Search results

  • Para usar GLFW com o backend Wayland, instale o pacote {{Pkg|glfw-wayland}} (ao invés do {{Pkg|glfw-x11}}).
    15 KB (2,288 words) - 12:24, 12 March 2023
  • To use GLFW with the Wayland backend, install the {{Pkg|glfw-wayland}} package (instead of {{Pkg|glfw-x11}}).
    21 KB (3,005 words) - 04:23, 19 March 2023
  • Чтобы включить поддержку Wayland в GLFW, установите пакет {{Pkg|glfw-wayland}} (вместо {{Pkg|glfw-x11}}).
    26 KB (999 words) - 12:24, 12 March 2023
  • 100 KB (14,753 words) - 07:47, 18 March 2023