Search results

 • * {{App|ZSNES|высокосовместимый эмулятор Super Nintendo. |https://www.zsnes.com/|{{Pkg|zsnes}}}} ...
  7 KB (402 words) - 07:21, 19 November 2023
 • * {{App|ZSNES|Emulador de Super Nintendo altamente compatible. |https://www.zsnes.com/|{{Pkg|zsnes}}}} ...
  5 KB (729 words) - 07:21, 19 November 2023
 • * {{App|ZSNES|Emulador de Super Nitendo(SNES) altamente compatível. |https://www.zsnes.com/|{{Pkg|zsnes}}}} ...
  6 KB (903 words) - 07:21, 19 November 2023
 • ...S|Highly compatible Super Nintendo emulator.|https://www.zsnes.com/|{{Pkg|zsnes}}}} ...
  11 KB (1,591 words) - 11:54, 30 November 2023
 • * {{App|ZSNES|Emulador de Super Nintendo con gran compatibilidad. |https://www.zsnes.com/|{{Pkg|zsnes}}}} ...
  20 KB (2,879 words) - 09:47, 25 November 2023
 • * {{App|ZSNES|Aukšo suderinamumo Super Nintendo emuliatorius. |https://www.zsnes.com/|{{Pkg|zsnes}}}} ...
  17 KB (2,425 words) - 07:19, 19 November 2023