Search results

Jump to navigation Jump to search
  • Snad se vše zadařilo a vy si můžete opět spustit svou oblíbenou distribuci.
    3 KB (462 words) - 11:37, 1 May 2021
  • kde {{ic|$UID}} je UID uživatele (jímž jste vy), který uvedl laptop do stavu spánku. Hlavní rozdíl od původní metody ...a je prostě uspat počítač znovu a opět ho probudit. To často tento problém vyřeší a navrátí X do funkčního stavu.
    8 KB (1,462 words) - 18:47, 12 May 2021
  • ...erze od (i zcela) verze liší. Řešení pak vyžaduje návrat k předchozí verzi vyžadovaných knihoven (tedy dalších balíků).
    14 KB (2,493 words) - 22:28, 11 May 2021