Search results

  • {{Note|webkitgtk, webkitgtk2, qt5-webkit and qtwebkit-based browsers were removed from the list, because
    88 KB (12,120 words) - 18:01, 27 November 2022
  • {{Note (Español)|Los navegadores basados en webkitgtk, webkitgtk2 y qtwebkit fueron eliminados de la lista, porque hoy se consideran inseguro
    88 KB (12,868 words) - 20:51, 25 November 2022