Search results

  • ...nt -l}} komutu ile bağlantıyı kaldırmaya çalışmak oturumu bozacaktır ve bu durum ise yeniden başlatmayı gerektirecektir. Mümkünse, {{ic|--rbind}} parame ...ayrıcalıkları olmadan {{ic|mount --bind}} komutu kullanılabilmektedir. Bu durum, uygulamaları tek bir dizine sınırlamak veya farklı bir işlemci mimari
    11 KB (1,728 words) - 09:19, 3 May 2022
  • Hayır, bu durum mümkün değildir. Önemli çekirdek güncellemeleri (örn. ''linux 3.5.0- ...arak, bazı paketler [[testing||test]] deposunda bir süre kalmaktadır ve bu durum paketin güncellenmesinden önce geçen süreyi uzatabilmektedir. [[Package
    19 KB (3,130 words) - 12:58, 16 May 2022