MOC (Polski)

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search

Tango-preferences-desktop-locale-modified.pngThe translation of this article or section does not reflect the original text.Tango-preferences-desktop-locale-modified.png

Reason: Last updated in 2015 (Discuss in Talk:MOC (Polski))

Music On Console jest lekkim odtwarzaczem muzyki składającym się z dwóch części, z serwera (Moc) i z graficznego interfejsu (Mocp). Ogólnie jest podobny do mpd, ale w przeciwieństwie do mpd, Moc jest instalowany z razem ze standardowym interfejsem. Serwer Moc nie pozwala na zdalny dostęp.

Installacja

Zainstaluj pakiet moc za pomocą Pacmana. Jeżeli chcesz, możesz zainstalować najnowsze wydanie rozwojowe za pomocą moc-svnAUR[broken link: package not found].

Konfiguracja

Pakiet zawiera przykładowy plik konfiguracyjny znajdujący się w położeniu /usr/share/doc/moc/config.example. By skonfigurować moc, skopiuj ten plik do ~/.moc/config i wyedytuj stosownie do swoich potrzeb.

By uzyskać instrukcje dotyczące konfiguracji i skrótów klawiszowych, przeczytaj /usr/share/doc/moc/keymap.example.

Jeżeli chcesz używać Moc z serwerem dziwięku OSS v4.1, sprawdź OSS#MOC.

Korzystanie

Uruchom moc za pomocą komendy:

$ mocp

Ta komenda uruchomi interfejs i serwer jednocześnie. Poniżej znajduje się lista dostępnych skrótów klawiszowych (wielkość znaków ma znaczenie):

Uruchom odtwarzanie Enter
Pauza Space or p
Odtwórz następny utwór n
Otwórz poprzedni utwór b
Przestaw z przeglądania listy odtwarzania do
przeglądania plików (i odwrotnie)
Tab
Dodaj jeden utwór do listy odtwarzania a
Skasuj utwór z listy odtwarzania d
Dodaj cały folder do listy odtwarzania (z podfolderami) Shift+a
Wyczyść listę odtwarzania Shift+c
Podgłoś o 5% . (kropka)
Przycisz o 5% , (przecinek)
Podgłoś o 1% >
Przycisz o 1% <
Ustaw głośność na 10% meta+1
Ustaw głośność na 20% meta+2
Zamknij otwarzacz q
Note: By wyłączyć serwer moc, użyj Shift+q lub:
$ mocp -x

scroobler Last.fm

mocp-scrobbler

mocp-scrobblerAUR jest scrooblerem Last.fm/Libre.fm dla MOC ze wsparciem dla powiadomień o odtwarzanych utworach, działania w tle i pamięci podręcznej. Do działania wymaga jedynie Pythona 3.

Skopiuj przykładowy plik konfiguracyjny do swojego katalogu domowego:

mkdir ~/.mocpscrob/
cp /usr/share/doc/mocp-scrobbler/config.example  ~/.mocpscrob/config

I wyedytuj ~/.mocpscrob/config aby dodać swój login i hasło. zmienna password może być zastąpiona zmienną password_md5 przy pierwszym uruchomieniu. Jej pierwotna wartość zostanie wtedy zastąpiona hashem md5. Jeżeli chcesz zmienić hasło, po prostu dodaj hasło jeszcze raz, i zmienna password_md5 zostanie nadpisana. Aby scrooblować utwory, uruchom mocp-scrobbler w tle przed mocp. Możesz także użyć aliasu:

alias mocp='/usr/bin/mocp-scrobbler.py -d; mocp'

Alternatywne interfejsy

  • dmenu_mocp — Interfejs Dmenu dla MOC
https://github.com/mutantturkey/mocicon[dead link 2021-05-17 ⓘ] || dmenu_mocpAUR[broken link: package not found]
  • mocicon — Aplet dla paneli napisany w GTK
http://mocicon.sourceforge.net/ || mociconAUR
  • moc-tray — Szybki i prosty dostęp do podstawowych funkcji moc w zasobniku.
https://code.google.com/p/moc-tray/ || moc-tray[broken link: package not found]
  • eXo — Interfejs dla MOC napisany w QT, wspiera scroobling.
https://github.com/loimu/exo || exo-playerAUR

Plik usługi dla systemd

/etc/systemd/system/moc@.service
[Unit]
Description=MOC server
ConditionPathExists=/usr/bin/mocp
After=network.target sound.target

[Service]
RemainAfterExit=yes
User=%I
ExecStart=/usr/bin/mocp -S
ExecStop=/usr/bin/mocp -x
WorkingDirectory=/home/%I/

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Uruchom tą usługę dla odpowiednich użytkowników

Rozwiązywanie problemów

MOC nie uruchamia się

Jeżeli MOC nie chce się uruchomić, jest to najprawdopodobniej wina błędnej konfiguracji jednego z plików w ~/.moc/. Możesz spróbować naprawić błąd, lub w ostateczności wykasować cały folder.

Dziwne znaki

Jeżeli widzisz jakieś dziwne znaczki w moc zamiast normalnych linii (Pionowe linie do rozdzielenia przestrzeni, itp.), możesz mieć czcionki niekompatybilne z MOC. Zmień je na poprawnie wyświetlające linie,lub zmodyfikuj plik .moc/config by używać znaków ASCII do rysowania linii:

ASCIILines = no

FATAL_ERROR: Layout1 is malformed

Jeżeli MOC wykracza się z takim błędem, spróbuj dodać linię do: .moc/config:

Layout1 = directory(0,0,50%,100%): playlist(50%,0,100%,100%)

lub

Layout1 = directory(0,0,50%,100%): playlist(50%,0,FILL,100%)

Sprawdź oryginalny raport błędu i Raport zgłoszony na Debian Bugs.

Zobacz także