Search results

Page title matches

Page text matches

  • {{Warning (Čeština)|Distribuce založené na Archi '''nejsou''' podporovány Arch komunitou nebo vývojáři. Vizte [[Code of ...rch.php?&basedon=Arch&status=All#simple DistroWatch distribuce založené na Archi]
    10 KB (1,268 words) - 18:21, 12 October 2022
  • Hlavní motivace pro Vaši práci na Archi by mělo být pomáhání celé komunitě; neměli byste se chtít stát ''
    14 KB (2,095 words) - 14:09, 14 October 2022
  • ...64, mohou být nalezeny v [[Arch-based distributions|Distribuce založené na Archi]].
    19 KB (3,284 words) - 04:20, 17 January 2023