Bluetooth (Čeština)

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search

Tango-preferences-desktop-locale-modified.pngThe translation of this article or section does not reflect the original text.Tango-preferences-desktop-locale-modified.png

Reason: Last updated in 2017 (500972), out of sync with English page (Discuss in Talk:Bluetooth (Čeština))

Bluetooth je standard pro bezdrátové propojení mobilních telefonů, počítačů a dalších elektronických zařízení krátkého dosahu. V Linuxu je kanonická implementace balíku protokolů Bluetooth BlueZ.

Instalace

Nainstalujte balíčky bluez a bluez-utils. Balíček bluez poskytuje sadu protokolů Bluetooth a balíček, bluez-utils poskytuje nástroj bluetoothctl.

# pacman -S bluez bluez-utils

Vložte obecný ovladač bluetooth, pokud již nebyl vložen:

# modprobe btusb

Přes systemd nastartujte službu bluetooth.service.

# systemctl start bluetooth.service

Můžete také povolit automatický start při bootu.

# systemctl enable bluetooth.service

Grafické nadstavby

Následující balíčky vám umožní využívat grafické prostředí k nastavování Bluetooth.

Blueman

blueman je program pro správu Bluetooth. Je naprogramován v GTK a používá se hlavně v GNOME nebo Xfce. Nainstalujte blueman nebo blueman-gitAUR z AUR.

Ujistěte se, že bluetooth daemon běží a spusťte příkaz blueman-applet. Pokud chcete, aby se applet spouštěl automaticky při přihlášení přidejte blueman-applet do System -> Preferences -> Startup Applications (GNOME) nebo v Xfce Menu -> Settings -> Session and Startup (Xfce).

Pozn.: Pokud nepoužíváte nautilus, může vám být užitečné toto:

#!/bin/bash
fusermount -u ~/bluetooth
obexfs -b $1 ~/bluetooth
thunar ~/bluetooth

bez fusermount -u /mountpoint pravděpodobně skončí s chybovou hláškou způsobenou nesprávným odpojením fuse filesystému.

Následně budete muset přesunout skript (obex_thunar.sh) do /usr/bin, a potom spustit:

$ chmod +x /usr/bin/obex_thunar.sh

Jako poslední věc byste měli změnit řádek v Local Services > Transfer > Advanced to obex_thunar.sh %d

gnome-bluetooth

gnome-bluetooth je odnož starého bluez-gnome a je zameřeno na integraci s desktopovým prostředím GNOME. Nejdříve nainstalujte gnome-bluetooth:

# pacman -S gnome-bluetooth gnome-user-share

Spusťte příkaz bluetooth-applet. Měla by se vám objevit malá ikonka bluetooth v tray. Kliknutím pravým tlačítkem na ikonu je možné přidávat a spravovat nová zařízení nebo posílat soubory. Pokud chcete, aby se applet spouštěl po přihlášení, přidejte ho do System -> Preferences -> Startup Applications.

bluedevil

Hlavním nástorojem pro správu Bluetooth v KDE4 je program bluedevil. Pro instalaci spusťte:

# pacman -S bluedevil

Ujistěte se, že vám v pozadí běží daemon pro práci s bluetooth. Po spuštění programu by se měla objevit ikona v Dolphinu a v tray. Odteď pomocí ní můžete konfigurovat bluedevil a spravovat bluetooth zářízení. To můžete také z nastavení systému v KDE.

Fluxbox, openbox a další

Samozřejmě, že můžete používat předchozí aplikace, i když jako svoje grafické nepoužíváte GNOME, Xfce nebo KDE.

Tento seznam by vám měl pomoci porozumět tomu, co jaká aplikace dělá:

 • bluetooth-applet -- tray ikona s možností nastavení bluetooth, párováním nových zařízení a správou zařízení zpárovaných
 • /usr/lib/gnome-user-share/gnome-user-share -- musí běžet pokud chcete příjímat soubory přes obexBT ze spárovaného zařízení

pokud se v průběhu přenosu ukazuje chyba nebo pokud se žádný soubor nakonec nepřenese, přidejte následující kus kódu do souboru

/etc/dbus-1/system.d/bluetooth.conf

 <policy user="vase_uzivatelske_id">
  <allow own="org.bluez"/>
  <allow send_destination="org.bluez"/>
  <allow send_interface="org.bluez.Agent"/>
 </policy>
 • bluetooth-wizard -- užívá se pro párování nových zařízení
 • bluetooth-properties -- je přístupný i přes ikonu bluetooth-appletu
 • gnome-file-share-properties -- nastavení oprávnění pro příjímání souborů přes bluetooth
 • bluez-sendto -- grafické rozhraní pro posílání souborů vzdáleným bluetooth zařízením

Manuální konfigurace

Pro manuální konfiguraci bluetooth (bluez), budete potřebovat upravit konfigurační soubory v /etc/bluetooth. Jedná se o soubory:

audio.conf
input.conf
main.conf
network.conf
rfcomm.conf

Defaultní konfigurace by měla fungovat bez problémů. Většina výše zmíněných konfiguračních souborů je velice dobře zdokumentovaná, proto by poupravení parametrů neměl být problém. Hlavní nastavení bluetooth je v souboru main.conf - tím začněte.

Párování

Note: Toto řešení nemusí být úplně to nejlepší. Vřelé díky Gattschardo za jeho řešení.

Většina bluetooth zařízení vyžaduje párování. Způsob párování počítače s mobilním telefonem:

 • Počítač pošle telefonu žádost o připojení.
 • Pin/Klíč, který určí počítač, se musí zadat na telefonu (telefon si ho sám vyžádá)
 • Stejný klíč musí být znovu zadán na počítači

Pro skenování okolních zařízení proveďte příkaz

 $ hcitool scan

Pro spárování zařízení bez použití grafického rozhraní balíku gnome-bluez budete muset použít nástroj zvaný bluez-simple-agent, který je součástí balíku bluez. Dále budete potřebovat několik souvisejících python balíčků - python2-dbusAUR a python2-gobject2AUR. Pokud máte vše připraveno, můžete spustit program pro párování (musí být spušten pod uživatelem root).

 $ bluez-simple-agent

Pokud se vše zdařilo, měla by se vám v konzoli zobrazit hlaška "Agent registered". Následně můžete začít párování ze svého mobilního telefonu. Skript se vás v konzoli zeptá na tzv. passcode, vložte ho a potvrďte enterem - voalá, povedlo se. Teď už můžete ukončit agenta použitím klávesy Ctrl+C (^C-c). Agenta jsme použili pouze pro párování, nebudeme ho potřebovat při každém připojení zařízení. Pokud váš telefon nemuže naleznout počítač, pokračujte do řešení problémů.

Pro příklad spárování přejděte do sekce příklady.

Použití Obex pro posílání a příjímání souborů

Obexfs vám umožňuje připojit váš telefon jako část vašeho filesystému. Pro použití Obexfs budete potřebovat zařízení, které podporuje službu ObexFTP.

Pro instalaci spusťte:

# pacman -S obexfs

a následně připojte svůj telefon spuštěním (jako root):

# obexfs -b <mac_addresa_zarizeni> /mountpoint

Pro další možnosti připojení filesystému pomocí ObexFS koukněte sem.

Příklady

Siemens S55

Ukázka připojení telefonu S55.

 • Kroky po instalaci
 $> hcitool scan
 Scanning ...
     XX:XX:XX:XX:XX:XX JMENO_ZARIZENI
 $> B=XX:XX:XX:XX:XX:XX

Spustil jsem simple-agent v dalším terminálu

 $> su -c bluez-simple-agent 
 Password: 
 Agent registered

A následně se vrátil k terminálu prvnímu

 $> obexftp -b $B -l "Address book"
 # Telefon se v této části zeptal na pin. Vložil jsem ho a stisknul OK.
 ...
 <file name="5F07.adr" size="78712" modified="20030101T001858" user-perm="WD" group-perm="" />
 ...
 $> obexftp -b 00:01:E3:6B:FF:D7 -g "Address book/5F07.adr"
 Browsing 00:01:E3:6B:FF:D7 ...
 Channel: 5
 Connecting...done
 Receiving "Address book/5F07.adr"... Sending "Address book"... done
 Disconnecting...done
 $> obexftp -b 00:01:E3:6B:FF:D7 -p a           
 ...
 Sending "a"... done
 Disconnecting...done

Myš Logitech MX Laser / M555b

Pro rychlé otestování připojení:

$> hidd --connect XX:XX:XX:XX:XX:XX

Pro konfiguraci automatického připojení myši použijte svého desktopového průvodce. Pokud ve vašem prostředí nemáte tuto možnost, koukněte na Bluetooth myš.

Motorola V900

Po instalaci programu blueman a spuštění appletu blueman-applet, klikněte na "find me" pod položkou connections -> bluetooth v zařízení motorola. V programu blueman-applet vyhledejte zařízení, najděte svou motorolu a klikněte na "přidat". Potom kliněte na spárovat a vložte nějaký pin. Až se telefon zeptá, vložte ten samý pin vložte do telefonu motorola. V terminálu:

 cd ~/
 mkdir bluetooth-temp
 obexfs -n xx:yy:zz:... ~/bluetooth-temp
 cd ~/bluetooth-temp

a můžete brouzdat svým filesystémem na telefonu.

Motorola RAZ

> pacman -S obextool obexfs obexftp openobex bluez
> lsusb
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 002: ID 03f0:171d Hewlett-Packard Wireless (Bluetooth + WLAN) Interface [Integrated Module]
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
> hciconfig hci0 up
> hciconfig
hci0:  Type: BR/EDR Bus: USB
    BD Address: 00:16:41:97:BA:5E ACL MTU: 1017:8 SCO MTU: 64:8
    UP RUNNING
    RX bytes:348 acl:0 sco:0 events:11 errors:0
    TX bytes:38 acl:0 sco:0 commands:11 errors:0
> hcitool dev
Devices:
    hci0  00:16:41:97:BA:5E

Upozornění: Ujistěte se, že máte zaplé bluetooh a telefon máte ve viditelném módu!

> hcitool scan
Scanning ...
    00:1A:1B:82:9B:6D    [quirxi]
> hcitool inq
Inquiring ...
    00:1A:1B:82:9B:6D    clock offset: 0x1ee4  class: 0x522204
> l2ping 00:1A:1B:82:9B:6D
Ping: 00:1A:1B:82:9B:6D from 00:16:41:97:BA:5E (data size 44) ...
44 bytes from 00:1A:1B:82:9B:6D id 0 time 23.94ms
44 bytes from 00:1A:1B:82:9B:6D id 1 time 18.85ms
44 bytes from 00:1A:1B:82:9B:6D id 2 time 30.88ms
44 bytes from 00:1A:1B:82:9B:6D id 3 time 18.88ms
44 bytes from 00:1A:1B:82:9B:6D id 4 time 17.88ms
44 bytes from 00:1A:1B:82:9B:6D id 5 time 17.88ms
6 sent, 6 received, 0% loss
> hcitool JMENO 00:1A:1B:82:9B:6D
[quirxi]
# hciconfig -a hci0
hci0:  Type: BR/EDR Bus: USB
    BD Address: 00:16:41:97:BA:5E ACL MTU: 1017:8 SCO MTU: 64:8
    UP RUNNING
    RX bytes:9740 acl:122 sco:0 events:170 errors:0
    TX bytes:2920 acl:125 sco:0 commands:53 errors:0
    Features: 0xff 0xff 0x8d 0xfe 0x9b 0xf9 0x00 0x80
    Packet type: DM1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3
    Link policy:
    Link mode: SLAVE ACCEPT
    Name: 'BCM2045'
    Class: 0x000000
    Service Classes: Unspecified
    Device Class: Miscellaneous,
    HCI Version: 2.0 (0x3) Revision: 0x204a
    LMP Version: 2.0 (0x3) Subversion: 0x4176
    Manufacturer: Broadcoml / Corporation (15)
> hcitool info 00:1A:1B:82:9B:6D
Requesting information ...
    BD Address: 00:1A:1B:82:9B:6D
    Device Name: [quirxi]
    LMP Version: 1.2 (0x2) LMP Subversion: 0x309
    Manufacturer: Broadcom Corporation (15)
    Features: 0xff 0xfe 0x0d 0x00 0x08 0x08 0x00 0x00
        <3-slot packets> <5-slot packets> <encryption> <slot offset>
        <timing accuracy> <role switch> <hold mode> <sniff mode>
        <RSSI> <channel quality> <SCO link> <HV2 packets>
        <HV3 packets> <A-law log> <CVSD> <power control>
        <transparent SCO> <AFH cap. slave> <AFH cap. master>

Upravte si konfigurační soubor main.conf a vložte novou položku pro váš telefon ( Class = 0x100100 ):

> vim /etc/bluetooth/main.conf
 # Default device class. Only the major and minor device class bits are
 # considered.
 #Class = 0x000100
 Class = 0x100100
> /etc/rc.d/dbus start
:: Starting D-BUS system messagebus 
[DONE]
> /etc/rc.d/bluetooth start
:: Stopping bluetooth subsystem: pand dund rfcomm hidd bluetoothd
[DONE]
:: Starting bluetooth subsystem: bluetoothd

Párování se dělá pouze jednou programem bluez-simple-agent. Jakmile se vaše motorola zeptá na pin, zadejte 0000.

> /usr/bin/bluez-simple-agent hci0 00:1A:1B:82:9B:6D
RequestPinCode (/org/bluez/10768/hci0/dev_00_1A_1B_82_9B_6D)
Enter PIN Code: 0000
Release
New device (/org/bluez/10768/hci0/dev_00_1A_1B_82_9B_6D)

Teď můžete brouzdat filesystémem ve svém telefonu pomocí programu obexftp:

> obexftp -v -b 00:1A:1B:82:9B:6D -B 9 -l
Connecting..\done
Tried to connect for 448ms
Receiving "(null)"...-<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE folder-listing SYSTEM "obex-folder-listing.dtd">
<folder-listing>
<parent-folder />
<folder name="audio" size="0" type="folder" modified="20101010T132323Z" user-perm="RW" />
<folder name="video" size="0" type="folder" modified="20101010T132323Z" user-perm="RW" />
<folder name="picture" size="0" type="folder" modified="20101010T132323Z" user-perm="RW" />
</folder-listing>
done
Disconnecting..\done

Nebo můžete načíst/mountnout svůj telefon do nějakého adresáře na svém počítači a pracovat s ním jako s normálním filesystémem:

> groupadd bluetooth
> mkdir /mnt/bluetooth
> chown root:bluetooth /mnt/bluetooth
> chmod 775 /mnt/bluetooth
> usermod -a -G bluetooth arno
> obexfs -b 00:1A:1B:82:9B:6D /mnt/bluetooth/
> l /mnt/bluetooth/
total 6
drwxr-xr-x 1 root root  0 10. Okt 13:25 .
drwxr-xr-x 5 root root 4096 10. Okt 10:08 ..
drwxr-xr-x 1 root root  0 10. Okt 2010 audio
drwxr-xr-x 1 root root  0 10. Okt 2010 picture
drwxr-xr-x 1 root root  0 10. Okt 2010 video

Párování iPhone použitím bluez-simple-agenta

Příklad zařízení pojmenovaného jako hci0 a iPhonu, který byl rozpoznán programem hcitool jako '00:00:DE:AD:BE:EF':

  # bluez-simple-agent hci0 00:00:DE:AD:BE:EF
  Passcode:

Řešení problémů

passkey-agent

$> passkey-agent --default 1234
Can't register passkey agent
The name org.bluez was not provided by any .service files

Pravděpodobně jste spustili /etc/rc.d/bluetooth dříve než /etc/rc.d/dbus

$> hciconfig dev
# (no listing)

Zkuste spustit hciconfig hc0 up

Blueman

Jeslitliže blueman-applet skončí s chybou, zkuste odstranit veškerý obsah adresáře /var/lib/bluetooth a restartovat systém (nebo pouze daemony hal, dbus a bluetooth).

# rm -rf /var/lib/bluetooth
# reboot

gnome-bluetooth

Jesliže se vám ukazuje následující chyba, když příjímate soubory v bluetooth-properties:

 Bluetooth OBEX start failed: Invalid path
 Bluetooth FTP start failed: Invalid path

Pak spusťte příkazy:

 # pacman -S xdg-user-dirs
 $ xdg-user-dirs-update

Můžete také upravit cesty použitím:

 $ vi ~/.config/user-dirs.dirs

Bluetooth USB klíčenka

Pokud používáte bluetooth USB klíčenku, měli byste zkontrolovat, jestli ji váš systém rozpoznal. To provedete po zapojení klíčenky do USB prozkoumáním logů v /var/log/messages.log. Mělo by tam být něco jako toto (Koukejte po hci):

# tail -f /var/log/messages.log
May 2 23:36:40 tatooine usb 4-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 9
May 2 23:36:40 tatooine usb 4-1: configuration #1 chosen from 1 choice
May 2 23:36:41 tatooine hcid[8109]: HCI dev 0 registered
May 2 23:36:41 tatooine hcid[8109]: HCI dev 0 up
May 2 23:36:41 tatooine hcid[8109]: Device hci0 has been added
May 2 23:36:41 tatooine hcid[8109]: Starting security manager 0
May 2 23:36:41 tatooine hcid[8109]: Device hci0 has been activated

Pro seznam podporovaného hardware pokračujte do sekce zdroje na této stránce. Pokud vidíte pouze dvě první řádky logu výše, znamená to, že zařízení bylo nalezeno, ale musí se ješte zapnout. Příklad:

hciconfig -a hci0
hci0:	Type: USB
	BD Address: 00:00:00:00:00:00 ACL MTU: 0:0 SCO MTU: 0:0
	DOWN 
	RX bytes:0 acl:0 sco:0 events:0 errors:0
	TX bytes:0 acl:0 sco:0 commands:0 errors:
sudo hciconfig hci0 up
hciconfig -a hci0
hci0:	Type: USB
	BD Address: 00:02:72:C4:7C:06 ACL MTU: 377:10 SCO MTU: 64:8
	UP RUNNING 
	RX bytes:348 acl:0 sco:0 events:11 errors:0
	TX bytes:38 acl:0 sco:0 commands:11 errors:0

Pro kontrolu, jestli bylo zařízení detekováno použijte nástroj hcitool, který je součástí balíku bluez-utils. Následujícím příkazem dostanete seznam dostupných zařízení, identifikátorů a jejich MAC adres.

$ hcitool dev
Devices:
    hci0	00:1B:DC:0F:DB:40

Pokud byste si přáli zobrazit o zařízení více informací, můžete použít hciconfig.

$ hciconfig -a hci0
hci0:  Type: USB
    BD Address: 00:1B:DC:0F:DB:40 ACL MTU: 310:10 SCO MTU: 64:8
    UP RUNNING PSCAN ISCAN 
    RX bytes:1226 acl:0 sco:0 events:27 errors:0
    TX bytes:351 acl:0 sco:0 commands:26 errors:0
    Features: 0xff 0xff 0x8f 0xfe 0x9b 0xf9 0x00 0x80
    Packet type: DM1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3 
    Link policy: RSWITCH HOLD SNIFF PARK 
    Link mode: SLAVE ACCEPT 
    Name: 'BlueZ (0)'
    Class: 0x000100
    Service Classes: Unspecified
    Device Class: Computer, Uncategorized
    HCI Ver: 2.0 (0x3) HCI Rev: 0xc5c LMP Ver: 2.0 (0x3) LMP Subver: 0xc5c
    Manufacturer: Cambridge Silicon Radio (10)

hcitool scan: Device not found

 • Na některých počítačích Dell (e.g. Studio 15) musíte přepnout mód Bluetooth z HID na HCI použitím
# hid2hci
 • Občas může pomoci i tento jednoduchý příkaz:
# hciconfig hci0 up

Nelze nalézt počítač

Stále váš telefon nechce nálezt zařízení počítače? Zapněte PSCAN a ISCAN:

# zapnutí PSCAN a ISCAN
$ hciconfig hci0 piscan 
# mrkněte, jestli se nastavení změnilo
$ hciconfig 
hci0:  Type: USB
    BD Address: 00:12:34:56:78:9A ACL MTU: 192:8 SCO MTU: 64:8
    UP RUNNING PSCAN ISCAN
    RX bytes:20425 acl:115 sco:0 events:526 errors:0
    TX bytes:5543 acl:84 sco:0 commands:340 errors:0
Note: Zkontrolujte volbu DiscoverableTimeout a PairableTimeout v souboru /etc/bluetooth/main.conf

Nebo můžete zkusit změnit nastavení Class v souboru /etc/bluetooth/main.conf následovně

# Default device class. Only the major and minor device class bits are
# considered.
#Class = 0x000100 (from default config)
Class = 0x100100

Nautilus nemůže procházet soubory

Pokud se nautilus neotevře a ukáže tuto chybu:

Nautilus cannot handle obex: locations. Couldn't display "obex://[XX:XX:XX:XX:XX:XX]/".

Nainstalujte balík gvfs-obexftp:

# pacman -S gvfs-obexftp

Zdroje