Search results

Jump to navigation Jump to search

Page title matches

Page text matches

 • infinoted-0.6 --create-key --create-certificate -k key.pem -c cert.pem infinoted-0.6 -k key.pem -c cert.pem
  1,015 bytes (72 words) - 02:08, 10 May 2020
 • KERNEL=="sd[b-z]", NAME="%k", SYMLINK+="usbhd-%k", GROUP="users", OPTIONS="last_rule" ...="add", KERNEL=="sd[b-z][0-9]", SYMLINK+="usbhd-%k", GROUP="users", NAME="%k"
  4 KB (710 words) - 23:05, 28 May 2021
 • infinoted-0.6 --create-key --create-certificate -k key.pem -c cert.pem infinoted-0.6 -k key.pem -c cert.pem
  934 bytes (139 words) - 02:07, 10 May 2020
 • infinoted-0.6 --create-key --create-certificate -k key.pem -c cert.pem infinoted-0.6 -k key.pem -c cert.pem
  1 KB (188 words) - 15:22, 17 April 2021
 • .../udev/rules.d/udev.rules:222:KERNEL=="uinput", NAME="misc/%k", SYMLINK+="%k" /etc/udev/rules.d/udev.rules:263:KERNEL=="uinput", NAME="input/%k"
  7 KB (1,097 words) - 22:31, 16 April 2021
 • [https://linux.dell.com/dkms/ DKMS] pour '''D'''ynamic '''K'''ernel '''M'''odule '''S'''upport fournit un framework afin de pouvoir (re dkms autoinstall -k nouvelle_version_noyau
  2 KB (329 words) - 18:46, 4 July 2021
 • sn -k 1024 Foo.snk
  3 KB (239 words) - 11:31, 3 May 2020
 • ...u (''kernelspace'') a zprostředkovává interakce mezi hardwarem a programy. K dosažení efektivního využití CPU používá jádro plánovač, který
  4 KB (600 words) - 22:13, 8 July 2021
 • $ man -k password
  7 KB (547 words) - 06:25, 16 July 2021
 • .../udev/rules.d/udev.rules:222:KERNEL=="uinput", NAME="misc/%k", SYMLINK+="%k" /etc/udev/rules.d/udev.rules:263:KERNEL=="uinput", NAME="input/%k"
  8 KB (1,184 words) - 10:41, 6 July 2021
 • $ wget -r -np -k '<nowiki>target-url-here</nowiki>' $ wget -r -np -p -E -k -K '<nowiki>target-url-here</nowiki>'
  3 KB (530 words) - 11:08, 28 November 2020
 • ...zveřejněna v roce 2000 a její nejnovější verze byla uvedena v roce 2003. Říká se, že je stále ve vývoji. === Knihovny + k čemu slouží ===
  3 KB (461 words) - 14:15, 7 July 2021
 • Všechny soubory potřebné k chodu XAMPP se nacházejí v adresáři '''/opt/lampp''', pro odinstalaci j K nastavení jiných adresářů si můžete nastavit tento alias:
  3 KB (493 words) - 15:52, 23 July 2021
 • # dkms built -m asus-wmi -v 0.2 -k 3.4.6-1-ARCH # dkms install -m asus-wmi -v 0.2 -k 3.4.6-1-ARCH
  2 KB (337 words) - 21:48, 20 July 2021
 • If {{ic|lspci -k}} shows {{ic|Broadcom Corporation BCM4312 802.11b/g LP-PHY (rev01)}} the {{
  758 bytes (113 words) - 23:03, 28 May 2021
 • definekey top M-k prev exec /usr/bin/rpws init 6 -k
  7 KB (606 words) - 20:05, 6 July 2021
 • # tomb lock secret.tomb -k secret.tomb.key # tomb open secret.tomb -k secret.tomb.key
  3 KB (452 words) - 20:43, 20 July 2021
 • $ wget -r -np -k '<nowiki>url-destino-aqui</nowiki>' $ wget -r -np -p -E -k -K '<nowiki>url-destino-aqui</nowiki>'
  4 KB (675 words) - 20:37, 11 December 2020
 • Sudo je bezpečná alternativa k tradičnímu příkazu [[su]]. Uživatelé často používají su ('''s'''u Povolení přístupu k sudu pouze z lokálního počítače:
  5 KB (923 words) - 15:43, 25 June 2021
 • button/volumeup VOLUP 00000080 00000000 K button/volumedown VOLDN 00000080 00000000 K
  4 KB (513 words) - 03:28, 29 June 2021

View (previous 20 | next 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)