Search results

 • ...st|Qt程序的多语言支持工具集。|https://doc.qt.io/qt-5/qtlinguist-index.html|Qt 5: {{Pkg|qt5-tools}}, Qt 4: {{AUR|qt4}}}} ...t ''qch'' 文件阅读器。|https://doc.qt.io/qt-5/qtassistant-index.html|Qt 5: {{Pkg|qt5-tools}}, Qt 4: {{AUR|qt4}}}}
  17 KB (1,203 words) - 17:59, 25 June 2022
 • ...and invoke methods on them.|https://doc.qt.io/qt-5/qdbusviewer.html|{{Pkg|qt5-tools}}}}
  2 KB (224 words) - 05:36, 8 August 2022
 • ...Qt applications.|https://doc.qt.io/qt-5/qtlinguist-index.html|Qt 5: {{Pkg|qt5-tools}}, Qt 4: {{AUR|qt4}}}} ...t ''qch'' files.|https://doc.qt.io/qt-5/qtassistant-index.html|Qt 5: {{Pkg|qt5-tools}}, Qt 4: {{AUR|qt4}}}}
  18 KB (2,749 words) - 17:59, 25 June 2022
 • ...б D-Bus и вызова их методов.|https://doc.qt.io/qt-5/qdbusviewer.html|{{Pkg|qt5-tools}}}}
  3 KB (104 words) - 05:38, 8 August 2022
 • ...and invoke methods on them.|https://doc.qt.io/qt-5/qdbusviewer.html|{{Pkg|qt5-tools}}}}
  2 KB (346 words) - 18:54, 7 August 2022
 • ...aplicaciones Qt.|https://doc.qt.io/qt-5/qtlinguist-index.html|Qt 5: {{Pkg|qt5-tools}}, Qt 4: {{AUR|qt4}}}} ...s ''qch'' de Qt.|https://doc.qt.io/qt-5/qtassistant-index.html|Qt 5: {{Pkg|qt5-tools}}, Qt 4: {{AUR|qt4}}}}
  19 KB (2,945 words) - 17:59, 25 June 2022
 • ...ументации по Qt.|https://doc.qt.io/qt-5/qtassistant-index.html|Qt 5: {{Pkg|qt5-tools}}, Qt 4: {{AUR|qt4}}}} ...рм для виджетов.|https://doc.qt.io/qt-5/qtdesigner-manual.html|Qt 5: {{Pkg|qt5-tools}}, Qt 4: {{AUR|qt4}}}}
  25 KB (1,088 words) - 19:01, 20 May 2022
 • ...s into local languages.|https://doc.qt.io/qt-5/qtlinguist-index.html|{{Pkg|qt5-tools}}}}
  60 KB (8,188 words) - 16:16, 26 July 2022
 • ...D-Bus objects and messages.|https://doc.qt.io/qt-5/qdbusviewer.html|{{Pkg|qt5-tools}}}} ...GUIs) with Qt Widgets.|https://doc.qt.io/qt-5/qtdesigner-manual.html|{{Pkg|qt5-tools}}}}
  75 KB (10,485 words) - 19:58, 16 July 2022
 • ...debase-runtime}}{{Broken package link (Español)|package not found}}, {{Pkg|qt5-tools}} y {{Pkg|kwallet-pam}} desde los [[official repositories (Español)|reposi
  20 KB (3,147 words) - 20:43, 3 April 2022