Search results

  • I början av 2020 utformade Arch Linux-personalen i ett teamarbete en ny process för att bestämma framtida ledare, dokumenterad i [[DeveloperWiki: ...e bestämt sig för att lämna sin roll, hölls en omröstning för att välja en ny person att ersätta honom, och den 2020-02-24 [https://archlinux.org/news/t ...
    9 KB (1,332 words) - 06:20, 11 August 2023