Search results

Jump to navigation Jump to search
  • {{Note|Ta sekcja ma zastosowanie tylko w przypadku używania haka do {{ic|encrypt}}, który może odblokować tylko jedno urządzenie ({{Bug| ...stąpi przed użyciem {{ic|/etc/crypttab}}, dlatego wymagane jest utworzenie haka w /etc/mkinitcpio.conf, aby otworzyć urządzenie LUKS wymiany przed wznowi
    17 KB (2,579 words) - 07:11, 8 February 2021
  • {{aur|mkinitcpio-chkcryptoboot}} składa się z haka instalacyjnego i haka uruchomieniowego dla mkinitcpio. Hook instalacyjny uruchamia się za każdy Pakiet {{Pkg|mkinitcpio-systemd-tool}} wymaga [[mkinitcpio#Common hooks|haka systemowego]]. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z plikiem [ht
    53 KB (7,886 words) - 09:41, 18 April 2021