Search results

Jump to navigation Jump to search
 • PC-98上的游戏可以使用 Linux-native X Neko Project II emulator ({{AUR|xnp2}})来运行。
  4 KB (232 words) - 04:37, 2 August 2021
 • * {{App|X Neko Project II|PC-9801 emulator.|https://web.archive.org/web/20200515131426/htt * {{App|X Neko Project II|Emulador de PC-9801.|https://web.archive.org/web/20200515131426/
  6 KB (879 words) - 08:06, 11 September 2021
 • PC-98 games can be played using Linux-native X Neko Project II emulator ({{AUR|xnp2}}).
  4 KB (608 words) - 14:51, 25 July 2021
 • * {{App|X Neko Project II|PC-9801 emulator.|http://www.asahi-net.or.jp/~aw9k-nnk/np2/{{Dea
  6 KB (783 words) - 10:02, 14 September 2021
 • * {{App|X Neko Project II|эмулятор PC-9801.|http://www.asahi-net.or.jp/~aw9k-nnk/n
  9 KB (465 words) - 08:06, 11 September 2021
 • * {{App|X Neko Project II|Emulador de PC-9801.|https://web.archive.org/web/20200515131426/
  6 KB (858 words) - 08:06, 11 September 2021
 • ...u mainline. Baziran nije na vec postojećem Linux forku niti patchset, iako neko neoficijalni portovi mogu biti korišteni ukoliko potrebni patchsetovi nisu
  9 KB (1,366 words) - 07:30, 13 July 2021
 • * {{App|X Neko Project II|PC-9801 emulator.|https://www.nonakap.org/np2/|{{AUR|xnp2}}}}
  21 KB (2,898 words) - 20:17, 1 August 2021
 • * {{App|X Neko Project II|PC-9801 emulator.|https://www.nonakap.org/np2/|{{AUR|xnp2}}}}
  26 KB (3,466 words) - 07:34, 18 September 2021
 • * {{App|X Neko Project II|Emulador de PC-9801.|https://www.nonakap.org/np2/|{{AUR|xnp2}}}}
  27 KB (4,047 words) - 20:17, 1 August 2021
 • # Pretraži forum za informacije. Provjeri da li je već neko to primjetio.
  17 KB (2,564 words) - 05:52, 17 October 2021
 • * {{App|X Neko Project II|PC-9801 emuliatorius.|https://www.nonakap.org/np2/|{{AUR|xnp2}}}
  19 KB (2,665 words) - 08:03, 11 September 2021
 • * {{App|X Neko Project II|Emulatore PC-9801|http://www.asahi-net.or.jp/~aw9k-nnk/np2/{{Dea
  35 KB (4,893 words) - 06:21, 23 July 2021