Network configuration (Čeština)/Wireless (Čeština)

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search

Tango-preferences-desktop-locale-modified.pngThe translation of this article or section does not reflect the original text.Tango-preferences-desktop-locale-modified.png

Reason: Last updated in 2012 (181977), out of sync with English page (Discuss in Talk:Network configuration (Čeština)/Wireless (Čeština))

Konfigurace wifi je dvoufázový proces. V první fázi je třeba identifikovat ovladač vhodný pro vaše síťové zařízení a ujistit se, že je ovladač správně nainstalován (ovladače jsou dostupné na instalačním médiu, je vhodné se ujistit, že jsou skutečně nainstalovány) a nastavit síťové rozhraní. V druhé fázi je třeba zvolit způsoby správy bezdrátové síťového připojení. Tento článek obě fáze popisuje a obsahuje odkazy na nástroje pro správu bezdrátových sítí.

Instalace nového systému Archlinux: Ovladače síťových karet a nástroje pro správu naleznete v kategorii base-devel. Zde je třeba zvolit k instalaci správný ovladač pro vaše zařízení. Udev si pak obvykle načte příslušný jaderný modul, čímž vytvoří bezdrátové rozhraní, které je použitelné už během instalace a samozřejmě také v nově instalovaném systému na pevném disku. Pokud jste nenastavili bezdrátovou síť během instalace a provádíte konfiguraci v již instalovaném systému, ujistěte se, že jste pomocí správce balíků pacman nainstalovali potřebný software (ovladač, případně i firmware, wireless_tools, wpa_supplicant) a dále postupujte podle návodu níže.

Fáze I: Identifikace zařízení / Instalace ovladače

Identifikace a podpora zařízení

Než začnete cokoliv dělat musíte si ověřit, zda je vaše karta podporována linuxovým jádrem nebo je-li dostupný tzv. user-space ovladač (ovladač, který může zavést uživatel).

Identifikace karty
 • Model karty zjistíte příkazem
$ lspci | grep -i net

do příkazové řádky.

 • Pokud máte USB zařízení, příkazem
$ lsusb
Note: Interní wifi karty některých notebooků jsou ve skutečnosti USB zařízení.
Jak zjistit, že je síťová karta podporována
Když vaše karta není na seznamu
 • Pokud vaše bezdrátová síťová karta není v žádném seznamu, je pravděpodobně podporována pouze pod MS Windows (některé karty Broadcom, 3com a podobně.). V tomto případě budete muset použít ndiswrapper[dead link 2021-05-17 ⓘ]. Ndiswrapper (Česky) je softwarová mezivrstva, umožňující běh některých ovladačů windows v Linuxu. Seznam podporovaného hardwaru je zde[dead link 2021-05-17 ⓘ]. Budete potřebovat soubory .inf a .sys z instalačních souborů ovladače pro Windows. Pokud máte hodně novou nebo neobvyklou síťovou kartu, budete asi muset před provedením tohoto kroku přesně zjistit model jejího hardware a vyhledat ho na internetu ve spojení se slovem 'linux'.

Jak to funguje?

Výchozí jádro linux je modulární, to znamená, že ovladače pro různý hardware jsou dostupné na disku jako moduly. Udev (Česky) má při bootu k dispozici seznam vašeho hardwaru, pomocí kterého načte příslušné jaderné moduly (ovladače), čímž umožní vytvoření rozhraní.

Rozhraní jednotlivých ovladačů budou různá u jednotlivých typů karet. Např wlan0, eth1, ath0, ...

 • Upozornění: Udev není perfektní. Když dev nenačte správný modul při bootu, jednoduše ho načteme ručně příkazem "modprobe jméno_modulu" a přidáme jméno_modulu do /etc/rc.conf do řádku MODULES=. Udev může také občas načíst více modulů pro jedno zařízení, a výsledný konflikt může zabránit korektní konfiguraci. Nepotřebné moduly můžete zablokovat například takto.

Instalace

Když máte k dispozici bezdrátový internet

Pokud máte k dispozici bezdrátový internet, a je jednoduché přidat do systému podporu pro bezdrátové sitě, ale nemáte k dispozici nástroje pro správu těchto sítí, použijte pacmana k instalaci:

$ pacman -S wireless_tools

Balíčky, korespondující názvy s ovladači, jsou na této stránce zvýrazněny tučně. Balíčky mohou být nainstalovány při instalaci systému při volbě balíčků, nebo později, e.g.:

$ pacman -S madwifi

Když máte k dispozici pouze bezdrátový internet

Wireless_tools balíček je nyní k dispozici jako součást zádkladního systému a je také obsažen v live instalačním mediu (CD/USB stick image) v kategorii base-devel.

Nemůžete používat tato bezdrátová zařízení bez uživatelských nástrojů, ujistěte se tedy, že tyto nástroje jsou nainstalovány (při volbě balíčků), zvláště pokud nemáte k dispozici jiné, než bezdrátové sítě, jinak uvíznete v systému bez možnosti připojení.

Ovladače a firmware

Metody a procedury pro instalaci ovladačů pro různé chip-sety jsou jsou uvedeny níže. Kromě toho, některé čipové sady-vyžadují instalaci odpovídajícího firmware(uvedeno také níže).

wlan-ng (zastaralé)

Balíčky: wlan-ng26-utils

Tento ovladač podporuje PRISM based karty, které jsou dnes těžko k nalezení. PRISM karty jsou IEEE 802.11 vyhovující 2.4 GHz DSSS WLAN síťová karta, která používá čip Intersil PRISM pro své radio funkce a AMD PCnet-Mobile čip (AM79C930) pro Media Access Controller (MAC) funkce. Podporované adaptéry zde: http://www.linux-wlan.org/docs/wlan_adapters.html.gz

Pro wlan-ng nepotřebujete wireless_tools balíček. Namísto toho se musíte naučit s nástroji obsaženými v balíčku wlan-ng26-utils: wlancfg and wlanctl-ng.

Více na http://www.linux-wlan.org/

rt2860 and rt2870

Od jádra 2.6.29 netřeba žádné extra balíčky. Může být konfigurováno použitím standardních wpa_supplicant a iwconfig nástrojů. To bohužel neplatí pro Arch. Při snaze dát to do pořádku se ukázalo jako funkční řešení zakázání těchto modulů:

rt2800pci rt61pci rt2x00pci rt2800usb rt2800lib rt2x00usb rt2x00lib

Nabízí celou řadu možností konfigurace s iwpriv. Ty jsou zdokumentovány na source tarballs od Ralinku.

Pro rt2870sta, viz Rt2870

w322u

S touto Tenda kartou zacházejte jako s rt2870sta. Viz: Rt2870

rtl8180

Realtek rtl8180 PCI/Cardbus 802.11b plně podporovaná v jádře. Konfigurovatelná se standardními wpa_supplicant a iwconfig tools.

rtl8192e

Plně podporovaná v jádře. Konfigurovatelná se standardními wpa_supplicant a iwconfig tools.

rtl8192s

Driver je součástí jádra. Firmware může být třeba přidat ručně pokud se nenachází v /lib/firmware/RTL8192SU/rtl8192sfw.bin. (dmesg hlásí "rtl819xU:FirmwareRequest92S(): failed" když firmware chybí)

Stažení a instalace firmwaru:

$ wget https://launchpadlibrarian.net/33927923/rtl8192se_linux_2.6.0010.1012.2009.tar.gz
# mkdir /lib/firmware/RTL8192SU
# tar -xzOf rtl8192se_linux_2.6.0010.1012.2009.tar.gz \
 rtl8192se_linux_2.6.0010.1012.2009/firmware/RTL8192SE/rtl8192sfw.bin > \
 /lib/firmware/RTL8192SU/rtl8192sfw.bin

Upozornění: Alternativní verze firmwaru se nachází zde, ale tato verze může způsobit ztráty spojení.

Upozornění: wicd může s tímto ovladačem ztrácet spojení, NetworkManager funguje lépe.

rt2x00

Ovladač pro čipy Ralink (nahrazuje rt2500,rt61,rt73 etc). V jádře od 2.6.24, některá zařízení ale vyžadují extra firmware. Konfigurovatelné se standardními wpa_supplicant a iwconfig nástroji.

Některé čipy vyžadují firmware, který může být instalován následovně, v závislosti na čip-setu:

pacman -S linux-firmware

Viz: Using the new rt2x00 beta driver

rt2500, rt61, rt73 (zastaralé)

Pro Ralink

* PCI/PCMCIA based rt2500 series chip-sets.
* PCI/PCMCIA based rt61 series chip-sets
* USB based rt73 series chip-sets. 

Ovladače jsou teď zastaralé a nepodporované. Namísto nich jsou tu stabilní ovladače z rodiny rt2x00.

Podpora standardních iwconfig nástrojů pro nešifrované a WEP spojení, ikdyž může být citlivý na pořadí příkazů. Driver nepodporuje WPA (pomocí hardwarového šifrování), ale nestandardní cestou wpa_supplicant, zdá se, zahrnuje speciální podporu pro tento ovladač, a je tedy možno, pomocí iwpriv příkazů, zajistit spojení šifrované pomocí WPA. Více najdete v těchto instrukcích.

madwifi-ng

Balíček: madwifi (nebo madwifi-utils)

Modul se nazývá ath_pci.

Zde jsou novějšní moduly od MadWifi týmu:

 • ath5k v budoucnu eventuelně nahradí ath_pci. Dnes lepší pro některé čipsety.
 • ath9k je nový kvalitnější oficialní ovladač pro novější hardware od Atheros (viz níže).
modprobe ath_pci

pro starší ovladače, nebo:

modprobe ath5k

pro vývojovou verzi. Upozornění: Ne všechna zařízení již fungují s ath5k.

Když použijete ath_pci, možná budete muset zablokovat ath5k přidáním do řádku MODULES= in /etc/rc.conf, a použitím prefixu bang(!):

MODULES=(!ath5k forcedeth snd_intel8x0 ... ...)

Někteří uživatelé mohou potřebovat použít 'countrycode' k načtení MadWifi ovladače za účelem využití kanálů a vysílacích výkonů, které jsou legální v jejich zemi / regionu. V nizozemsku například načtete modul takto::

modprobe ath_pci countrycode=528

Nastavení můžete zkontrolovat příkazem iwlist. Viz. man iwlist a CountryCode na MadWifi wiki. Pro automatické načtení tohoto nastavení při bootu, přidejte následující do /etc/modprobe.d/modprobe.conf:

Note: Nový module-init-tools 3.8 balíček mění lokaci konfiguračního souboru: namísto /etc/modprobe.conf je to nyní /etc/modprobe.d/modprobe.conf. link
options ath_pci countrycode=528
Note: Uživatel musel zcela odstranit countrycode, nebo nebylo vytvořeno jiné ath0 zařízení (kernel 2.6.21).

ath5k

ath5k je preferovaný ovladač pro AR5xxx, a to včetně těch, které již pracují s madwifi-ng. Lze ho použít i pro některé chipsety starší než AR5xxx.

Pokud je ath5k v konfliktu s ath_pci, odstraňte následující moduly z paměti pomocí rmmod nebo vypněte jejich automatické načítaní pomocí blacklistu do /etc/modprobe.d/wireless.conf

ath_hal
ath_pci
ath_rate_amrr
ath_rate_onoe
ath_rate_sample
wlan
wlan_acl
wlan_ccmp
wlan_scan_ap
wlan_scan_sta
wlan_tkip
wlan_wep
wlan_xauth

Potom pomocí modprobe načtěte modul ath5k. Rozhraní wlan0 (nebo wlanX) by mělo být funkční.

Info:

Note: Některé notebooky mají problémy blikajícím bezdrátovým LED indikátorem. Řešení je zde:
echo none > "/sys/class/leds/ath5k-phy0::tx/trigger"
echo none > "/sys/class/leds/ath5k-phy0::rx/trigger"
Alternativní řešení {{zde}}

ath9k

ath9k je oficiálně podporovaný ovladač Atheros' pro novější 11n čip-sety. Všechny čipy s 11n schopnostmi jsou podporovány, s maximální šířkou pásma 180 Mbps. Pro kompletní seznam podporovaného hardwaru, čekujte tuto stránku.

Funkční režimy: Station, AP a Adhoc.

ath9k byl součástí jádra 2.6.27, a zdá se že je podporován i v jádře 2.6.32 (viz details on linuxwireless.org). (Pokud máte problémy se stabilitou, můžete použít tento compat-wireless balíček. Na tomto ath9k mailing listu[dead link 2021-05-17 ⓘ] se nachází diskuse o podpoře a vývoji.)

Info:

ath9k_htc

ath9k_htc je oficiální podporovaný ovladač pro 11n USB zařízení Atheros'. Jsou podporovány režimy Station a Ad-Hoc. Od jádra 2.6.35 je ovladač zahrnut v jádře. Více informací viz https://wireless.wiki.kernel.org/en/users/Drivers/ath9k_htc .

ipw2100 and ipw2200

Plně podporován v jádře, ale vyžaduje dodatečný firmware. Konfigurovatelné standardními wpa_supplicant a iwconfig nástroji.

V závislosti na čipu jaký máte, použijte:

ipw2100-fw

pacman -S ipw2100-fw

or:

ipw2200-fw

pacman -S ipw2200-fw

Když instalujete po instalaci systému, modul může být třeba znovunačíst kvůli načtení firmware; jako root použijte následující příkazy:

rmmod ipw2200
modprobe ipw2200
Povolení radiotap rozhraní

Spusttě následující (jako root):

rmmod ipw2200
modprobe ipw2200 rtap_iface=1
Povolení LED

Většina notebooků ma přední LED k indikaci funkce wifi (připojení). Spustte následující (jako root):

echo "options ipw2200 led=1" >> /etc/modprobe.d/ipw2200.conf

nebo pomocí sudo:

echo "options ipw2200 led=1" | sudo tee -a /etc/modprobe.d/ipw2200.conf

iwl3945, iwl4965 and iwl5000-series

Intel's open source WiFi ovladače pro Linux (Viz iwlwifi) funguje pro oba 3945 a 4965 čipsety od jádra 2.6.24. Moduly pro iwl5000-series čipsety (včetně 5100BG, 5100ABG, 5100AGN, 5300AGN a 5350AGN) jsou podporovány od kernelu 2.6.27, ovladačem iwlagn.

Instalace Firmwaru (Microcode)

Důležité: Instalace tohoto firmware není potřeba od updatu jádra 2.6.34, kde byl firmware přesunut do balíčku linux-firmware:

# pacman -S linux-firmware

Pokud potřebujete bezdrátové připojení k zpřístupnění repositářů, Je firmware dostupný přímo od Intelu. Viz this , stačí zvolit a stáhnout archiv .

$ wget http://intellinuxwireless.org/iwlwifi/downloads/iwlwifi-XXXX-ucode-XXX.XX.X.XX.tgz

Po stažení musíte rozbalit a zkopírovat *.ucode soubor do správného umístění pro firmware, většinou /lib/firmware

# tar zxvf iwlwifi-XXXX-ucode-XXX.XX.X.XX.tgz
# cd iwlwifi-XXXX-ucode-XXX.XX.X.XX/
# cp iwlwifi-XXXX-X.ucode /lib/firmware/
Načtení Driveru

Když je MOD_AUTOLOAD (defaultně v /etc/rc.conf) nastaven na ano(yes), mělo by to být vše co je potřeba. Jednoduše zkontrolujete přítomnost ovladače příkazem ifconfig -a v terminálu. Tam by měl být seznam pro wlan0.

Toto proveďte POUZE když MOD_AUTOLOAD není nastaven: manualně načtěte ovladač při startupu, editujte /etc/rc.conf jako root a a přidejte iwl3945 or iwl4965 to řádku MODULES. Například takto:

MODULES=( ... b44 mii iwl3945 snd-mixer-oss ...)

Drivery by ted měly najet při bootu systemu, a ve výpisu příkazu ifconfig -a v terminalu, by měly hlásit wlan0 jako nové síťové rozhraní.

Vypnutí problikávání

V defaultním nastavení LED dioda indikující aktivní wifi problikává. Pokud je vám to nepříjemné, můžete toto nastavení změnit pomocí:

# echo "options iwlcore led_mode=1" >> /etc/modprobe.d/modprobe.conf
# rmmod iwlagn
# rmmod iwlcore
# modprobe iwlcore
# modprobe iwlagn
Other Notes
 • Windows NETw4x32 ovladač může být použit s ndiswrapperem jako alternativa k iwl3945 a ipw3945 ovladač
 • V některých případech (specificky Dell Latitude D620 a Arch 2008.06, ikdyž by se mohlo stát i jinde) po instalaci můžete mít oba moduly iwl3945 i ipw3945 ve vašem MODULES=() sekci rc.conf. Karta se spuštěnými dvěma moduly nefunguje, takže zablokujte pomocí ! modul ipw3945 a restartujte system, nebo stopněte modul ručne, před použitím vaší síťové karty.
 • Defaultně je modul iwl3945 konfigurován k použití jen na síťových kanálech 1-11. Vyšší rozsahy nejsou v některých částech světa (US) dovoleny. V EU jsou však zcela běžně používány i kanály 12 a 13. Scan na všech kanálech s iwl3945 spustíte přídáním "options cfg80211 ieee80211_regdom=EU" do /etc/modprobe.d/modprobe.conf. S "iwlist f" můžete kontrolovat který kanál je povolen.
 • Pokud chcete povolit více kanálů s Intel Wifi 5100 (a pravděpodobně i s jinými) můžete to učinit s balíčkem crda. Po instalaci editujte /etc/conf.d/wireless-regdom a zakomentujte řádek kde najdete countrycode vaší země. Přidejte wireless-regdom do DAEMONS v rc.conf a restartujte (jednodušší způsob). Nyní můžete příkazem sudo iwlist wlan0 channel, mít přístup k více kanálům (v závislosti na vaší pozici).
 • Wifi správa napájení může být povolena přidáním:

iwconfig wlan0(změňte dle potřeby) power v /etc/rc.local.

ipw3945 (obsolete)

Note: ipw3945 ovladač není nadále aktivně vyvíjen, a iwlwifi ovladač (popsán níže) funguje perfektně, ale může dojít ke konfliktu s předcházejícím. Proto by měl být nainstalován pouze jeden z nich. I pokud se rozhodnete používat iwlwifi ipw3945-ucode balíček je stále vyžadován.
# pacman -S ipw3945 ipw3945-ucode ipw3945d

Pro inicializaci ovladače při startu, editujte /etc/rc.conf jako root a přidejte ipw3945 do sekce MODULES a ipw3945d do sekce DAEMONS. Příklad:

MODULES=(... mii ipw3945 snd-mixer-oss ...)
DAEMONS=(syslog-ng ipw3945d network ...)

Upozornění: ipw3945d démon musí být vložen PŘED všemi ostatními síťovýmí démony v dané sekci.

orinoco

Mělo by být součástí jádra a již nainstalován.

Upozornění: Některé čip-sety orinico jsou Hermes I/II. Můžete použít https://aur.archlinux.org/packages.php?ID=9637[dead link 2021-05-17 ⓘ] k nahrazení ovladače orinoco a zpřístupnění WPA. Více https://ubuntuforums.org/showthread.php?p=2154534#post2154534 .

K použití ovladač zablokujte orinoco_cs v rc.conf (!orinoco_cs v sekci MODULES) a přidejte wlags49_h1_cs. Příklad:

MODULES=(!eepro100 !orinoco_cs wlags49_h1_cs)

ndiswrapper

Ndiswrapper není realný ovladač, ale můžete ho použít, když pro vaše zařízení neexituje nativní ovladač pro Linux. V některých situacích je velmi nápomocný. K funkci vyžaduje *.inf soubor z instalačních souborů Windows ovladačů (*.sys soubor musí být také přítomen ve stejné složce). Ujistěte se že máte ovladač určený pro svou architekturu (32/64bit). Pokud potřebujete tyto soubory extrahovat z *.exe souboru, můžete použít cabextract nebo wine. Ndiswrapper je v instalačním CD Archlinuxu.

Konfigurace ndiswrapperu.

#Instalujte ovladač do /etc/ndiswrapper/*
ndiswrapper -i filename.inf
#List instalovaných ovladačů pro ndiswrapper
ndiswrapper -l
#Konfigurační soubor pište v /etc/modprobe.d/ndiswrapper.conf
ndiswrapper -m
depmod -a

Instalace je temř u konce; upravte /etc/rc.conf pro načtení modulu při bootu. Příklad:

MODULES=(ndiswrapper snd-intel8x0 !usbserial)

Důležitá část je ujištěbí se, že ndiswrapper je v tomto řádku, takže ho stačí přidat k ostatním modulům. Nejlepší by bylo otestovat, jestli se nyní načte, takže:

modprobe ndiswrapper
iwconfig

a wlan0 by nyní mělo existovat. Pokud máte problémy, navštivte tuto stránku: Ndiswrapper installation wiki[dead link 2021-05-17 ⓘ].

prism5

Stáhněte ovladač pro vaši kartu z této stránky. Přejmenujte soubor s firmwarem na 'isl3890'. Pokud neexistuje, vytvořte adresář /lib/firmware a soubor 'isl3890' do něj umístěte. To by měl být ten trik. [1][dead link 2021-05-17 ⓘ]

Pokud to nefunguje, zkuste toto:

 • Znovunačtěte prism modul (modprobe p54usb nebo modprobe p54pci, v závislosti na vašem hardware)

popřípadě vyjměte vaši wifi kartu a pak ji znovu připojte

 • Použíjte příkaz "dmesg", a na konci výstuúpu tohoto příkazu hledejte něco podobné tomuto:
firmware: requesting isl3887usb_bare
p54: LM86 firmware
p54: FW rev 2.5.8.0 - Softmac protocol 3.0

a zkuste přejmenovat soubor s firmwarem na jmeno korespondující s tím v tomto výstupu.

Pokud dostanete zprávu

SIOCSIFFLAGS: Operation not permitted

když provádíte 'ifconfig wlan0 up' NEBO pokud se

prism54: Your card/socket may be faulty, or IRQ line too busy :(

objeví v dmesg, máte pravděpodobně ve stejný čas načteny oba moduly "prism54" a novější modul "p54pci" nebo "p54usb", a ty spolu bojují o kontrolu nad IRQ. Použijte příkaz "lsmod | grep prism54" pro zjištění, zda je skutečně načten i zastaralý modul. Pokud potrebujete zastavit loadování modulu "prism54", použijte blacklisting(existuje několik způsobů, jak toho dosáhnout, které jsou popsány jinde). Once blacklisted, you may find you have to rename the firmware as prism54 and p54pci/p54usb look for different firmware filenames (i.e. recheck the dmesg output after performing ifconfig wlan0 up).

ACX100/111

balíčky: tiacx tiacx-firmware

Ovladač by vám měl říci, jaký firmware je potřeba; zkontrolujte /var/log/messages.log nebo pouzijte příkaz dmesg.

Odpovídající firmware umístěte do '/lib/firmware':

ln -s /usr/share/tiacx/acx111_2.3.1.31/tiacx111c16 /lib/firmware

Pro zjištění jaká revize firmware je potřeba, čtěte "Which firmware" sekci acx100.sourceforge wiki. For ACX100, you can follow the links provided there, to a table of card model number vs. "firmware files known to work"; v příponě tam můžete zjistit revizní číslo, které potřebujete. E.g. a dlink_dwl650+ uses "1.9.8.b", in which case you would do this:

ln -s /usr/share/tiacx/acx100_1.9.8.b/* /lib/firmware

Pokud zjistíte, že modul spamuje váš kernel log, např. protože vám běží Kismet s channel-hopping, můžete toto umístit do /etc/modprobe.d/modprobe.conf:

options acx debug=0
Note: Open-source ovladač acx nepodporuje WPA/RSN šifrování. To můžete zprovoznit pomocí ovladače z windows přes ndiswrapper. Viz kapitola ndiswrapper na této stránce.

zd1211rw

zd1211rw je ovladač pro čipovou sadu ZyDAS ZD1211 802.11b/g USB WLAN a je obsažen v linuxovém jádře. Na [2] naleznete seznam podporovaných zařízení. Potřebujete pouze nainstalovat firmware pro dané zařízení:

pacman -S zd1211-firmware

carl9170

carl9170 je 802.11n USB ovladač s GPLv2 firmwarem pro Atheros USB AR9170 zařízení. Podporována jsou tato zařízení. Firmware není součástí balíčku linux-firmware, je k dispozici v AUR[dead link 2021-05-17 ⓘ]. Driver je součástí kernel 2.6.37, pro starší zařízení použijte ovladač z AUR[dead link 2021-05-17 ⓘ]. Pro použití tohoto ovladače musí být zablokován starší ovladač ar9170usb. To provedete vytvořením souboru /etc/modprobe.d/wireless.conf s obsahem:

blacklist arusb_lnx
blacklist ar9170usb

Test instalace

Po načtení vašeho ovladače spusťte

iwconfig

pro ujištění se, že rozhraní (wlanx, ethx, athx) nyní existuje.

Pokud se žádné rozhraní nezobrazí, zkuste zavést modul pomocí modprobe. K načtení modulu použijte příkazy rmmod a modprobe.

Příklad: když by se modul jmenoval "driverXXX", použili byste příkazy:

$ rmmod driverXXX # Odstraní modul z paměti
$ modprobe driverXXX # Načte modul znovu do paměti

Rozhraní pak zapnete pomocí příkazu:

$ ifconfig <jmeno_rozhrani> up

Fáze II: Správa bezdrátových sítí

Assuming that your drivers are installed and working properly, you will need to choose a method for managing your wireless connections. The following subsections will help you decide the best way to do just that.

Procedure and tools required will depend on several factors:

 • The desired nature of configuration management; from a completely manual command line setup procedure repeated at each boot to a software-managed, automated solution
 • The encryption type (or lack thereof) which protects the wireless network
 • The need for network profiles, if the computer will frequently change networks (such as a laptop)

Management methods

This table shows the different methods that can be used to activate and manage a wireless network connection, depending on the encryption and management types, and the various tools that are required. Although there may be other possibilities, these are the most frequently used:

Management No encryption/WEP WPA/WPA2 PSK
Manual, need to repeat at each computer reboot ifconfig + iwconfig + dhcpcd/ifconfig ifconfig + iwconfig + wpa_supplicant + dhcpcd/ifconfig
Automatically managed, centralized without network profile support define interface in /etc/rc.conf not covered
Automatically managed, with network profiles support Netcfg, newlan (AUR), wicd, NetworkManager, etc…

More choice guide:

- Netcfg+Newlan(AUR) Wicd NetworkManager+network-manager-applet
auto connect at boot with net-profiles daemon config in rc.conf yes yes
auto connect if dropped
or changed location
with net-auto-wireless daemon config in rc.conf yes yes
support 3G Modem yes
GUI (proposes to manage and connect/disconnect
profiles from a systray icon.
Automatic wireless detection is also availabl)
with ArchAssitant yes yes
console tools with wifi-select (AUR) wicd-curses(part of wicd package) nmcli
connect speed slow fast

Whatever your choice, you should try to connect using the manual method first. This will help you understand the different steps that are required and debug them in case a problem arose. Another tip: if possible (e.g. if you manage your wifi access point), try connecting with no encryption, to check everything works. Then try using encryption, either WEP (simpler to configure -- but crackable in a matter of minutes, so it's hardly more secure than an unencrypted connection) or WPA.

When it comes to easy of use, NetworkManager (with Gnome network-manager-applet) and wicd have good GUIs and can provide a list of available networks to connect, they prompt for passwords, which is straightforward and highly recommended. (Note Gnome network-manager-applet also works under xfce4 if you install xfce4-xfapplet-plugin first, also there are applet available for KDE.)

Manual setup

The programs provided by the package wireless_tools are the basic set of tools to set up a wireless network. Moreover, if you use WPA/WPA2 encryption, you will need the package wpa_supplicant. These powerful userspace console tools work extremely well and allow complete, manual control from the shell.

These examples assume your wireless device is wlan0. Replace wlan0 with the appropriate device name.

Note: Depending on your hardware and encryption type, some of these steps may not be necessary. Some cards are known to require interface activation and/or access point scanning before being associated to an access point and being given an IP address. Some experimentation may be required. For instance, WPA/WPA2 users may directly try to activate their wireless network from step 3.

Step 0. (Optional, may be required) At this step you may need to set the proper operating mode of the wireless card. More specifically, if you are going to connect an ad-hoc network, you might need to set the operating mode to ad-hoc:

 # iwconfig wlan0 mode ad-hoc
Note: Ideally, you should a priori know, which type of network you are going to connect. If you do not, scan the network as described in step 2 below, then, if necessary, return back to this step and change the mode. Also, please, bear in mind that changing the operating mode might require the wlan interface to be down (ifconfig wlan0 down).

Step 1. (Also optional, may be required) Some cards require that the kernel interface be activated before you can use the wireless_tools:

 # ifconfig wlan0 up

Step 2. See what access points are available:

# iwlist wlan0 scan
Note: If it displays "Interface does not support scanning" then you probably forgot to install the firmware. You can also try bringing up the interface first as shown in point 1.

Step 3. Depending on the encryption, you need to associate your wireless device with the access point to use and pass the encryption key.

Assuming you want to use the ESSID named MyEssid:

 • No encryption
 # iwconfig wlan0 essid "MyEssid"
 • WEP

using an hexadecimal key:

 # iwconfig wlan0 essid "MyEssid" key 1234567890

using an ascii key:

 # iwconfig wlan0 essid "MyEssid" key s:asciikey
 • WPA/WPA2

You need to edit the /etc/wpa_supplicant.conf file as described in wpa_supplicant. Then, issue this command:

 # wpa_supplicant -B -Dwext -i wlan0 -c /etc/wpa_supplicant.conf

This is assuming your device uses the wext driver. If this does not work, you may need to adjust these options. Check wpa_supplicant for more information and troubleshooting.

Regardless of the method used, you can check if you have associated successfully as follows:

 # iwconfig wlan0

Step 4. Finally, provide an IP address to the network interface. Simple examples are:

# dhcpcd wlan0

for DHCP, or

# ifconfig wlan0 192.168.0.2
# ip route add default via 192.168.0.1

for static IP.

Note: If you get an timeout error due to a waiting for carrier problem then you might have to set channel mode to auto for the specific device.

# iwconfig wlan0 channel auto 
Note: Although the manual configuration method will help troubleshoot wireless problems, you will have to retype every command each time you reboot.

Automatic setup

There are many solutions to choose from, but remember that all of them are mutually exclusive; you should not run two daemons simultaneously.

Standard network daemon
Note: This method and configuration examples are only valid for unencrypted or WEP-encrypted networks, which are particularly unsecure. To use WPA/WPA2, you will need to use other solutions such as netcfg or wicd. Also, avoid mixing these methods as they may create a conflict and prevent the wireless card from functioning.
 • The /etc/rc.conf file is sourced by the network script. Therefore, you may define and configure a simple wireless setup within /etc/rc.conf for a centralized approach with wlan_<interface>="<interface> essid <essid>" and INTERFACES=(<interface1> <interface2>). The name of the network goes in place of MyEssid.

For example:

# /etc/rc.conf
eth0="dhcp"
wlan0="dhcp"
wlan_wlan0="wlan0 essid MyEssid" # Unencrypted
#wlan_wlan0="wlan0 essid MyEssid key 1234567890" # hex WEP key
#wlan_wlan0="wlan0 essid MyEssid key s:asciikey" # ascii WEP key
INTERFACES=(eth0 wlan0)

Not all wireless cards are wlan0. Determine your wireless interface with ifconfig -a. Atheros-based cards, for example, are typically ath0, so change wlan_wlan0 to:

wlan_ath0="ath0 essid MyEssid key 12345678" 

Also define ath0 in the INTERFACES=line.)

 • Alternatively, you may define wlan_<interface> within /etc/conf.d/wireless, (which is also sourced by the network script), for a de-centralized approach:
# /etc/conf.d/wireless
wlan_wlan0="wlan0 essid MyEssid"

These solutions are limited for a laptop which is always on the move. It would be good to have multiple Network Profiles and be able to easily switch from one to another. That is the aim of network managers, such as netcfg.

Netcfg

netcfg provides a versatile, robust and fast solution to networking on Arch.

It uses a profile based setup and is capable of detection and connection to a wide range of network types. This is no harder than using graphical tools. Following the directions above, you can get a list of wireless networks. Then, as with graphical tools, you will need a password.

See: Network Profiles, and Network Profiles development

Netcfg Easy Wireless LAN (newlan)

newlan is a mono console application that starts a user-friendly wizard to create netcfg profiles, it supports also wired connections.

Install from AUR: https://aur.archlinux.org/packages.php?ID=33649[dead link 2021-05-17 ⓘ]

Or use the AUR helper of your choice.

newlan must be run with root privileges:

# sudo newlan -n mynewprofile
Wicd

Wicd is a network manager that can handle both wireless and wired connections. It is written in Python and Gtk with fewer dependencies than NetworkManager, making it an ideal solution for lightweight desktop users. Wicd is now available in the extra repository for both i686 and x86_64.

See: Wicd

NetworkManager

NetworkManager is an advanced network management tool that is enabled by default in most popular GNU/Linux distributions. In addition to managing wired connections, NetworkManager provides worry-free wireless roaming with an easy-to-use GUI program for selecting your desired network.

See: NetworkManager

Wlassistant

Wlassistant is a very intuitive and straightforward GUI application for managing your wireless connections.

Install from AUR: https://aur.archlinux.org/packages.php?ID=1726[dead link 2021-05-17 ⓘ]

Wlassistant must be run with root privileges:

# sudo wlassistant

One method of using wlassistant is to configure your wireless card within /etc/rc.conf, specifying the access point you use most often. On startup, your card will automatically be configured for this ESSID, but if other wireless networks are needed/available, wlassistant can then be invoked to access them. Background the network daemon in /etc/rc.conf, by prefixing it with a @, to avoid boot delays.

See also

Externí odkazy