Dunst (Polski)

From ArchWiki

Tango-preferences-desktop-locale.pngThis article or section needs to be translated.Tango-preferences-desktop-locale.png

Notes: No updates since page creation in 2018. (Discuss in Talk:Dunst (Polski))

Dunst jest lekkim zamiennikiem dla notification-daemons dostarczanym przez większość środowisk graficznych.

Instalacja

Zainstaluj pakiet dunst. Nie ma potrzeby żeby startować lub uruchamiać dunst; jest automatycznie uruchamiany przez systemd kiedy programy wysyłają powiadomienia programy przez dbus.

Przykładowy plik konfiguracyjny można znaleść w /usr/share/dunst/dunstrc. Skopiuj ten plik do ~/.config/dunst/dunstrc i zedytuj go do swoich potrzeb.

Wygląd

Dunst pozwala na używanie markapu htmla w powiadomieniach. Niektórymi przykładami jest pogrubienie, kursywa, przekreślenie i podkreślenie. Dla pełnego odniesienia zobacz [1]. HTML może być usunięty z powiadomień jeżeli markup jest ustawiony na none.

The formatting of the notification can be specified. Options are as follows:

%a appname
%s summary
%b body
%i iconname (including its path)
%I iconname (without its path)
%p progress value if set ([ 0%] to [100%]) or nothing

These can be used in conjunction with HTML markup. For example the format can be set to <b>%s</b>\n%b for a bolded notification summary, a newline and the body unformatted.

Paczki ikon

Ikony są ustawione w opcji icon_path. Ikony statusów i urządzeń są potrzebne. Domyślnie Dunst szuka ikon gnome-icon-themeAUR. Dla przykładu żeby użyć adwaita-icon-theme (sukcesor gnome-icon-theme), użyj wzamian:

icon_path = /usr/share/icons/Adwaita/16x16/status/:/usr/share/icons/Adwaita/16x16/devices/

Skróty klawiszowe

Można ustawić progi nieaktywności, aby powiadomienie pozostało na ekranie, jeśli użytkownik jest nieaktywny dłużej niż ten próg.

Żeby zamknąć zanim czas upłynie użyj Control+Space. Jeżeli kilka powiadomień jest na ekranie Control+Shift+Spacja zamknie je wszystkie.

Tip: Komendy dla wyłączania i pokazywania spowrotem mogą być zmienione. Jeżeli używamy symbol, on musi być wypisany jak np, period dla kropki.

List historii może być sprawdzona używając Control+Grawis (grawis oznacza `). Menu kontekstowe może być otwarte używając Control+Shift+Kropka. Menu kontekstowe używa dmenu żeby odfiltrować URLe i otworzyć je w twojej przeglądarce. Domyślna przeglądarka może być ustawiona w pliku konfiguracyjnym w ten sposób:

browser = /usr/bin/chromium

Skryptowanie

Dunst może być skonfigurowany żeby uruchamiać skrypty bazując na treści powiadomienia. Tu jest przykład używając dunsta żeby uruchomić skrypt kiedy pidgin wysyła wiadomość:

[signed_on]
  appname = Pidgin
  summary = "*signed on*"
  urgency = low
  script = do_something.sh

Naprawianie problemów

Kiedy używamy dunsta bez menadżera wyświetlania, wartość środowiska DISPLAY może być nie ustawiona poprawnie.[2]

Żeby to naprawić, dodaj poniższą rzecz do swojego .xinitrc

systemctl --user import-environment DISPLAY