ClamAV (Српски)

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search

Clam AntiVirus je open source (GPL) anti-virus alat za UNIX. On pruža brojne alate uključujući fleksibilan i prilagodljivi daemon, Vrši skeniranje preko komandne linije,i napredni alat za automatsko ažuriranja baze podataka. Zbog toga ClamAV's glavna upotreba je na file/mail serverima za Windows i desktop računarima na kojima prvenstveno otkriva viruse i malware.

Instalacija

Instalirajte ClamAV sa sledećom komandom:

# pacman -S clamav

Konfiguracija

Bilo da koristitw clamav kao daemon ili da ga koristite za povremeno proveravanje datoteka potrebno je da zakomentarišete (postavite tarabu #) na reč Example, koja se nalazi na početku fajla /etc/clamav/freshclam.conf Verovatno će biti potrebno da se isto uradi i kod clamd.conf koji se nalazi u istom direktorijumu, zatim kada ste ovo uradili možete da ažurirate bazu podataka za viruse.

Ažuriranje baze podataka

Potrebno je pokrenuti ClamAV daemon da bi se mogla pokrenut baza podataka za viruse:

# /etc/rc.d/clamav start

Zatim ažurirajte bazu podataka za nove viruse:

# freshclam

Baza podataka je sačuvana ovde:

/var/lib/clamav/daily.cvd
/var/lib/clamav/main.cvd

Postavke Servera

Da biste pokrenuli kao server uredite sledeće /etc/clamav/clamd.conf i /etc/clamav/freshclam.conf and comment out the Example flag. In /etc/conf.d/clamav promenite start opciju iz "no" u "yes".

# change these to "yes" to start
START_FRESHCLAM="yes"
START_CLAMD="yes"
  • Da se pokrene ClamAV tokom pokretanja računara uredite /etc/rc.conf i dodajte clamav.

Skeniranje virusa

clamscan može da se koristi kod određenog fajla, home direktorijuma, ili celog sistema:

$ clamscan myfile
$ clamscan -r -i /home
$ clamscan -r -i --exclude-dir=^/sys\|^/proc\|^/dev /

Ako želite clamscan da uklonite zaraženu datoteku dodajte --remove opciju kao komandu.

Rešavanje problema

Ako dobijete sledeću poruku nakon pokretanja freshclam:

WARNING: Clamd was NOT notified: Can't connect to clamd through 
/var/lib/clamav/clamd.sock connect(): No such file or directory

Dodajte sock datoteku za clamav:

# touch /var/lib/clamav/clamd.sock
# chown clamav:clamav /var/lib/clamav/clamd.sock

Zatim, promenite /etc/clamav/clamd.conf

Uklonite komentar sa sledće linije: #LocalSocket /var/lib/clamav/clamd.sock

Sačuvajte datoteku i resetujte daemon (/etc/rc.d/clamav stop; /etc/rc.d/clamav start)

Ako dobijete sledeću grešku prilikom pokretanja daemona:

LibClamAV Error: cli_loaddb(): No supported database files found
in /var/lib/clamav ERROR: Not supported data format

Pokrenite freshclam kao root:

# freshclam -v


Ako se dobili:

# can't create temporary directory

error, along with a 'HINT' containing a UID and a GID number.

Uradite sledeće:

# chown UID:GID /var/lib/clamav & chmod 755 /var/lib/clamav 
# ex: chown 64:64