Localization (Slovenčina)

From ArchWiki
(Redirected from Localization (Slovenský))
Jump to navigation Jump to search

O tomto dokumente

Tento dokument ponúka informácie o tom, ako nastaviť v Arch linuxe slovenské prostredie.

OpenI18N Diagram:
http://www.openi18n.org/images/openi18n_diagram.png

Bootovacia konzola

V Súbore /etc/locale.gen odkomentujte znakovu sadu:

sk_SK   ISO-8859-2
# ak pouzivame UTF, mozeme odkomentovat i viac znakovych sad
sk_SK.UTF-8    UTF-8

Potom ich vygenerujeme:

locale-gen

V súbore /etc/rc.conf doplňte:

LOCALE="sk_SK.utf8"
TIMEZONE="Europe/Bratislava"

Ak chcete mať slovenskú klávesnicu aj pod konzolou, doplňte aj:

KEYMAP="sk-qwerty.map.gz"

Nastavenie slovenského prostredia (Locale)

(a) Pre všetkých použivateľov: V súbore /etc/profile prepíšte:

export LANG="sk_SK.utf8"
export LC_ALL="sk_SK.utf8"

(b) Len pre konkrétneho používateľa: Vytvorte v domovskom adresári ($HOME) súbor .profile s týmto obsahom:

export LANG="sk_SK.utf8"
export LC_ALL="sk_SK.utf8"

Klávesnica

Pre xorg7, v súbore /etc/X11/xorg.conf napíšte:

(a) Ak chcete iba slovenskú klávesnicu:

Option "XkbLayout"  "sk"
Option "XkbVariant" "qwerty"

(b) Ak chcete aj US aj SK klávesnicu:

Option "XkbLayout"  "us,sk"
Option "XkbVariant" ",qwerty"
Option "XkbOptions" "grp:alt_shift_toggle"

#pri prepinani zapne SCROLL LOCK a vypne CAPS LOCK.
Option "XKbOptions" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll,ctrl:nocaps,compose:ralt"

Poznámka: Uvedený príklad umožní slovenskú klávesnicu typu QWERTY.

Poznámka: Option "XkbRules" musí byť nastavený na hodnotu "xorg" (nie "xfree86").

Fonty

Pre X postačia klasické fonty:

xorg-fonts-type1, xorg-fonts-100dpi (resp. 75dpi), xorg-fonts-misc, zíde sa i ttf-ms-fonts

Externé zdroje