Search results

Jump to navigation Jump to search
 • lat=48.853 ...following script and pass {{ic|$lat}} and {{ic|$lon}} to {{ic|redshift -l $lat;$lon}}:
  10 KB (1,116 words) - 09:35, 15 September 2021
 • $ redshift -l LAT:LON где соответственно LAT - широта и LON - долгота вашего местонахожд
  14 KB (629 words) - 00:08, 15 September 2021
 • lat=48.864716 ...://location.services.mozilla.com/v1/geolocate?key=geoclue" | jq '.location.lat, .location.lng' | tr '\n' ':' | sed 's/:$//')
  13 KB (1,954 words) - 09:34, 15 September 2021
 • ...temem plików z księgowaniem. Przed przeniesieniem do GNU/Linux przez wiele lat był rozwijany dla systemu operacyjnego IBM AIX®. JFS używa najmniej zaso
  9 KB (1,361 words) - 18:29, 1 August 2021
 • ...eszały w wyrównaniu SSD. Można więc znaleźć w internecie dużo poradników z lat 2008-2009 opisujących długą drogę do poprawnych ustawień. W najnowszym
  15 KB (2,360 words) - 00:16, 13 April 2021
 • ...entries contained within.|https://sourceforge.net/projects/ldap-at/|{{AUR|lat}}}}
  39 KB (5,226 words) - 20:03, 13 November 2021
 • ...entries contained within.|https://sourceforge.net/projects/ldap-at/|{{AUR|lat}}}}
  42 KB (5,609 words) - 14:23, 21 November 2021
 • <family>BPG Glaho International</family> <!-- lat,cyr,arab,geor --> <family>Tahoma</family> <!-- lat,cyr,greek,heb,arab,thai -->
  93 KB (13,761 words) - 13:41, 7 November 2021