User:DaemonX/Installation guide (Bosanski)

From ArchWiki


 1. Preuzeti ISO image i kopirati na instalacijski medij
  • Posljednja verzija se može skinuti sa Download; odraditi hash nad ISO image-om sa md5sum ili SHA-1 i vidjeti da li se slaže sa hashom sa Download page-a.
  • Spržiti na CD ili USB koristeći dd. Potrebno je navesti tačan naziv uredjaja, u našem slučaju /dev/sda2 # dd if=archlinux-*-x86_64.iso of=/dev/sda2 status=progress
 2. Bootati sa instalacijskog medija
 3. Podesiti particije
  • Sa jednim od sljedećih alata: fdisk, parted, cfdisk, gdisk itd.
  • Podesiti LVM,LUKS,RAID. LVM olakšava upravljanje particijama izmedju ostalih stvari. Npr. Ako želimo da dodamo još jedan hard disk na / particiju, sa LVM-om možemo to odraditi bez gašenja, dok bez LVM morali bismo izgasiti i uci u rescue mode.
  • Poželjno je napraviti swap particiju u ovome koraku.
 4. Kreirati fajl sistem
 5. Mountati particije
  • Root particiju u # mount /dev/sdX /mnt
  • Swap particiju # mkswap /dev/sdX; swapon /dev/sdX
 6. Instalirati base pakete sa pacstrap(8)-om
  • # pacstrap /mnt base
 7. Sistemska podešavanja
  • fstab generisati: # genfstab -p /mnt >> /mnt/etc/fstab
  • # arch-chroot /mnt
   • Sistemska konfiguracija
    • Podesiti hostname unutar /etc/hostname
    • Podesiti podešavanja jezika unutar /etc/locale.conf
    • Napraviti symbolic link # ln -sf /usr/share/zoneinfo/Europe/Sarajevo /etc/localtime
    • Odkomentarisati željene jezike unutar /etc/locale.gen, te generisati sa # locale-gen
   • mkinitcpio nad /etc/mkinitcpio.conf
   • Kreirati kernel image: # mkinitcpio -p linux
   • Podesiti password za root usera # passwd
   • Urediti keyboard layour unutar /etc/vconsole.conf
 8. Konfigurisati bootloader
  • syslinux
   • Instalirati syslinux: # pacman -S syslinux
   • Instalirati syslinux na MBR sda diska # syslinux-install_update -i -a -m
   • Provjeriti postavke unutar /boot/syslinux/syslinux.cfg, pogotovo liniju APPEND root=... da li je dobra boot particija odabrana
  • GRUB
 9. Izaci iz chroot-a(# exit)
 10. Umountati particije (# umount /dev/sdX)
 11. Izgasiti računar, otkloniti instalacijski medij te pokrenuti računar.