XAMPP (Čeština)

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search

Tango-preferences-desktop-locale-modified.pngThe translation of this article or section does not reflect the original text.Tango-preferences-desktop-locale-modified.png

Reason: Not updated since its initial translation in 2011, out of sync with English page (Discuss in Talk:XAMPP (Čeština))

Úvod

XAMPP je balíček, který obsahuje: Apache, MySQL, PHP & PEAR, Perl, ProFTPD, phpMyAdmin, OpenSSL, GD, Freetype2, libjpeg, libpng, gdbm, zlib, expat, Sablotron, libxml, Ming, Webalizer, pdf class, ncurses, mod_perl, FreeTDS, gettext, mcrypt, mhash, eAccelerator, SQLite a IMAP C-Client.

Instalace

 • xamppAUR v repozitáři AUR
 • Pokud nechcete stahovat z AURu, postupujte takto:
 1. Stáhněte si aktuální verzi odsud.
 2. Přesuňte se v terminálu do složky se staženým souborem a proveďte příkaz
  sudo tar xvfz xampp-linux-*.tar.gz -C /opt

UPOZORNĚNÍ: Pokud používáte 64-bitový systém, musíte také nainstalovat balíčky lib32-glibc and lib32-gcc-libs.

sudo pacman -S lib32-glibc lib32-gcc-libs

Nastavení

Nastavení jednotlivých částí lze provést v následujících souborech.

/opt/lampp/etc/httpd.conf - konfigurační soubor Apache. Lze například změnit nastavení uložiště pro zdrojové soubory webových stránek.

/opt/lampp/etc/php.ini - konfigurační soubor pro nastavení php

/opt/lampp/phpmyadmin/config.inc.php - konfigurační soubor pro nastavení phpMyAdmin

/opt/lampp/etc/proftpd.conf - konfigurační soubor pro nastavení proFTP

/opt/lampp/etc/my.cnf - konfigurační soubor MySQL

Nastavení zabezpečení se provede jednoduchým příkazem:

sudo /opt/lampp/lampp security

Postupně budete poptávání pro zadání hesla pro přístup ke stránkám, uživatele pma pro phpMyAdmin, uživatele root pro MySQL a nastavení hesla uživatel nobody pro FTP.

Používání XAMPP

Pro ovládání XAMPP jsou tyto příkazy:

sudo /opt/lampp/lampp {start,stop,restart}

Odinstalace XAMPP

Všechny soubory potřebné k chodu XAMPP se nacházejí v adresáři /opt/lampp, pro odinstalaci je stačí smazat:

# rm -rf /opt/lampp

UPOZORNĚNÍ: Pokud jste si vytvořili symlinky, je potřeba je smazat také!

Soubory mimo defaultní adresář htdocs

Defaultní adresář pro zdrojové soubory webových aplikací je zde: /opt/lampp/htdocs/.

K nastavení jiných adresářů si můžete nastavit tento alias:

 1. Upravte httpd.conf - např. takto:
  nano /opt/lampp/etc/httpd.conf
 2. Přidejte alias do Alias sekce:
Alias /shortname /full_file_path
  <directory /full_file_path> 
    AllowOverride FileInfo Limit Options Indexes
    Order allow,deny
    Allow from all
  </directory>

Změny se projeví až po restartu:

/opt/lampp/lampp restart

Toto Vám umožní přistupovat i k souborům z jiných adresářů, ve výše uvedeném příkladu se na nastavený adresář dostanete přes localhost/shortname.

Odkazy