Search results

Jump to navigation Jump to search
 • setxkbmap dk dvorak Option "XkbLayout" "dk"
  356 bytes (51 words) - 21:06, 9 May 2021
 • ...og -udlægninger til mange lande og sprog, og en kommando som {{ic|loadkeys dk}} gør sikkert hvad du ønsker. Flere udlægninger kan findes i {{ic|/usr/s
  2 KB (313 words) - 14:06, 7 April 2021
 • ...lete system. Used if installation process was forcefully killed. ||pacman -Dk||dnf repoquery --requires ||apt-get check||zypper verify || emerge -uDN wor ...magic to fix broken dependencies in a system || pacman dep level - pacman -Dk, shared lib level - findbrokenpkgs or lddd||dnf repoquery --unsatisfied||ap
  20 KB (2,672 words) - 20:25, 18 April 2021
 • ...system; used if installation process was forcefully killed || {{ic|pacman -Dk}} || {{ic|dnf repoquery --requires}} || {{ic|apt-get check}} || {{ic|zypper ...endencies in a system || for ''pacman'' dependency level, use {{ic|pacman -Dk}}; for shared library level, use {{AUR|findbrokenpkgs}} or {{ic|lddd}} (fro
  20 KB (3,009 words) - 16:19, 4 May 2021
 • ...t setting two or more keyboard layouts with e.g. {{ic|setxkbmap -layout ch,dk}} results in different button states for the different layouts and ''xbindk
  8 KB (1,134 words) - 11:58, 8 May 2021
 • ...se o processo de instalação foi forçadamente interrompido || {{ic|pacman -Dk}} || {{ic|dnf repoquery --requires}} || {{ic|apt-get check}} || {{ic|zypper ...em um sistema || para nível de dependência do ''pacman'', use {{ic|pacman -Dk}}; para nível de biblioteca compartilhada, use {{AUR|findbrokenpkgs}} ou {
  21 KB (3,174 words) - 20:25, 18 April 2021
 • ...el proceso de instalación fue cancelado por la fuerza. ||{{ic|pacman -Dk}}||dnf repoquery --requires ||apt-get check||zypper verify || emerge -uDN w ...en un sistema. || {{ic|pacman dep level - pacman -Dk}}, {{ic|shared lib level - findbrokenpkgs}} o {{ic|lddd
  24 KB (3,731 words) - 20:25, 18 April 2021
 • ...puvuudet; käytetään, jos asennusprosessi tapettiin pakolla || {{ic|pacman -Dk}} || {{ic|dnf repoquery --requires}} || {{ic|apt-get check}} || {{ic|zypper ...et järjestelmässäsi || ''pacman'' riippuvuuksia varten, käytä {{ic|pacman -Dk}}; jaettuja kirjastoja varten, käytä {{AUR|findbrokenpkgs}} tai {{ic|lddd
  21 KB (2,839 words) - 07:41, 14 January 2021
 • Option "XkbLayout" "dk" $ setxkbmap dk qwerty
  20 KB (3,166 words) - 21:38, 18 April 2021
 • ...et begynder at blive vigtigt at have diverse sources til TV-liste. Da vi i DK ikke bruger dataDirect skal man ikke tænke over dette. *http://niels.dybdahl.dk/xmltvdk/index.php/Forside
  10 KB (1,738 words) - 13:54, 18 April 2021