User:8472/Slovak eID card reader (Slovenský)

From ArchWiki

Tango-edit-clear.pngThis article or section needs language, wiki syntax or style improvements. See Help:Style for reference.Tango-edit-clear.png

Táto stránka popisuje postup rozbehania čítačky a aplikácie eID klient pre Občiansky preukaz SR s čipom (eID) v Arch linuxe.

Testované a funkčné čítačky

Model čítačky lsusb eID klient
IDBridge CT30 Gemalto (was Gemplus) GemPC Twin SmartCard Reader Gemalto PC Twin Reader
Bit4id - miniLector EVO Advanced Card Systems, Ltd ACR38 SmartCard Reader ACS ACR 38U-CCID
AU9560 - USB Smart Card Reader Controller Alcor Micro Corp. AU9540 Smartcard Reader Alcor Micro AU9560

Inštalácia

1. Balíčky zo štandardných repozitárov glibc, chrpath, openssl, pcsclite, pcsc-tools, openssl, xterm, qt5-imageformats, ccid, openssl-1.0, libcurl-compat:

sudo pacman -S glibc chrpath openssl pcsclite pcsc-tools openssl xterm qt5-imageformats ccid openssl-1.0 libcurl-compat

2. AUR balíček debtapAUR, libcurl-openssl-1.0AUR, qt4AUR:

yaourt debtap
yaourt libcurl-openssl-1.0
yaourt qt4

3. Aktualizácia debtap databázy:

sudo debtap -u

4. eID klient aplikáciu stiahnuť zo stránky Min. vnútra SR - balíček Debian 8/9 32-bit alebo balíček Debian 8/9 64-bit

5. Prekonfigurovanie stiahnutého DEB balíčka na Arch linux kompatibilný formát a jeho inštalácia:

tar -zxf Aplikacia_pre_eID_*_debian.tar.gz
sudo debtap -u
debtap Aplikacia_pre_eID_*_debian.deb
         # Prve dve otázky pri spustení tohto príkazu stačí odklepnúť enterom.
         # Následne je potreba upraviť ".PKGINFO":
                  # V default vygenerovanom ".PKGINFO" sa objaví min. 6x "Carriage return" (^M), ktorý je potrebné odstrániť zo všetkých riadkov.
                  # Taktiež doporučujem opraviť "pkgname = eac-mw-klient" na "pkgname = eidklient".
                  # Následne ".PKGINFO" uložiť a preskociť dalšie zmeny v zostávajucich súboroch.
sudo pacman -U eidklient*.pkg.tar.xz

6. Oprava symbolických liniek na knižnice:

sudo ln -sf /usr/lib/qt/plugins/imageformats/libqtga.so /usr/lib/eac_mw_klient/
sudo ln -sf /usr/lib/qt4/plugins/imageformats/libqgif.so /usr/lib/eac_mw_klient/
sudo ln -sf /usr/lib/qt4/plugins/imageformats/libqico.so /usr/lib/eac_mw_klient/
sudo ln -sf /usr/lib/qt4/plugins/imageformats/libqjpeg.so /usr/lib/eac_mw_klient/
sudo ln -sf /usr/lib/qt4/plugins/imageformats/libqmng.so /usr/lib/eac_mw_klient/
sudo ln -sf /usr/lib/qt4/plugins/imageformats/libqsvg.so /usr/lib/eac_mw_klient/
sudo ln -sf /usr/lib/qt4/plugins/imageformats/libqtiff.so /usr/lib/eac_mw_klient/

7. Naštartovať PC/SC Smart Card daemona:

sudo systemctl start pcscd.service

Podľa potreby zapnúť štartovanie daemona ihneď po štarte OS:

sudo systemctl enable pcscd.service

8. Umiestnenie aplikačných odkazov na plochu:

cp /usr/lib/eac_mw_klient/*.desktop ~/Desktop

9. eIDklient verzia 3 disig-web-designer (pre online nahrávanie certifikátov na občianske preukazy s čipom) balíček Debian 8/9 32-bit alebo balíček Debian 8/9 64-bit

debtap disig-web-signer-*.debian_amd64.deb
         # Prve dve otázky pri spustení tohto príkazu stačí odklepnúť enterom.
         # Následne je potreba upraviť ".PKGINFO":
                  # Úplne vymazať riadok obsahujúci "depend = gdebi".
                  # Riadok obsahujúci "depend = libgl1-mesa-glx" možno nahradiť nasledujúcim "depend = mesa".
                  # Následne ".PKGINFO" uložiť a preskociť dalšie zmeny v zostávajucich súboroch.
sudo pacman -U disig-web-signer*.pkg.tar.xz

Oficiálna príručka

Na stánkach Min. vnútra SR alebo slovensko.sk

Používanie

Prvé spustenie

LD_PRELOAD=/usr/lib/libcurl-openssl-1.0.so EAC_MW_klient

Povolenie automatického spúšťania eID klienta

 • V prostredí aplikácie: dá sa povoliť pri prvom spustení aplikácie, alebo následne vo "Všeobecných nastaveniach".
 • Manuálne cez príkazový riadok: cp /usr/lib/eac_mw_klient/startup/aplikacia-pre-eid.desktop ~/.config/autostart/

Kontrola čítačky

Prostredníctvom balíčka pcsc-tools pribudli v systéme okrem iného utilitky pcsc_scan, scriptor alebo gscriptor.

"Čítačka IDBridge CT30 nie je podporovaná vo virtualizovanom prostredí pre OS Linux."

Napriek tomuto upozorneniu no stránkach Min. vnútra SR alebo slovensko.sk, fungovanie čítačiek vo VirtualBox VM fungovalo bez akýchkoľvek problémov.

Troubleshooting

DEBTAP: gzip: /var/cache/debtap/ubuntu-packages-files.gz: unexpected end of file; Synchronization failed. Exiting...

V prípade chyby (aktuálne k verzii 2.8-1):

curl: (22) The requested URL returned error: 404 Not Found
gzip: /var/cache/debtap/ubuntu-packages-files.gz: unexpected end of file
Synchronization failed. Exiting...

stačí v scripte /usr/bin/debtap opraviť http://packages.ubuntu.com za https a príkaz spustiť znova.

Jednoduchý príkaz ktorý to celé opraví:

sudo sed '/ubuntu_latest_stable_version/s/http:\/\/packages.ubuntu.com/https:\/\/packages.ubuntu.com/' -i /usr/bin/debtap