Razer (Български)

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search

Tango-view-refresh-red.pngThis article or section is out of date.Tango-view-refresh-red.png

Reason: Може да съдържа не актуаклна информация. (Discuss in Talk:Razer (Български)#)

Предговор

Засега няма официален драйвър за мишките на Razer под Linux. Michael Buesch е създал програма за мишките на Razer под under Linux. В момента следните мишки имат следните статуси: Razer DeathAdder и Razer Krait са Stable, Razer Lachesis е с либсващи свойства/тестов, Razer Copperhead и Razer Boomslang са без поддръжка.

Подкарване на програмата под Arch Linux

Инструкции в README-то трябва да се модивицират за да тръгне програмата под Arch Linux. Аз използвах Razer Lachesis за тестове.

Сваляне

Свалете програмата от уеб-страницата на автора. Понастоящем, най-новата версия е 0.06.

Необходими пакети

Нужно е да свалите тези пакети за да работи програмата:

# pacman -S cmake qt4 python python-qt4 libusb

Компилация и инсталация

Разархивирайте пакета и след това го компилирайте и инсталирайте по следния начин:

$ cmake .
$ make
# make install
# ldconfig

След това, копирайте daemon-а:

# cp razerd.initscript /etc/rd.d/razerd

Преди да рестартирате

Преди да рестартирате е нужно да редактирате файла xorg.conf и да премахнете сегашните настройки на мишката. Лично аз само ги коментирах и добавих следното както авторът препоръчва:

Section "InputDevice"
   Identifier	"Mouse"
   Driver	"mouse"
   Option	"Device" "/dev/input/mice"
EndSection

Важно е да пише "Mouse" а не "Mouse№" в xorg.conf.

След това е нужно да се копира библиотеката, понеже Arch не я намира по подразбиране:

# cp /usr/local/lib/librazer.so /usr/lib/librazer.so

Финални настройки

Рестартирайте компютъра и вкарайте следната команда:

# udevadm control --reload-rules

За да пуснете daemon-а, вкарайте следната команда:

# /etc/rc.d/razerd start

Ако всичко е наред, не би трябвало да получите грешки.

Използване на програмата

Програмата се намира в /usr/local/bin/razercfg и /usr/local/bin/qrazercfg. Вторият адрес е графичната версия.