MPlayer (Čeština)

From ArchWiki

Tango-preferences-desktop-locale-modified.pngThe translation of this article or section does not reflect the original text.Tango-preferences-desktop-locale-modified.png

Reason: Last updated in 2013, out of sync with English page (Discuss in Talk:MPlayer (Čeština))

MPlayer je populární přehrávač videa pro GNU/Linux. Podporuje všechny možné dostupné video a audio formáty a je velmi všestranný. Většina uživatelů jej používá pro přehrávání videa.

Instalace

Balíček mplayer je dostupný v repozitáři [extra]:

# pacman -S mplayer

Poslední vývojová verze je v repozitáři AUR (mplayer-svnAUR).

Instalační tipy

Grafická prostředí

Existuje několik grafických prostředí pro MPlayer.

 • Qt: smplayer je v repozitáři extra. Jsou pro něj dostupná témata smplayer-themes.
 • Gtk+: pymp a gnome-mplayer jsou v repozitáři AUR a community v tomto pořadí.
 • gmplayer: toto prostředí již není v balíčku mplayer dostupné. Existuje alternativní balíček pro mplayer (mplayer-x) v AUR, ve kterém je gmplayer obsažen.

Integrace do prohlížeče

Pokud chcete, aby MPlayer přehrával video ve vašem oblíbeném internetovém prohlížeči, nainstalujte si toto:

Firefox

# pacman -S gecko-mediaplayer

Konqueror

# pacman -S kmplayer
Note: Také nabízí kompletní rozhraní pro MPlayer.

Použití

Konfigurace

Systémová konfigurace je uložena v souboru /etc/mplayer/mplayer.conf, uživatelská nastavení jsou v souboru ~/.mplayer/config. Příklad konfigurace je v souboru /etc/mplayer/example.conf.

Příklad konfigurace:

/etc/mplayer/example.conf
#profil pro mixování dvou-kanálového audia na šest kanálů
# aktivace parametrem -profile 2chto6ch
[2chto6ch]
af-add=pan=6:1:0:.4:0:.6:2:0:1:0:.4:.6:2
 
#profil pro mixování šesti-kanálového audia na dva kanály
# aktivace parametrem -profile 6chto2ch
[6chto2ch]
af-add=pan=2:0.7:0:0:0.7:0.5:0:0:0.5:0.6:0.6:0:0
 
#předvolená konfigurace pro každý soubor
[default]
#použít X11 pro výstup videa
vo=x11
#výstup audia
ao=alsa
#preferovat použití šesti-kanálového audia
channels = 6
#velikost titulků na 3% velikosti obrazovky
subfont-text-scale = 3
#nikdy nepoužít konfiguraci písma
nofontconfig = 1
#přidat černé okraje, aby video mělo na monitoru korektní poměr stran
#změnit, pokud váš monitor není 16/9
vf-add=expand=::::1:16/9:16

Průhledné video na kartě radeon s povoleným Composite

Aby šlo použít průhledný výstup videa v X je nutné v mplayeru povolit dekorované video:

$ mplayer -vo xv:adaptor=1 <File>

Nebo přidat následující řádek do souboru ~/.mplayer/config:

vo=xv:adaptor=1

Ke zjištění, jaké grafické režimy vaše grafická karta podporuje můžete použít program xvinfo.

Průhledný SMPlayer v Gnome s povoleným Composite

Pokud se při použití compiz a panelu cairo-dock v smplayeru nezobrazuje video a funguje pouze audio, je nutný následující postup: [kopírovat/vložit do terminálu]

  sudo bash -c “cat > /usr/bin/smplayer.helper” <<EOF
  export XLIB_SKIP_ARGB_VISUALS=1
  exec smplayer.real “\$@”
  EOF
  sudo chmod 755 /usr/bin/smplayer.helper
  sudo mv /usr/bin/smplayer{,.real}
  sudo ln -sf smplayer.helper /usr/bin/smplayer

Pokud nechcete použít příkaz sudo, použijte “su” pro přihlášení pod uživatelem root - další postup viz výše.

Streamované video

Pokud chcete sledovat streamované video, (např. odkazy *.asx):

$ mplayer -playlist link-to-stream.asx 

Playlisty streamů nelze použitím parametru -playlist přehrát.

Podpora dvd menu v mplayeru - dvdnav

Pokud chcete použít mplayer s podporou dvdnav, aby mohl otvírat dvd menu, použijte následující syntaxi:

$ mplayer -nocache dvdnav://

Streamované audio v mplayeru na jackd

Editujte soubor ~/.mplayer/config a přidejte:

ao=jack

Klávesové zkratky

Toto je seznam nejzákladnějších kláves programu MPlayer.
Key Description
p Pauza/přehrát.
Space Pauza/přehrát.
Backspace Návrat do menu při použití dvdnav.
Left Posun 10 vteřin zpět.
Right Posun 10 vteřin vpřed.
Down Posunt minutu zpět.
Up Posunt minutu vpřed.
< Zpět v playlistu.
> Vpřed v playlistu.
m Ztišit zvuk.
0 Zvýšit hlasitost.
9 Snížit hlasitost.
f Přepnout do módu fullscreen.
o Přepnout stav OSD.
j Přepnout zobrazování titulků.
I Zobrazit název souboru.
1, 2 Upravit kontrast.
3, 4 Upravit jas.

Automatické rozpoznání kódování titulků

Mplayer podporuje automatické rozpoznávání titulků. Pomocí knihovny enca[dead link 2021-05-17 ⓘ].

Spustíme s parametrem subcp

mplayer -subcp enca:cs:cp1250 

Nebo můžeme přidat subcp do /etc/mplayer/mplayer.conf

subcp=enca:cs:cp1250
 • cs je kód jazyka
 • cp1250 je kódování, co se použije v případě selhání autodetekce.

Řešení problémů

Mplayer selže při otvírání souborů s mezerami v názvu

Pokud se pokusíte otevřít soubor, který má v názvu mezery (např. The Movie) a mplayer selže s hláškou, že nelze otevřít soubor (file:///The%20Movie), kde jsou všechny mezery zkonvertované na znak %20:

editujte soubor /usr/share/applications/mplayer.desktop a změňte tento řádek:

Exec=mplayer %U

na:

Exec=mplayer %F

Pokud používáte grafické prostředí, vložte jméno prostředí do: Exec=GUI jméno %F.

Externí odkazy