Fprint (Български)

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search

Tango-preferences-desktop-locale-modified.pngThe translation of this article or section does not reflect the original text.Tango-preferences-desktop-locale-modified.png

Reason: Може да съдържа не актуаклна информация. (Discuss in Talk:Fprint (Български)#)

Увод

Pam fprint - fprint project пише:

pam_fprint е модула за PAM, която използва обработката на пръстови отпечатъци на libfprint и го използва за вписване в системата. С други думи, вмешсто да вкарвате парола, трябва да си сканирате пръста.

Идеята е да се ползва вградения скенер в някои лаптопи за логин в система използвайки PAM. Ще обясня и как да изпозлвате обикновена парола в случай че скенирането не продаботи. Използването само на скенера не е препоръчително.

Изисквания

Първо, проверете че ползвате поддържан скенер. Посетете тук за списък на поддържаните устройства. За да видите кой точно имате, въведете

# lsusb

Ще ви трябват и pam и libfprint.

# pacman -S pam libfprint

Инсталация

След като установите, че вашето устройство има поддръжка, въведете

# pacman -S pam_fprint

Настройки

Права за достъп

Тук могат да възникнат проблеми. По подразбиране, само root има достъп до устройството. Можете да създате отпечатък чрез sudo, но след това можете да го ползвате само под root. След търсене из форумите на Ubuntu, намерих следната информация, която продаботи за мен.

1. Ако групата plugdev не съществува (при мен я нямаше), създайте я

2. Добавете се към групата

# gpasswd -a USER plugdev

3. Разрешете USB достъп

# chgrp -R plugdev /dev/bus/usb/

Логин конфигурация

Променте auth раздела /etc/pam.d/login на това

auth    required pam_env.so
auth    sufficient  pam_fprint.so
auth    sufficient  pam_unix.so try_first_pass likeauth nullok
auth    required pam_deny.so

Това пробва логин с пръстов отпечатък, и ако не се получи или ако няма пръстови отпечатъци в home директорията, минава на логин с парола.

Създаване на пръстовия отпечатък

Вече трябва да имате достъп до устройството под нормален user. За ползване на програмата, въведете

$ pam_fprint_enroll --help

След това избере пръст и въведете

$ pam_fprint_enroll -f #

Ще трябва да скенирате избрания пръст успешно 3 пъти. След това отпечатъка е създаден в home директорията.