Search results

  • | [[Wikipedia:AV1|AV1]] || {{Pkg|aom}}, {{Pkg|dav1d}} (decode), {{pkg|rav1e}} (encode), {{pkg|svt-av1}} ...es with svt-av1 than rav1e.|https://aomediacodec.github.io/av1-spec/|{{Pkg|aom}}, {{Pkg|dav1d}}, {{Pkg|rav1e}}, {{Pkg|svt-av1}}}} ...
    12 KB (1,611 words) - 18:36, 9 October 2023
  • | [[Wikipedia:es:AV1|AV1]] || {{Pkg|aom}}, {{Pkg|dav1d}} (decodifica), {{pkg|rav1e}} (codifica), {{pkg|svt-av1}} ...con svt-av1 que con rav1e.|https://aomediacodec.github.io/av1-spec/|{{Pkg|aom}}, {{Pkg|dav1d}}, {{Pkg|rav1e}}, {{Pkg|svt-av1}}}} ...
    13 KB (1,928 words) - 06:07, 7 October 2023
  • | [[Wikipedia:fr:AV1 (codec)|AV1]] || {{Pkg|aom}}, {{Pkg|dav1d}} (décodage), {{pkg|rav1e}} (encodage), {{pkg|svt-av1}} ...avec svt-av1 qu'avec rav1e.|https://aomediacodec.github.io/av1-spec/|{{Pkg|aom}}, {{Pkg|dav1d}}, {{Pkg|rav1e}}, {{Pkg|svt-av1}}}} ...
    13 KB (1,909 words) - 06:07, 7 October 2023