Search results

Jump to navigation Jump to search
 • ...ietu za pomocą {{Pkg|wine}}, ponieważ spowoduje to wypakowanie potrzebnych nam elementów<br>
  4 KB (555 words) - 11:56, 18 April 2021
 • ...żemy zapisać do pliku {{ic|/etc/pacman.d/mirrorlist-rankmirrors}}. Zostaje nam tylko zmiana w {{ic|/etc/pacman.conf}} wierszy:
  20 KB (3,031 words) - 19:25, 22 June 2021
 • Tutaj pierwszy wolny segment ma od 0 do 153600 i pozostawia nam 153601 wolnych zakresów. Możemy teraz przenieść ten numer segmentu z os
  36 KB (5,351 words) - 05:06, 10 June 2021
 • * klucz do domyślnej wartości (2048). Większy klucz 4096 "daje nam prawie nic, a kosztuje nas sporo"[https://www.gnupg.org/faq/gnupg-faq.html#
  42 KB (6,258 words) - 12:17, 20 June 2021