Display manager (Čeština)

From ArchWiki
(Redirected from Display manager (Česky))

Tango-preferences-desktop-locale-modified.pngThe translation of this article or section does not reflect the original text.Tango-preferences-desktop-locale-modified.png

Reason: No updates since 2011 (Discuss in Talk:Display manager (Čeština))

Display manager, nebo-li česky přihlašovací manažer či správce displeje, je grafická obrazovka, která je zobrazena na konci bootovacího procesu místo shellu. Existuje několik druhů přihlašovacích manažerů, stejně jako je několik správců oken a desktopů. Většinou je lze do určité míry upravovat a měnit jejich vzhled.

Instalace balíčků

Zvolte si a nainstalujte preferovaný přihlašovací manažer:

Note: Je zvykem, ovšem není to nutné, zvolit si přihlašovací manažer, který patří ke zvolenému desktopovému prostředí. Pokud desktopové prostředí přihlašovací manažer neobsahuje, obvykle se používá SLiM.

XDM: X Display Manager

# pacman -S xorg-xdm

GDM: GNOME Display Manager

# pacman -S gdm

SLiM: Simple Login Manager

# pacman -S slim

Qingy: DirectFB náhrada getty (je vhodné přidat balíček témat qingy-theme-arch)

# pacman -S qingy qingy-theme-arch

Entrance: Enlightenment Display Manager (momentálně — 07/2010 — není obsažen v repozitářích!)

# pacman -S entrance-svn

CDM: Console Display Manager (balíček je dostupný v repozitáři AUR: cdm-gitAUR)

Konfigurace zavádění přihlašovacího manažera

Jsou dva jednoduché způsoby, jak nechat systém zavést přihlašovací manažer:

inittab metoda
přihlašovací manažer se zavede automaticky po startu a v případě pádu se obnoví.
Daemon metoda
přihlašovací manažer se zavede automaticky během startu jako daemon. (V současnosti to funguje pouze s Entrance, GDM a SLiM).

Metoda inittab je z různých důvodů doporučována. Jedním z nich je, že vám dovolí z GRUB nabootovat přímo do framebuffer režimu. Toto je například výhodou, když v X spadne ovladač grafické karty, jelikož nebudete nuceni opravovat systém z živého CD nebo pomocí jiných zbytečně složitých prostředků.

S metodou inittab vše, co byste museli udělat, je zmáčknout ve výzvě GRUBu 'e' pro úpravy a prostě přidat preferované číslo run-levelu 3 na konec 'kernel' řádku a nabootujete přímo do framebuffer režimu pro opravu svého systému/X (toto je lépe rozebráno níže).

Při použití metody daemon můžete jednoduše nabootovat do run-levelu 1/S, který zabrání spuštění daemonů včetně přihlašovacího manažeru. Potom opravíte svůj systém/X a přepnete se do run-levelu 3. Oboje metody jsou srovnatelně jednoduché.

inittab metoda (doporučeno)

Warning: Pokud používáte KMS, můžete mít problém s ovladačem grafické karty. Obrazovka může zamrznout.

Run-levely (úrovně spuštění/běhu) jsou:

0  Zastavit
1(S) Jeden uživatel
2  Nepoužito
3  Více uživatelů (předvoleno)
4  Nepoužito
5  X11
6  Restart

Úprava výchozí úrovně spuštění

Otevřete soubor /etc/inittab a najděte řádek, který vypadá takto:

id:3:initdefault:

Změňte '3' na '5' pro X11:

id:5:initdefault:

Když nyní zrestartujete počítač, měl by se spustit 'přihlašovací manažer'. Pro jiné přihlašovací manažery se podívejte níže:

Změna přihlašovacího manažeru

Otevřete soubor /etc/inittab a najděte řádek, který vypadá takto (ke konci):

x:5:respawn:/usr/bin/xdm -nodaemon

Upravte ho tak, aby odkazoval na vámi zvolený přihlašovací manažer:

GDM:

x:5:respawn:/usr/sbin/gdm -nodaemon

SLiM:

x:5:respawn:/usr/bin/slim >& /dev/null

Entrance:

x:5:respawn:/usr/sbin/entranced --nodaemon &> /dev/null

Když nyní zrestartujete počítač, měl by se spustit přihlašovací manažer podle vaší volby.

Daemon metoda

Jednoduše potřebujete přidat jméno daemona do svého pole daemonů v souboru /etc/rc.conf

Poblíž konce souboru uvidíte řádek, který vypadá podobně jako tento:

DAEMONS=(syslogd klogd !pcmcia network netfs crond) # toto je pole daemonů

Přidejte na konec jméno daemona vámi zvoleného přihlašovacího manažeru (entranced, gdm, nebo slim):

DAEMONS=(syslogd klogd !pcmcia network netfs crond entranced)

Ujistěte se, že jste zadali jméno daemona přihlašovacího manažeru na konec řádku, jinak X později alokuje tty zařízení, které bylo předtím nárokováno getty - (viz /etc/inittab). Neumístění přihlašovacího manažera na konec řádku způsobí krach X a není tedy podporováno.

Když nyní zrestartujete počítač, měl by se přihlašovací manažer spustit. V opačném případě se ujistěte, že jste zadali jeho jméno správně. Také se ujistěte, že je nainstalovaný a že se startx nezastavuje s chybami.

Note: Pokud při použití této metody přihlašovací manažer havaruje nebo X nedokáže rozpoznat žádné vstupní zařízení, je nutné nabootovat do jednouživatelského módu (run-level 1) podle příkladů, uvedených výše a odstranit daemona přihlašovacího manažeru ze souboru rc.conf.

Problémy

Přepínání run-levelů

Příkazový řádek

Pokud chcete vyzkoušet správce obrazovky bez restartu nebo jen změnit konfiguraci X a přihlašovací manažer se stále obnovuje, použijte příkaz:

/sbin/telinit <run-level>

Pro přepnutí do run-levelu 3 (víceuživatelský):

/sbin/telinit 3

Pro přepnutí do run-levelu 5 (X11):

/sbin/telinit 5

Přepínáním se můžete vyhnout restartu systému během testování.

GRUB

Do GRUB můžete přidat položku menu, která vám umožní bootovat s nebo bez X11:

V souboru /boot/grub/menu.lst najděte první záznam kernelu (standardně '# (0) Arch Linux')

# (0) Arch Linux
title Arch Linux
root  (hd0,0)
kernel /vmlinuz26 root=/dev/sda3 ro
initrd /kernel26.img

Můžete jej duplikovat a změnit takto:

# (0) Arch Linux Multi-user
title Arch Linux Multi-user
root  (hd0,0)
kernel /vmlinuz26 root=/dev/sda3 ro 3
initrd /kernel26.img
# (1) Arch Linux X11
title Arch Linux X11
root  (hd0,0)
kernel /vmlinuz26 root=/dev/sda3 ro 5
initrd /kernel26.img

Run-level byl přidán na konec, takže jádro ví, v jakém run-levelu se má spustit.

LILO

Systém můžete zavést v run-levelu vlastní volby prostě tím, že v bootovací obrazovce LILO vyberete nebo zadáte jméno kernelu a požadovaný run-level za něj přidáte, např.:

: Arch 5

GDM havaruje při odhlašování

Pokud se GDM při bootu spustí správně, ale selže po opakovaných pokusech o odhlášení, zkuste přidat tento řádek do sekce daemon v souboru /etc/gdm/custom.conf:

GdmXserverTimeout=60

GDM přihlášení jako root

Není doporučené přihlašovat se jako root, ovšem v případě potřeby lze do souboru /etc/gdm/custom.conf přidat:

[security]
AllowRoot=true

Po restartu GDM se budete moci přihlásit jako root.

GDM vždy používá předvolenou US-klávesnici

Klávesnice se vždy přepíná na US verzi, vzhled je resetován po zapojení nové klávesnice.

Řešení: upravit ~/.dmrc

[Desktop]
Language=de_DE.UTF-8 #změnit na váš předvolený jazyk
Layout=de  nodeadkeys #změnit na vaše předvolené rozvržení kláves

Vizte též