Installation guide (Lietuvių)

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search

Tango-preferences-desktop-locale-modified.pngThe translation of this article or section does not reflect the original text.Tango-preferences-desktop-locale-modified.png

Reason: Last updated in 2018 (541495), out of sync with English page (Discuss in Talk:Installation guide (Lietuvių))

Šis dokumentas, tai Arch Linux įdiegimo iš "live" sistemos naudojantis oficialiu įdiegimo atvaizdu vadovas. Prieš diegiant, patariama paskaityti DUK. Dėl pačio dokumento supratimo, žiūrėti Help:Reading. Tiksliau, kodo pavyzdžiai gali turėti išryškintas vietas (formatuotas kaip italics) kurias reikės pakeisti patiems.

Dėl detalesnių instrukcijų, žiūrėti atitinkamus ArchWiki straipsnius arba įvairių programų man puslapius, į kuriuos bus nukreipimai šiame vadove. Norint interaktyvios pagalbos, eiti į IRC kanalą ir/arba forumus.

Arch Linux turėtų veikti bet kokioje x86_64 architektūros mašinoje turinčioje bent 512 MB RAM. Pradinis diegimas su paketais iš base grupės turėtų užimti mažiau nei 800 MB disko vietos. Kadangi diegimo procese reikia gauti paketų iš nuotolinės saugyklos, šiame vadove daroma prielaida kad yra vikiantis interneto ryšys.

Prieš diegimą

Parsisiųskite ir paleiskite diegimo terpę kaip nurodyta Getting and installing Arch. Jūs kaip root vartotojas būsite prijungti pirmoje virtualioje konsolėje ir pateksite į Zsh apvalkalo eilutę.

Jei norite pereiti į kitą konsole, pvz.: kad galėtumėte skaityti šį vadovą per ELinks ir kartu diegti, naudokitės Alt+arrow komanda. Konfigūracijos failų keitimui galite naudoti: nano, vi ar vim.

Nustatykite klaviatūros išdėstymą

Pradinis išdėstymas yra US. Galimus išdėstymus rasite:

# ls /usr/share/kbd/keymaps/**/*.map.gz

Išdėstymui pakeisti, po loadkeys(1) pridėkite failo pavadinimą, praleisdami kelią ir failo plėtinį. Pavyzdžiui, vokiečių kalbos klaviatūros išdėstymui:

# loadkeys de-latin1

Konsolės šriftai randasi /usr/share/kbd/consolefonts/ ir taip pat gali būti nustatyti su setfont(8).

Patikrinkite įkrovos rėžimą

Jeigu UEFI pagrindinėje plokštėje įjungtas UEFI rėžimas, Archiso užkraus Arch linux atitinkamai per systemd-boot. Patikrinimui, pasiekite efivars katalogą:

# ls /sys/firmware/efi/efivars

Jei katalogas neegzistuoja, sistema užkrauta BIOS arba CSM rėžimu. Dėl detalių skaityti pagrindinės plokštės naudotojo vadovą.

Prisijunkite prie interneto

Diegimo atvaizdas laidinio tinklo įrenginiams[dead link 2021-07-05 ⓘ] dhcpcd įgalina įkrovos metu. Ryšį galima patikrinti su ping:

# ping archlinux.org

Jei ryšys negalimas, sustabdykite dhcpcd tarnybą su systemctl stop dhcpcd@interface kur interface pavadinimas gali būti tab-užbaigtas. Tuomet sukonfigūruokite tinklą kaip nurodyta - Network configuration.

Atnaujinkite sistemos laikrodį

Kad užtikrintumėte sistemos laikrodžio tikslumą, naudokite timedatectl(1):

# timedatectl set-ntp true

Tarnybos statusui patikrinti naudokite timedatectl status.

Padalinkite diskus

Kai "live" sistema atpažįsta diskus, jie priskiriami prie bloko įrenginio kaip /dev/sda ar /dev/nvme0n1. Šiems įrenginiams identifikuoti, naudokite lsblk arba fdisk.

# fdisk -l

Rezultatai besibaigiantys rom, loop ar airoot gali būti nuignoruoti.

Sekančios particijos yra reikalingos pasirinktam įrenginiui:

Note: Swap vietai gali būti priskirta atskiroa particija arba swap faile.

Particijų lentelės modifikacijai naudokite fdisk ar parted.

# fdisk /dev/sda

Dėl daugiau informacijos žiūrėti Partitioning.

Note: Jei norite sukurti sukrautus blokinius įrenginius LVM, disk encryption ar RAID, darykite tai dabar.

Suformatuokite particijas

Kai particijos sukurtos, kiekviena turėtų būti suformatuota atitinkamai failų systemai. Pavyzdžiui root particiją esančią /dev/sda1 suformatuoti ext4 sistemai, paleiskite:

# mkfs.ext4 /dev/sda1

Jei sukūrėte swap particiją (pavyzdžiui /dev/sda3), inicijuokite ją su mkswap:

# mkswap /dev/sda3
# swapon /dev/sda3

Failų sistemos kūrimas rasite daugiau detalių.

Prijunkite failų sistemas

Prijunkite root particijos failų sistemą prie /mnt, pavyzdžiui:

# mount /dev/sda1 /mnt

Sukurkite prijungimo taškus visoms likusioms particijoms ir jas atititinkamai prijunkite:

# mkdir /mnt/boot
# mount /dev/sda2 /mnt/boot

genfstab(8) vėliau aptiks prijungtas failų sistemas ir swap vietą.

Įdiegimas

Pasirinkite veidrodžius

Įdiegiami paketai turi būti parsisiųsti iš mirror servers|veidrodinių serverių, kurie nurodomi /etc/pacman.d/mirrorlist. "Live" sistemoje, visi veidrodžiai yra įjungti, surūšiuoti pagal sinchronizacijos statusą ir greitį įdiegimo atvaizdo kūrimo metu.

Kuo sąraše veidrodis aukščiau, tuo didesnis prioritetas jam skiriamas siunčiantis paketą. Failą galima atitinkamai redaguoti, geografiškai artimesnius veidrodžius perkeliant į aukštesnę sąrašo vietą, bet reiktų atsižvelgti ir į kitus kriterijus.

Šį failą į naują sistemą vėliau nukopijuospacstrap, tad viską derėtų atlikti tinkamai.

Įdiekite pagrininius paketus

Naudokitės pacstrap(8) skriptu ir įdiekite base paketų grupę:

# pacstrap /mnt base

Į šią grupę nėra įtrauka viskas kas yra "live" diegime, kaip kad btrfs-progs ar specifinė belaidė įranga; palyginimui žiūrėti packages.x86_64.

Kitų paketų ir grupių base-devel įdiegimui, pavadinimus pridėkite prie pacstrap (atskirdami tarpais) arba inividualiai su pacman po #Chroot žingsnio.

Sukonfigūruokite sistemą

Fstab

Sugeneruokite fstab failą (naudokite -U arba -L nurodant UUID arba etiketes, atitinkamai):

# genfstab -U /mnt >> /mnt/etc/fstab

Po to patikrinkite rezultatą faile /mnt/etc/fstab , kad nebūtų klaidų.

Chroot

Pakeiskite root į naują sistemą:

# arch-chroot /mnt

Laiko zona

Nustatykite laiko zoną:

# ln -sf /usr/share/zoneinfo/Region/City /etc/localtime

Paleiskite hwclock(8) norėdami sugeneruoti /etc/adjtime:

# hwclock --systohc

Ši komanda daro prielaidą ka techninės įrangos laikrodis nustatytas į UTC. Daugiau detalių čia - Laiko standartas.

Lokalizacija

Nukomentuokite en_US.UTF-8 UTF-8 ir kitas reikalingas lokales /etc/locale.gen faile, tada jas sugeneruokite su:

# locale-gen

Atitinkmai nustatykite LANG kintamąjį locale.conf(5) faile, pavyzdžiui:

/etc/locale.conf
LANG=en_US.UTF-8

Jeigu nustatėte klaviatūros išdėstymą, padarykite pakeitimus pastovius vconsole.conf(5) faile:

/etc/vconsole.conf
KEYMAP=de-latin1

Tinklo konfigūracija

Sukurkite hostname failą:

/etc/hostname
myhostname

Pridėkite atitinkamus įrašus į hosts(5):

/etc/hosts
127.0.0.1	localhost
::1		localhost
127.0.1.1	myhostname.localdomain	myhostname

Jei sistema turi nuolatinį IP adresą, naudokite jį vietoje 127.0.1.1.

Užbaikite naujai įdiegto aplinkos tinklo konfigūraciją.

Initramfs

Sukurti naują initramfs dažnai nėra reikalinga, nes mkinitcpio buvo paleistas linux paketo diegimo su pacstrap metu.

Specialioms konfigūracijoms, modifikuokite mkinitcpio.conf(5) failą ir perkurkite failą su:

# mkinitcpio -p linux

Root slaptažodis

Nustatykite root slaptažodį:

# passwd

Įkroviklis

Norint įkrauti Arch Linux, turi būti įdiegtas Linux-veikiantis įkroviklis. Įkrovikliai yra keletas pasirinkimo variantų. Jeigu turite Intel ar AMD CPU, įgalinkite mikrokodo atnaujinimus.

Perkrovimas

Išeikite iš chroot aplinkos parašydami exit arba paspaudę Ctrl+D.

Papildomai rankiniu būdu galite atjungti visas particijas umount -R /mnt: tai leidžia pamatyti "busy" particijas, ir rasti to priežastį su fuser(1).

Galiausiai, perkraukite sistemą parašę reboot: bet kurią visdar prijungtą particiją systemd automatiškai atjungs. Nepamirškite pašalinti diegimo laikmenos ir į naują sistemą prisijungti su root paskyra.

Po diegimo

Sistemos valdymo rekomendacijas ir įvairias po diegimines pamokas (kaip nustatyti grafinę naudotojo aplinką ar sureguliuti garsą) rasitebendroise rekomendacijose

Taip pat aplankykite programų sąrašą, kur galbūt rasite jus dominančių programų.