Search results

 • 编辑 {{ic|/etc/jabberd/c2s.xml}} 并将标记 {{ic|1=<id register-enable='mu'>}} 的内容更改为您的域。 {{ic|1=register-enable='mu'}} 部分允许使用标准的 jabber 客户端注册帐户。
  1 KB (75 words) - 10:55, 8 May 2021
 • ...rd/c2s.xml}} and change the content of the tag {{ic|1=<id register-enable='mu'>}} to your domain. The {{ic|1=register-enable='mu'}} part, allows the registration of accounts, using a standard jabber clien
  1 KB (175 words) - 10:55, 8 May 2021
 • ...c2s.xml}} y cambie el contenido de la etiqueta {{ic|1=<id register-enable='mu'>}} a su dominio. La parte {{ic|1=register-enable='mu'}}, permite el registro de cuentas, utilizando un cliente jabber estándar.
  1 KB (214 words) - 10:55, 8 May 2021
 • If you want to run [[notmuch]] or mu/mu4e after automatically synchronizing your mails, it is preferable to modi ...by changing the {{ic|ExecStartPost}} line to {{ic|1=ExecStartPost=/usr/bin/mu index}}, or to {{ic|1=ExecStartPost=/usr/bin/emacsclient -e '(mu4e-update-i
  18 KB (2,596 words) - 17:51, 17 January 2022
 • === Arch ARM mimarili işlemcileri destekliyor mu ? === ...//refspecs.linuxfoundation.org/FHS_3.0/fhs/index.html FHS]'yi takip ediyor mu? ===
  18 KB (2,872 words) - 13:51, 18 January 2022
 • "/mu": ["Μ", "μ"]
  7 KB (904 words) - 05:02, 10 January 2022
 • ...inimal base system, konfigurisana od strane korisnika da doda samo ono što mu je potrebno.
  7 KB (1,059 words) - 05:51, 22 September 2021
 • ...sed for fast searches.|https://www.djcbsoftware.nl/code/mu/mu4e.html|{{AUR|mu}}}}
  38 KB (5,051 words) - 07:03, 12 January 2022
 • *feh (nedostaje mu meni transparentnost).
  11 KB (1,666 words) - 14:08, 27 November 2021
 • ...(mu4e). Xapian基于快速搜索.|https://www.djcbsoftware.nl/code/mu/mu4e.html|{{AUR|mu}}}}
  78 KB (7,152 words) - 07:03, 12 January 2022
 • ...FAM-a. Pokreće se na zahtev programa koji imaju podršku za njega, tako da mu nije neophodan daemon kao što to fam zahteva. Ako imate instaliran fam, uk
  15 KB (2,391 words) - 20:21, 17 January 2022
 • ...posílá vývojářům Arch Linuxu seznam balíčků nainstalovaných na vašem systému a informace o architektuře a zrcadlech, která používáte, za účelem l ...saný v Pythonu, který využívá toolkitu GTK+. Pokouší se být blízký oblíbenému Amaroku, nicméně v GTK. Je v repozitáři [community], takže instalujte
  18 KB (2,908 words) - 07:03, 12 January 2022
 • ...cej haseł. Możesz podać co ten użytkownik będzie mógł robić, a co zostanie mu zabronione. Po zalogowaniu się z użyciem danego {{ic|"[hasła]@[użytkown
  18 KB (2,797 words) - 10:33, 1 January 2022
 • ...sed for fast searches.|https://www.djcbsoftware.nl/code/mu/mu4e.html|{{AUR|mu}}}}
  89 KB (12,192 words) - 12:31, 16 January 2022
 • ...sed for fast searches.|https://www.djcbsoftware.nl/code/mu/mu4e.html|{{AUR|mu}}}}
  81 KB (11,285 words) - 07:03, 12 January 2022
 • ...ara búsquedas rápidas.|https://www.djcbsoftware.nl/code/mu/mu4e.html|{{AUR|mu}}}}
  92 KB (13,383 words) - 07:03, 12 January 2022
 • By creating a [[user]] for kodi (e.g. {{ic|useradd -mU kodi}}) and [[install]]ing {{Pkg|nodm}} we simply have to specify the kodi
  32 KB (4,862 words) - 15:50, 17 January 2022
 • Viz [[Xdg-menu]] pro více informací o používání systému menu Free Desktop. ...ikněte na Přidat tlačítko a vyplňte formulář a zadejte cestu ke spustitelnému souboru, který chcete spustit.
  32 KB (4,990 words) - 20:26, 17 January 2022
 • ...a maszyna uwierzy, że nie ma żadnych nowych aktualizacji, aby uniemożliwić mu uzyskanie poprawek bezpieczeństwa, będzie miał trudniejszy czas, poniewa
  43 KB (6,430 words) - 06:55, 20 November 2021
 • [[#Tworzenie pliku kluczy z losowymi znakami|Wygeneruj plik klucza]], nadaj mu odpowiednie uprawnienia i [[#Dodawanie kluczy LUKS|dodaj go jako klucz LUKS
  47 KB (6,938 words) - 06:16, 8 June 2021