfiguračního souboru (viz dále), jinak se vám může stát, že nebudete schopni manažer vůbec ovládat.

Nastavení

Nastavení awesome

Awesome 3.x používá pro svou konfiguraci skript, který lze nalézt v ~/.config/awesome/rc.lua (popř. jinde, viz manuál). Jak přípona napovídá, obsah je nově napsán v jazyce lua, což umožňuje na rozdíl od předchozích verzí větší volnost při tvorbě nastavení.

Další novinkou je přítomnost témat, která určují barevné vzezření manažeru (více viz knihovna beautiful).

Celkově vzato je ovšem nastavení awesome nad rámec této wiki, proto podrobnější informace hledejte na wiki awesome.

Pokud s awesome začínáte a nemáte ještě žádné konfigurační soubory z kterých byste mohli vyjít, můžete se nechat inspirovat těmito (další opět viz awesome wiki):

Podpůrné aplikace

Jelikož awesome nenabízí žádné menu pro spouštění aplikací, budete možná chtít využít např. dmenu. Tento prográmek vám umožní spouštět aplikace na základě vstupu z klávesnice, přičemž s každým napsaným znakem inkrementálně zužuje výběr.

Příklad použití:

$ dmenu_path | dmenu -b

a integrace do awesome, při stisku win+p:

keybinding({ modkey }, "p", function () awesome.spawn("exec `dmenu_path |  dmenu -b`") end):add()

Problémy

XCB

Awesome využívá asynchronní knihovnu XCB, proto je potřeba aby i závislosti tuto knihovnu podporovaly. Pokud se vám tedy stane, že awesome nespustíte nebo nezkompilujete a na vině budou chybějící symboly, které v názvu ponesou XCB, zkuste příslušnou aplikaci/knihovnu zkompilovat s podporou XCB.

V mém případě to byla knihovna cairo, stačilo potom:

# abs
$ cp /var/abs/extra/cairo ~/progs/abs/ -r
$ cd ~/progs/abs/cairo
$ makepkg -c
# yaourt -U cairo-$VER-$PLAT.pkg.tar.gz

Další zdroje