Search results

  • {{Note|Ta sekcja ma zastosowanie tylko w przypadku używania haka do {{ic|encrypt}}, który może odblokować tylko jedno urządzenie ({{Bug| ...stąpi przed użyciem {{ic|/etc/crypttab}}, dlatego wymagane jest utworzenie haka w /etc/mkinitcpio.conf, aby otworzyć urządzenie LUKS wymiany przed wznowi ...
    17 KB (2,589 words) - 11:24, 18 October 2023
  • {{aur|mkinitcpio-chkcryptoboot}} składa się z haka instalacyjnego i haka uruchomieniowego dla mkinitcpio. Hook instalacyjny uruchamia się za każdy Pakiet {{Pkg|mkinitcpio-systemd-tool}} wymaga [[mkinitcpio#Common hooks|haka systemowego]]. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z plikiem [ht ...
    53 KB (7,879 words) - 11:11, 18 October 2023