Search results

  • * {{App|gpo|Text mode interface of gPodder.|https://gpodder.github.io/|{{Pkg|gpodder}}}} ...ent and media aggregator (GTK interface).|https://gpodder.github.io/|{{Pkg|gpodder}}}}
    88 KB (12,122 words) - 20:48, 25 November 2022
  • ...gpo|Interfaz en modo de texto de gPodder.|https://gpodder.github.io/|{{Pkg|gpodder}}}} ...ast y agregador de medios (interfaz GTK).|https://gpodder.github.io/|{{Pkg|gpodder}}}}
    88 KB (12,868 words) - 20:51, 25 November 2022
  • | {{Pkg|gpodder}} | {{ic|~/gPodder}}
    94 KB (13,088 words) - 12:18, 26 November 2022