Lemonbar (Polski)

From ArchWiki

lemonbar jest lekkim paskiem opartym na XCB. Umożliwia on modyfikację koloru pierwszoplanowego (czcionki) razem ze zmianą koloru tła i wyrównania tekstu. Dostępnie jest również pełne wsparcie UTF-8 oraz zmniejszony memory footprint.

Instalacja

Zainstaluj pakiet lemonbar-gitAUR.

Konfiguracja

Konfiguracja lemonbar jest w całkowicie tworzona za pomocą screenrc'owego formatu tekstu i opcji linii komend. W starszych wersjach robiło się to poprzez edycję plików przed kompilowaniem.

Na stronie man aplikacji dostępny jest krótki przegląd opcji konfiguracji.

Użycie

lemonbar nie wypisuje żadnych informacji sam z siebie. Żeby uzyskać w nim tekst trzeba stworzyć potok (pipe). Poniższy przykład wypisze "Witaj Świecie!" w terminalu, aby wyświetlić komunikat na pasku uruchom /droga/do/przykładu.sh | lemonbar.

#!/bin/bash

# Wypisanie tekstu
echo "Witaj Świecie!"

Jeżeli chcesz, żeby tekst w lemonbarze był aktualizowany przez skrypt, musisz dodać opcję -p (n.p.: /droga/do/przykładu.sh | lemonbar -p). Zapobiega to wyłączaniu lemonbara po tym, jak standardowe wyjście zostaje zamknięte.

Kolory

lemonbar używa poniższych komend, żeby pokolorować tekst, tło i pod/nadkreślenie. Kolory mogą być ustalone za pomocą formatów #RRGGBB, #AARRGGBB (z kanałem alfa; kompozytor musi być włączony), lub #RGB.

Specjalny kolor - wskazuje na kolor domyślny (który jest ustawiany za pomocą opcji linii komend, domyślnie jest to biały tekst z czarnym tłem).

Komenda Znaczenie
%{Fkolor} Użyj kolor jako kolor czcionki/pierwszoplanowy
%{Bkolor} Użyj kolor jako kolor tła
%{Ukolor} Użyj kolor jako kolor pod/nadkreślenia tekstu

Wyrównanie tekstu

lemonbar wspiera wyrównanie tekstu. Używa poniższych komend aby to osiągnąć.

Komenda Znaczenie
%{l} Wyrównuje tekst to lewej
%{c} Centruje tekst
%{r} Wyrównuje tekst do prawej

Przykłady

Poniższy przykład wypisuje datę i czas na środku paska, kolor czcionki to żółty, a kolor tła to niebieski.

%{F-} i %{B-} przywracają odpowiednio kolor czcionki i tła do ustawień domyślnych.

przykład.sh
#!/usr/bin/bash

# Definiowanie Zegara
Clock() {
    DATETIME=$(date "+%a %b %d, %T")

    echo -n "$DATETIME"
}

# Wypisanie Zegara
while true; do
    echo "%{c}%{F#FFFF00}%{B#0000FF} $(Clock) %{F-}%{B-}"
    sleep 1
done

Kolejny przykład pokazuje poziom naładowania baterii. Do użycia tego skryptu trzeba zainstalować acpi.

przykład.sh
#!/usr/bin/bash

#Definiowanie baterii
Battery() {
    BATPERC=$(acpi --battery | cut -d, -f2)
    echo "$BATPERC"
}

# Wypisywanie stanu naładowania
while true; do
    echo "%{r}$(Battery)"
    sleep 1;
done

Czcionki XFT

Domyślna wersja lemonbara nie wspiera czcionek XFT. Żeby użyć czcionek XFT trzeba zainstalować lemonbar-xft-gitAUR, który zastąpi lemonbar-gitAUR.

Żeby użyć inną czcionkę w lemonbarze musisz dodać opcję -f do lemobara (n.p. lemonbar -f "Roboto Medium").

Ikony Font Awesome

Z wsparciem XFT, możesz również dodać ikony font-awesome do swojego paska. Musisz zainstalować ttf-font-awesome przed użyciem ikon i dodać opcję -f "Font Awesome" do lemonbara. Proszę zapamiętaj, że musisz dodać jeszcze jedną czcionkę (n.p. -f "Roboto Medium"), żeby użyć znaki inne niż ikony z Font Awesome.

Przed dodaniem ikony do lemonbara musisz zobaczyć jej id w unicodzie i użyć je jako tekst. Poniżej pokazany jest skrypt, który wypisuje ikonę z id f242.

fontawesome.sh
#!/usr/bin/bash
echo -e "\uf242 Battery: 0"

Zauważ flagę -e w echo, jest ona niezbędna, żeby poprawnie wyświetlić symbol.

I odpowiadająca komenda lemonbara: lemonbar -f "Roboto Medium" -f "Font Awesome"