Reflector (Polski)

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search

Reflector to skrypt, który pobriera najnowszą listę mirrorów ze strony MirrorStatus, filtruje najbardziej aktualne mirrory, sortuje je według szybkości i zastąpia plik /etc/pacman.d/mirrorlist.

Instalacja

Zainstaluj pakiet reflector.

Użycie

Warning:
  • W poniższych przykładach, /etc/pacman.d/mirrorlist zostanie nadpisany. Zrób kopię zapasową przed kontynuowaniem.
  • Upewnij się, że powstały /etc/pacman.d/mirrorlist nie zawierają wpisów, które uważasz za niewiarygodne przed synchronizacją lub aktualizacją za pomocą Pacmana.

Aby zobaczyć dostępne polecenia, uruchom następujące polecenie:

# reflector --help

Przykłady

Dokładnie oceń i posortuj pięć ostatnio zsynchronizowanych mirrorów przez prędkość pobierania i zastąpia plik /etc/pacman.d/mirrorlist:

# reflector --verbose --latest 5 --sort rate --save /etc/pacman.d/mirrorlist

Wybierz 200 ostatnio zsynchronizowanych mirrorów HTTP lub HTTPS, posortuj je według prędkości pobierania i zastąpia plik /etc/pacman.d/mirrorlist:

# reflector --latest 200 --protocol http --protocol https --sort rate --save /etc/pacman.d/mirrorlist

Wybierz mirrory HTTPS zsynchronizowane w ciągu ostatnich 12 godzin oraz umieszczonych w USA, sortuje je według prędkości pobierania i zastąpia plik /etc/pacman.d/mirrorlist:

# reflector --country 'United States' --age 12 --protocol https --sort rate --save /etc/pacman.d/mirrorlist

Systemd Service

/etc/systemd/system/reflector.service
[Unit]
Description=Pacman mirrorlist update

[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/bin/reflector --protocol https --latest 30 --number 20 --sort rate --save /etc/pacman.d/mirrorlist

Następne uruchomienie reflector.service zaktualizuje twoją listę mirrorów.

Aby zaktualizować listę mirrorów przy każdym uruchomieniu komputera, możesz włączyć następującą definicję usługi.

/etc/systemd/system/reflector.service
[Unit]
Description=Pacman mirrorlist update
Requires=network-online.target
After=network-online.target

[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/bin/reflector --protocol https --latest 30 --number 20 --sort rate --save /etc/pacman.d/mirrorlist

[Install]
RequiredBy=multi-user.target

Upewnij się, że aktywowałeś odpowiednie usługi, aby network.target rzeczywiście odzwierciedlało twój stan sieci.

Systemd Timer

Jeśli chcesz uruchamiać reflector.service co tydzień:

/etc/systemd/system/reflector.timer
[Unit]
Description=Run reflector weekly

[Timer]
OnCalendar=weekly
RandomizedDelaySec=12h
Persistent=true

[Install]
WantedBy=timers.target

A potem uruchom reflector.timer.

Pakiet AUR

Zainstaluj pakiet reflector-timerAUR[broken link: package not found] aby uruchamiać reflector tygodniowo.

Domyślna konfiguracja to:

/usr/share/reflector-timer/reflector.conf
AGE=6
COUNTRY=Germany
LATEST=30
NUMBER=20
SORT=rate

Aby nadpisać tę konfigurację, zedytuj /etc/conf.d/reflector.conf:

/etc/conf.d/reflector.conf
COUNTRY=US

Upewnij się, że włączyłeś reflector.timer.